Povejte nam!

Pohvale in pritožbe

Naš cilj so zadovoljne stranke, zato stremimo h kakovosti izvajanja zavarovalnih storitev v vseh fazah, od sklepanja zavarovanj  do izplačila morebitne škode! V skladu z določili 579. člena Zakona o zavarovalništvu imamo vzpostavljen interni pritožbeni postopek.

Vaša pritožba se bo tako obravnavala skladno z veljavnim Pravilnikom o pritožbenem postopku v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Po prejemu vaše pritožbe bomo le-to usmerili na odgovorno področje, oblikovali pristojno pritožbeno komisijo  in za reševanje upoštevali ustrezne pritožbene roke.

O odločitvi pritožbene komisije vas bomo pisno obvestili.

Izvensodno reševanje sporov

Če vaši pritožbi ni bilo ugodeno, lahko podate pobudo za izvensodno rešitev spora pri Arbitraži (e-pošta: arbitraza@triglav.si, tel. št.: +386 1 4747 547, 4747 330) ali pri Slovenskem zavarovalnem združenju (mediacijski center) (e-pošta: info@zav-zdruzenje.si, tel. +386 1 3009 381). 

Vabimo vas, da obiščete tudi platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. To je enotna vstopna točka za potrošnike za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev.

 

Vaše sporočilo

Vrsta sporočila:

 
Če se vaša pritožba nanaša na reševanje škodnega spisa, navedite št. škodnega spisa.

 

Vpišite vaše podatke

Vaše podatke bomo obravnavali kot zaupne ter izključno za namene pritožbenega postopka in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Complementary Content
${loading}