Tudi mačke potrebujejo varnost

Z zavarovanjem mačk lahko zmanjšate stroške, ki bi nastali v primeru neljubih dogodkov v zvezi z vašo mačko.

Zavarujete lahko le zdrave čipirane mačke od 2. meseca do 7. leta starosti, z rodovnikom ali brez njega in mešanke.

Sklenite zavarovanje za mačko, ki vam omogoča, da izberete:

 • najbolj ustrezen paket za zavarovanje stroškov zdravljenja ter
 • izmed 8 dodatnih zavarovanj tista, s katerimi boste v največji možni meri poskrbeli tudi za njeno varnost.

Zavarovanje stroškov zdravljenja

Zavarovanje krije stroške zdravljenja, ki nastanejo zaradi bolezni ali nezgode mačke. Pri sklenitvi zavarovanja izberite:

 • ustrezen paket glede na nabor želenih kritij z različnimi letnimi agregati,i
 • vašo soudeležboi pri kritju stroškov vsakokratnega zdravljenja mačke in
 • letno odbitno franšizo.i


Kritje stroškov zdravljenja je vseživljenjsko, kar pomeni, da ni zgornje omejitve starosti mačke.

Mačko lahko zdravite pri kateremkoli veterinarju v Sloveniji ali pa se odločite za zdravljenje pri pooblaščenih veterinarskih ustanovah Zavarovalnice Triglav in s tem pridobite 10 % popusta na premijo za zavarovanje stroškov zdravljenja.


Paketi za kritje stroškov zdravljenja

Osnovni pregledi, diagnostika in splošni posegii
Zdravila in izdaja receptovi
Porod in porodne komplikacijei
Ortopedija – slikovna diagnostikai
Ortopedija – zdravljenje in operacijei
Diagnostika in zdravljenje tumorjevi
Zdravljenje z matičnimi celicami, regenerativno zdravljenje gibali
Dopolnilnai in alterntivnai zdravljenja
Drugo strokovno mnenje
Letni agregati
3.300 EUR
4.300 EUR
8.100 EUR

LEGENDA:

- Že vključeno v paket.
- Izbira ni možna.

Dodatna zavarovanja

Pogin mačke

Za primer pogina ali usmrtitve mačke zaradi bolezni ali nezgode do izpolnjenega 14. leta starosti. Velja tudi v tujini. Po dogovoru se lahko zavarovanje za primer pogina mačke sklene tudi samostojno.

Asistenca

Asistencoi lahko sklenete za območje Slovenije ali Evrope.

V primeru težav smo vam na voljo 24 ur na dan. Kadarkoli boste potrebovali pomoč, doma ali v tujini, nas pokličite:


Asistenčne storitve:

 • organizacija in kritje stroškov:
  • povratnega prevoza do najbližjega veterinarja;
  • prevoza najdene izginule mačke do doma oziroma lastnika;
 • organizacija:
  • oskrbe mačke v primeru hospitalizacije ali smrti lastnika mačke;
  • prevoza in oskrbe mačke v primeru hospitalizacije ali smrti lastnika mačke v tujini;
 • pomoč pri iskanju izginule mačke.


Nudenje informacij o:

 • najbližjih in dežurnih veterinarskih ustanovah,
 • dnevnem varstvu in varstvu na domu mačke,
 • mačjih hotelih,
 • zavetiščih za mačke,
 • salonih za nego mačk,
 • zavarovanju in uveljavljanju škodnih zahtevkov.
Stroški nastanitve mačke zaradi hospitalizacije zavarovanca

Za kritje dogovorjenega dela stroškov nastanitve mačke zaradi hospitalizacije lastnika mačke.i

Odgovornost lastnika mačke

Za škodo na osebah ali stvareh, ki je nastala zaradi napada ali ugriza mačke ali zaradi povzročitve prometne nesreče.i

Bivanje v tujini

Za kritje stroškov zdravljenja mačke v času bivanja v tujini (Evropa ali cel svet), ki so nastali v tujini zaradi nezgode ali bolezni.i

Prevoz

Za kritje stroškov zdravljenja ali pogina mačke zaradi nezgode ali bolezni, nastalih v času prevoza mačke.i

Stroški iskanja izginule ali ukradene mačke

Za kritje dogovorjenega dela stroškov, ki nastanejo pri iskanju izginule ali ukradene mačke.i

Pokop mačke

Za kritje dogovorjenega dela stroškov pokopa mačke.i

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Ugodnosti

10 % popusta za izbor pooblaščenega veterinarja

Popust na premijo za zavarovanje stroškov zdravljenja, če boste za zdravljenje mačke izbrali pooblaščeno veterinarsko ustanovo.

