Obvezno zavarovanje

Z vodnim plovilom lahko povzročite zelo veliko škodo ljudem, ki so v času plovbe v bližini.

Zato morate kot lastnik plovila skleniti zavarovanje za škodo, ki jo lastnik ali upravljalec vodnega plovila lahko povzroči tretjim osebam, ki nastane zaradi:

  • povzročitve smrti,
  • telesnih poškodb in
  • prizadetega zdravja oseb.


Zavarovanje morajo skleniti vsi lastniki vodnih plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, ki so registrirana v Sloveniji.

Zavarovalni pogoji Zavarovalnice Triglav nudijo tudi zavarovalno kritje, ki ustreza zakonskim predpisom o obveznem zavarovanju odgovornosti v državah Jadranskega in Sredozemskega morja.

Razširitve kritja

Obvezno zavarovanje lahko razširite tudi na kritje odgovornosti za škodo:

  • ki jo lahko pri upravljanju vodnega plovila povzročite na stvareh v lastni tretjih oseb,
  • povzročeno potnikom na plovilu.


Kriti so tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.

V primeru dodatnih nevarnostnih okoliščin lahko kritje razširite tudi na zavarovanje odgovornosti za škode:

  • v času jadralnih regat,
  • ki jih povzroči plovilo v času najema,
  • ki jih povzroči vodni smučar, ko ga vleče plovilo,
  • povzročene s plovilom, ki se izkorišča za gospodarski ali komercialni namen.

Vodna plovila, registrirana na Hrvaškem

Če ste slovenski državljan in lastnik vodnega plovila, ki je vpisano v hrvaški register vodnih plovil, vam ponujamo sklenitev prostovoljnega zavarovanja odgovornosti. Zavarovanje krije odgovornost do tretjih oseb ter škodo na stvareh in zadostuje zahtevam glede obveznih zavarovanj držav ob Jadranskem in Sredozemskem morju, vendar v času plovbe v teritorialnih vodah Hrvaške ne krije obvezne odgovornostii, kot jo predpisuje hrvaška zakonodaja.

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 926 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Pogosta vprašanja

Ali je krita škoda, če trčim v drugo vodno plovilo?

V okviru predpisanega obveznega zavarovanja odgovornosti lastnika vodnega plovila, zavarovanje velja le za škodo, povzročeno tretjim osebam. Če želi stranka kritje tudi za škodo na stvareh tretjih oseb in potnikov, mora skleniti zavarovanje s širšim kritjem in z višjo zavarovalno vsoto.

Ali zavarujete vodna plovila pod tujo zastavo?

Zavarovanje odgovornosti lastnikov vodnih plovil do tretjih oseb in kasko zavarovanje sklepamo za vodna plovila, ki so vpisana v Pomorski register Republike Slovenije. Dodatno sklepamo prostovoljna zavarovanja odgovornosti in kasko zavarovanja tudi za lastnike vodnih plovil s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo vodna plovila registrirana v hrvaškem in avstrijskem registru, izjemoma pa tudi v ameriškem registru.

Oglejte si tudi

Complementary Content
${loading}