Triglav komplet

Triglav komplet je bonitetni program, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovalcev Zavarovalnice Triglav.

V Triglav komplet lahko vključite najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate sklenjena vi in vaši družinski člani: zavarovanja za dom, avtomobilska zavarovanja, individualna nezgodna zavarovanja, zavarovanja potovanj v tujino, zavarovanje malih živali, zavarovanje mikro mobilnosti in druga premoženjska zavarovanja ter življenjska, obročna naložbena, rentna in pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav ter dopolnilna prostovoljna zdravstvena in ostala zdravstvena zavarovanja družbe Triglav Zdravje in dodatna pokojninska zavarovanja družbe Triglav Pokojnine.

Ne prezrite bonitet vašega Triglav kompleta

Na višino skupnega popusta vplivajo obstoječa in nova zavarovanja nosilca in vseh članov Triglav kompleta. Višina skupnega popusta se spreminja glede na vrsto in število vključenih zavarovanj in se ugotavlja vsakič, ko nosilec ali kateri od članov v Triglav komplet vključi obnovljeno ali novo zavarovanje. Sicer pa velja:

 • več zavarovanj prinaša več skupnega popusta v kompletu;
 • vsak član s svojimi zavarovanji povečuje skupno višino popusta;
 • popusta boste deležni vsi člani;
 • vključite lahko že sklenjena zavarovanja – s popustom jih bomo nagradili, ko jih boste obnovili;
 • vključite lahko nova zavarovanja in nagradili jih bomo z dvojnim popustom;
 • vključite svoja zavarovanja in zavarovanja družinskih članov ter ožjih sorodnikov, ki živijo z vami na istem naslovu;
 • komplet sta že dve zavarovanji, od tega vsaj eno premoženjsko;i
 • če imate zavarovani dve osebni vozili, lahko v Triglav komplet vključite obe zavarovalni polici;
 • datum za ugotavljanje višine skupnega Triglav komplet popusta, ki bo priznan na zavarovalno premijo konkretnega zavarovanja, je datum izdelave računa za to zavarovanje.Čim prej se odločite za vaš Triglav komplet in si zagotovite ugodnosti za vas in za vse člane vašega Triglav kompleta. Pokličite vašega zavarovalnega zastopnika ali obiščite naša prodajna mesta in preverite, katera svoja zavarovanja in zavarovanja svojih bližnjih lahko vključite v Triglav komplet. Dogovorite se za sestanek, oblikujte svoj Triglav komplet in prejeli boste unikatno identifikacijsko številko vašega Triglav kompleta, ki bo vam in vsem vašim članom vstopnica za popust pri obnovi obstoječih zavarovanj in za podvojen popust pri sklenitvi novih zavarovanj.

Več o značilnostih sestavljanja Triglav kompeta lahko preberete v Pravilih za oblikovanje in sestavljanje Triglav kompleta.

Moj Triglav komplet

Nosilec in člani Triglav kompleta
Zavarovanja
v kompletu
Kako do
kompleta?

 • V Triglav komplet se lahko vključite fizične osebe, ki imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjeni najmanj dve zavarovanji, od katerih je vsaj eno premoženjskoi zavarovanje. V Triglav komplet lahko vključite zavarovanja, ki jih imate trenutno sklenjena, nova zavarovanja pa boste lahko vključili takoj, ko jih boste sklenili. K sklenitvi zavarovanj Zavarovalnice Triglav in vključitvi v Triglav komplet ste vabljeni tudi vsi novi zavarovanci.
 • Vsak Triglav komplet ima svojega nosilca, ki je običajno oseba z največ zavarovalnimi policami v družini. Nosilec združuje svoje zavarovalne police in zavarovalne police svojih družinskih članov ter ožjih sorodnikov, ki živijo z nosilcem na istem naslovu, na primer: mož, žena, partner, otrok, starš, stari starš, brat, sestra, vnuk ... Vrsta in število vključenih zavarovanj so osnova za določitev popustov, ki jih boste deležni vsi – nosilec in vsi pridruženi člani.
 • Novi člani se lahko pridružite Triglav kompletu tudi kasneje, ko boste obnovili svoje zavarovanje ali sklenili novo. Takrat boste deležni popustov, ki jih prinaša vaš Triglav komplet.
 • Nosilec in člani prejmete ob vključitvi v Triglav komplet unikatno identifikacijsko številko, ki je vsem osnova za priznavanje popustov.

