Za varnejše poslovanje bank

Zavarovanja krijejo škodo, ki nastane banki, ker kreditojemalci ali imetniki limitov in plačilnih kartic niso izpolnili obveznosti iz pogodbe.

Zavarovalnica v okviru določil zavarovalne pogodbe krije škodo, ki nastane banki zaradi neodplačanih obveznosti kreditojemalca ali imetnika limita in plačilnih kartic. Banka lahko sklene zavarovalno pogodbo za:

  • zavarovanje kreditov, limitov in terjatev iz plačilnih kartic, odobrenih fizičnim osebam ter
  • zavarovanje kreditov in limitov, odobrenih zasebnikom ter pravnim osebam.

Zavarovanja

Zavarovanje kreditov do fizičnih oseb

Zavarovalnica krije škodo, ki je nastala banki, ker ni prejela dogovorjenega vračila kredita v skladu s pogodbo.

Kreditojemalec je fizična oseba, ki najame:

  • namenski ali nenamenski potrošniški kredit, z ročnostjo do 10 let ali
  • stanovanjski kredit za nakup, gradnjo ali adaptacijo nepremičnine, z ročnostjo do 15 let.


Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do dolžnika.

Zavarovanje limitov in terjatev iz plačilnih kartic

Zavarovanje krije škodo, ki nastane banki zaradi neizpolnitve obveznosti imetnika:

  • iz pogodbe o limitu ali
  • iz poslovanja s plačilno ali kreditno kartico.


Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do dolžnika.

Zavarovanje kreditov zasebnikom in pravnim osebam

Zavarovalnica krije škodo, ki je nastala banki, ker ni prejela dogovorjenega vračila kredita v skladu s pogodbo.

Kreditojemalec, s sedežem v Sloveniji, je:

  • samostojni podjetnik oziroma opravlja poklic kot samostojno dejavnost ali kmet in najame kredit za financiranje svoje dejavnosti ali
  • pravna oseba.


Zavarovani so krediti z ročnostjo do 5 let, ki jih banka odobri kreditojemalcem in jih v skladu z določili zavarovalne pogodbe prijavi v zavarovanje.

Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do dolžnika.

Zavarovanje limitov zasebnikom in pravnim osebam

Zavarovanje krije škodo, ki nastane banki zaradi neizpolnitve obveznosti imetnika transakcijskega računa, ki je samostojni podjetnik ali pravna oseba.

Zavarovani so vsi limiti z ročnostjo do 12 mesecev, ki jih banka odobri imetnikom in v skladu z določili zavarovalne pogodbe prijavi v zavarovanje.

Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do dolžnika.

Complementary Content
${loading}