Cenik storitev v EUR

Storitev Cena brez DDV Cena z DDV
Stroški izterjave:
 • pravnih oseb
 • fizičnih oseb
 
 • 40,00
 • 20,00
 
 • 40,00
 • 20,00
Stroški opomina 2,09 2,09
Kopija dokumentov (zavarovalna polica, račun, kompenzacija …):
 • pošiljanje po e-pošti (za en dokument)
 • pošiljanje po pošti (za en dokument)
 • dostava dokumentov po pošti (za eno pošiljko)
 
 • 0,6127
 • 0,6557
 • 0,4918
 
 • 0,75
 • 0,80
 • 0,60
Stroški administrativnih storitev 1,76 2,15
Dvojnik zavarovalne police osebnega zavarovanja 12,29 15,00
Potrdilo o plačani zavarovalni premiji 4,10 5,00
Complementary Content
${loading}