V Triglav komplet lahko vključite izbrana zavarovanja Zavarovalnice Triglav:


Za vstop v Triglav komplet sta potrebni najmanj dve veljavni zavarovalni polici, od katerih je vsaj ena s področja premoženjskih zavarovanj, npr.:

 • zavarovanje doma in avtomobilsko zavarovanje,
 • avtomobilsko in življenjsko zavarovanje,
 • avtomobilsko zavarovanje za dve različni osebni vozili,
 • zavarovanje doma in dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
 • zavarovanje doma in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.


V Triglav komplet lahko vključite letna zavarovanja s potekom, dolgoročna zavarovanja ter zavarovanja brez poteka (permanentna zavarovanja).

Zavarovalna polica je lahko vključena le v en Triglav komplet.

Triglav komplet lahko oblikujete:

 • pri zavarovalnih zastopnikih Zavarovalnice Triglav,
 • na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav,
 • preko Centra za podporo strankam.


CENTER ZA PODPORO STRANKAM

 • Pokličite na 080 555 555 in se dogovorite za oblikovanje vašega Triglav kompleta.
 • Triglav komplet lahko sestavite tudi tako, da v krogu svojih domačih določite nosilca kompleta. Nosilec in člani kompleta izpolnijo in podpišejo pristopne izjave: pristopna izjava za nosilca in pristopna izjava za člane. Izjave skenirajte in jih posredujte Centru za podporo strankam:
  • na e-naslov komplet@triglav.si ali
  • po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Center za podporo strankam, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Na podlagi prejetih izjav bomo nosilcu Triglav kompleta po e-pošti oziroma navadni pošti poslali številko kompleta, ki nosilcu in vsem ostalim članom prinaša popuste. Nosilec naj zato s številko kompleta čim prej seznani vse ostale člane kompleta, ker lahko vsak član samostojno sklepa zavarovanja in jih vključuje v komplet in tako vpliva na višino skupnega popusta Triglav kompleta.


Če sklepate zavarovanja Zavarovalnice Triglav na pogodbenem prodajnem mestu ali na lokacijah, kjer se izvajajo tehnični pregledi in registracija avtomobilov, boste tam pri obnovi zavarovanja ali sklenitvi novega zavarovanja lahko koristili popuste Triglav kompleta, če boste prej že oblikovali svoj komplet in pridobili identifikacijsko številko kompleta. Pokličite 080 555 555 in se dogovorite za oblikovanje vašega Triglav kompleta ali pa enostavno izpolnite zgoraj navedene pristopne izjave in jih pošljite na naveden naslov Centra za podporo strankam in poslali vam bomo številko vašega kompleta.

Kako do čim višjega popusta?

Zavarovanja, ki so vključena v Triglav komplet, k skupnemu popustu prispevajo naslednje odstotke popusta:

Zavarovalna skupina
Najvišji priznan popust
PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA:
10 %
 • zavarovanje doma, paketno zavarovanje doma/vikenda
3 %
 • avtomobilsko zavarovanje
2 %
 • požarno zavarovanje
2 %
 • zavarovanje stanovanjskih premičnin
1 %
 • zavarovanje potovanj v tujino
1 %
 • zavarovanje malih živali
1 %
 • ostala premoženjska zavarovanja (vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje mikro mobilnosti ...)
1 %
ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA:
10 %
 • življenjsko zavarovanje za primer smrti in življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost
2 %
 • življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije
1 %
 • vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti
1 %
 • obročna zavarovanja z varčevanjem: življenjsko, naložbeno in rentno zavarovanje
1 %
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav in družbe Triglav Pokojnine
1 %
 • prostovoljno pokojninsko zavarovanje
1 %
ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA:i
5 %
 • zavarovanje specialističnega ambulantnega zdravljenja/zavarovanje operacij
1 %i
 • paket celovite zdravstvene obravnave
2 %i
 • dopolnilno prostovoljno zdravstveno in ostala zdravstvena zavarovanja
1 %
NAJVIŠJI SKUPNI TRIGLAV KOMPLET POPUST:
 • pri obnovi zavarovanj
25 %
 • pri sklenitvi novih zavarovanj - dvojni popust
50 %

Skupni popust Triglav kompleta se obračuna pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj: zavarovanje doma, paketno zavarovanje doma/vikenda, požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje potovanj v tujino, zavarovanje malih živali in druga premoženjska zavarovanja.

