Za nemoten prevoz in tranzit

Izberite ustrezen karnet in zagotovite, da bo dostava blaga ali motornih vozil pravočasna in brez zamud.

Prevoz različnega blaga in motornih vozil v druge države je določen z različnimi mednarodnimi konvencijami. Te omogočajo, da prevoz in tranzit potekata čim bolj nemoteno. Pogoj za to so ustrezni dokumenti – karneti.

 

Vrste karnetov

ATA karnet
FIA karnet
TIR karnet

Z ATA karnetom se podjetje izogne carinskim formalnostim na mejnih prehodih:

  • ko v tuje države začasno uvaža vzorce, reklamni material, profesionalno ter raziskovalno opremo in učni material ali
  • se s svojimi proizvodi udeležuje sejmov in razstav.


Dokument izdaja Gospodarska zbornica Slovenije (Oddelek za trgovinske listine) v skladu z določili ATA konvencije.

Zavarovalnica z zavarovanjem jamči za plačilo carinskih dajatev iz naslova zahtevkov carinskih organov, ki jih ti naslovijo na imetnika ATA karneta zaradi nepravilne regulacije oziroma uporabe karneta.

FIA karnet je carinski dokument, ki se za začasni uvoz cestnih motornih vozil brez plačila carinskih dajatev še vedno zahteva v nekaterih državah Afrike, Azije, Južne Amerike, v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Velja eno leto in v tem času se lahko uporabi za več držav. Karnet ne predstavlja zavarovanja za motorno vozilo.

S karnetom izdajatelj jamči, da bodo, v primeru zahtevka carinskega organa, plačane carinske dajatve in pristojbine, če se motornega vozila ne bo izvozilo iz države v roku, navedenem v karnetu.

FIA karnete izdajamo v sodelovanju z AMZS.

TIR karnet je carinski dokument, s katerim se poenostavljajo carinske formalnosti v mednarodnem transportu blaga oziroma je namenjen največji možni poenostavitvi gibanja blaga s carinskim pečatom. Sistem TIR karnetov državam v tranzitu zagotavlja pokritje stroškov carine in davkov v primeru zlorabe.

TIR karnete zavarujemo neposredno v dogovoru z zavarovancem.

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 142 KB) in ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Zavarovanje terjatev, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 080 555 555.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}