Pri sklenitvi novih zavarovanj, ki jih boste vključili v vaš Triglav komplet, vam bomo priznali dvojni skupni popust.

Kako vključitev posameznih zavarovanj vpliva na skupni popust Triglav kompleta, si lahko ogledate na nekaj primerih.


Primeri

Člani Triglav kompleta imajo pri Zavarovalnici Triglav sklenjena naslednja zavarovanja:

ZAVAROVANJA VIŠINA POPUSTA v %
 1. zavarovanje doma
3
 1. vlomsko zavarovanje
1
 1. zavarovanje mikro mobilnosti
1
 1. avtomobilsko zavarovanje za avto 1
2
 1. avtomobilsko zavarovanje za avto 2
2
 1. klasično življenjsko zavarovanje
1
SKUPNI POPUST 10

kar jim prinaša skupni popust v višini 10 %. Če bi danes obnovili zavarovanje doma, ki je v tabeli navedeno kot prvo zavarovanje, bi na zavarovalno premijo tega zavarovanja prejeli 10 % popusta.

Pogosta vprašanja

O Triglav kompletu
O članih
O zavarovanjih družbe Triglav Pokojnine
Ali lahko izstopim iz svojega Triglav kompleta? Ali so zato kakšne posledice?

Da, lahko izstopite, vendar potem ne boste več deležni popustov, ki jih prinaša Triglav komplet.

Ali življenjsko zavarovanje vpliva na višino skupnega popusta Triglav komplet?

Da, višina popusta, ki ga posamezno zavarovanje prispeva k skupnemu Triglav komplet popustu, je odvisna od vrste življenjskega zavarovanja.

Avtomobil imam na lizing. Tudi zavarovanje imam urejeno preko lizing podjetja. Ali to zavarovanje lahko vključim v svoj Triglav komplet?

Da, zavarovanje lahko vključite, vendar pa to zavarovanje ne bo deležno popustov, ki ga prinaša Triglav komplet.

Kaj pridobim z vključitvijo v Triglav komplet?

Z vključitvijo v Triglav komplet postanete član bonitetnega programa Zavarovalnice Triglav. V vašem Triglav kompletu lahko vi in vaši najbližji, ki živijo na istem naslovu, združite premoženjska, zdravstvena in življenjska zavarovanja (tudi rentna in pokojninska zavarovanja). Z vsakim vključenim zavarovanjem prispevate k skupni višini Triglav komplet popusta. Skupni zbrani popust lahko koristite prav vsi člani, ki sooblikujete Triglav komplet, tako pri obnovi kot pri novem zavarovanju.

Kakšen je najvišji znesek popusta, ki ga lahko pridobim z vključitvijo zavarovanj v Triglav komplet?

Najvišji skupni Triglav komplet popust je 25 % za obnovo zavarovanj in 50 % za nova zavarovanja.

Preko spleta smo sklenili letno zavarovanje potovanj v tujino, ki prične veljati šele čez teden dni. Ali zavarovanje lahko vključim v Triglav komplet?

Da, zavarovanje potovanj v tujino, sklenjeno preko spleta, lahko vključite v Triglav komplet.

S koliko zavarovalnimi policami lahko sestavim svoj Triglav komplet? Kaj pa moj sin, ki bi se priključil kasneje?

Za oblikovanje vašega Triglav kompleta sta potrebni najmanj dve veljavni zavarovalni polici, ki izpolnjujeta kriterij za vključitev, vsaj ena od njih mora biti s področja premoženjskih zavarovanj, na primer: zavarovanje doma, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje potovanj v tujino, zavarovanje malih živali … Obe zavarovalni polici sta lahko vaši, lahko pa je ena na primer od vaše žene. Sin lahko postane član vašega Triglav kompleta že ob sklenitvi svoje prve zavarovalne police in pri tem že koristi popust iz vašega Triglav kompleta. Pomembno je, da živite na istem naslovu in da so zavarovanja veljavna.

Ali so v moj Triglav komplet lahko vključena zavarovanja mojih staršev, čeprav jima zavarovanja sklepa drug zavarovalni zastopnik? Živimo v isti hiši.

Da. Tudi zavarovanja vaših staršev lahko vključite v vaš Triglav komplet, čeprav imata drugega zastopnika. Pomembno je, da živite na istem naslovu in da so zavarovanja veljavna. Dodatna zavarovanja povečujejo skupni popust vašega Triglav kompleta. Pri tem velja, da bosta tudi vaša starša pri sklenitvi svojih zavarovanj deležna skupnega popusta vašega Triglav kompleta.

Kaj pa če nekdo od članov Triglav kompleta prekine kakšno zavarovanje?

Če kdo od članov prekine zavarovanje, to zavarovanje ni več veljavno, ni več vključeno v Triglav komplet in se tudi pri izračunu skupnega popusta v prihodnje ne upošteva.

Člani našega Triglav kompleta zavarovanj ne obnavljamo v istem mesecu. Kako nam boste upoštevali popust?

Z določitvijo nosilca, oblikovanjem Triglav kompleta in pridobitvijo unikatne identifikacijske številke vašega Triglav kompleta se vam bodo vse vaše zavarovalne police, ki izpolnjujejo kriterije za vključitev, štele v vaš Triglav komplet, ne glede na to, na kateri datum bo kateri od članov obnovil zavarovanje. Vsako veljavno zavarovanje, ki je upravičeno do popusta, bo popusta deležno takrat, ko ga bo član obnovil. Prav tako bo višina skupnega popusta vplivala tudi na znižanje zavarovalne premije novega zavarovanja, ki ga bo sklenil kateri od članov. Višina popusta za to novo zavarovanje se bo ugotavljala na dan izstavitve računa za to novo zavarovanje.

Kako lahko zavarovanci družbe Triglav Pokojnine oblikujejo svoj Triglav komplet?

Če ima zavarovanec polico družbe Triglav Pokojnine, se lahko obrne na svojega zavarovalnega zastopnika ali pa se oglasi na najbližjem prodajnem mestu Zavarovalnice Triglav – pogoj za oblikovanje Triglav kompleta sta najmanj dve veljavni zavarovalni polici, od katerih mora biti vsaj ena s področja premoženjskih zavarovanj. Če ima zavarovanec družbe Triglav Pokojnine že sklenjeno ustrezno polico Zavarovalnice Triglav, bo skupaj z dodatnim pokojninskim zavarovanjem družbe Triglav Pokojnine lahko takoj oblikoval svoj Triglav komplet. V Triglav komplet lahko vključi tudi vsa zavarovanja družinskih članov, ki so sklenjena pri Zavarovalnici Triglav in pridobi višji popust.

Zavarovanec lahko vse potrebne informacije o oblikovanju Triglav kompleta dobi v Centru za podporo strankam Zavarovalnice Triglav na telefonski številki 080 555 555 ali na e-naslovu komplet@triglav.si.

Koliko znaša dodaten popust v Triglav kompletu za zavarovance družbe Triglav Pokojnine?

Zavarovanci družbe Triglav Pokojnine, ki so v Triglav komplet vključili dodatno pokojninsko zavarovanje družbe Triglav Pokojnine, so s tem pridobili dodatno (1) odstotno točko k skupnemu popustu Triglav kompleta. Skupni popust lahko koristijo vsi člani Triglav kompleta, in sicer pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav: zavarovanje doma, paketno zavarovanje doma, požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje potovanj v tujino, zavarovanje malih živali in druga premoženjska zavarovanja. Pri sklenitvi novih zavarovanj vam bomo priznali dvojni skupni popust.