Popust na organizirane skupine

Za člane organiziranih skupin (klubi, društva …) se lahko prizna popust v višini do 10 % na zavarovanje mačk. Popust ne velja za sklenitev zavarovanja preko spleta.

Mesečna premija

Možnost plačila mesečne premije pri zavarovanju mačk.

30 EUR ugodnejše zavarovanje

Povrnite si stroške preventivnega veterinarskega pregleda v višini 30 EUR.

10 % popusta
za člane kluba Mr. Pet

Pri sklenitvi novega zavarovanja za male živali.

Pogosta vprašanja

Ali lahko med trajanjem zavarovanja spremenim obseg zavarovanja?

Lahko, in sicer pri zavarovalnem zastopniku ali na prodajnem mestu.

Ali zavarovanje mačk krije bolezni in poškodbe, ki so obstajale že pred sklenitvijo zavarovanja?

Ne, zavarovanje ne krije obstoječih stanj. Prav tako niso krite:

 • bolezni in poškodbe, ki so nastale v karenčni dobi;
 • dedna in prirojena obolenja ali napake, navedena v zavarovalnih pogojih;
 • zobozdravstvene storitve;
 • preventivni in elektivni posegi (cepljenje, sredstva za odpravo parazitov, kastracija oziroma sterilizacija, toaleta krempljev …);
 • alergijski in genetski testi;
 • dietna hrana, prehranska dopolnila, zdravila brez predpisanega recepta.
Do kdaj traja zavarovanje? Kdaj in kako ga lahko prekinem?

Če je na zavarovalni polici naveden le začetek zavarovanja, čas trajanja ni določen. Veljavnost zavarovalnega kritja se nadaljuje iz leta v leto. Pred potekom zavarovalnega leta vam bomo poslali obračun za plačilo zavarovalne premije za naslednje zavarovalno leto. Tako zavarovanje traja, dokler ga ena od pogodbenih strank pisno ne odpove.

Zavarovanja v prvem letu trajanja ni možno prekiniti. Lahko ga prekinete ob poteku prvega leta. V tem primeru morate odstopno izjavo podati pred iztekom prvega leta. Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja lahko kadarkoli odstopite od zavarovalne pogodbe. Zavarovanje v tem primeru preneha ob izteku meseca, ki sledi mesecu, v katerem boste podali odstopno izjavo. Zavarovalnica vam bo vrnila neizkoriščen del premije, če v tekočem zavarovalnem letu iz zavarovanja ni bila izplačana nobena škoda. Pisno odstopno izjavo lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Kaj, če sem ob sklepanju izbral zdravljenje preko pooblaščenega veterinarja?

Če ste ob sklepanju zavarovanja izbrali, da boste mačko zdravili pri pooblaščenih veterinarjih, ste bili deležni popusta na premijo v višini 10 %, zato morate izbrati veterinarja s seznama in postopek je enak, kot je opisan pri odgovoru na vprašanje "Kako uveljavim zavarovanje?" Če boste mačko zdravili drugje, pa ne gre za nujen poseg (to pomeni, da ne gre za stanje, kjer je neposredno ogroženo življenje mačke), se bo pri obračunu škode zavarovalnina zmanjšala sorazmerno glede na priznan popust pri sklenitvi zavarovanja. To določilo ne velja, če gre za nujen poseg.

Kako uveljavim zavarovanje?

Če vaša mačka zboli oziroma se poškoduje, jo takoj peljite k veterinarju. O tem ni treba prej obvestiti zavarovalnice. Strošek veterinarske storitve v celoti poravnate pri veterinarju. Pri zavarovalnici nato uveljavljate povračilo stroška veterinarske storitve. Zavarovalnica bo potrebovala:

 • izpolnjen obrazec »Prijava škode iz zavarovanja malih živali« in
 • račune za opravljene veterinarske storitve z navedeno diagnozo veterinarja.


Kdaj zavarovanje začne veljati?

Zavarovanje začne veljati ob polnoči tistega dne, ko je plačan prvi obrok premije (oziroma celotna premija, če ste se odločili za enkratno letno plačilo premije). Jamstvo zavarovalnice začne veljati z zamikom (karenco), in sicer:

 • 3 dni po sklenitvi za škode zaradi nezgode,
 • 14 dni po sklenitvi za škode zaradi bolezni.

Za vse dodatne storitve, ki so vključene v Velikem paketu in paketu Comfort (ortopedija, dopolnilna in alternativna zdravljenja itd.), začne jamstvo veljati 180 dni po sklenitvi zavarovanja.

Koliko znaša dajatev zavarovalnice pri zavarovanju kritja stroškov zdravljenja?

Končna dajatev je odvisna od vrste dejavnikov. V nadaljevanju navajamo 2 primera izračuna dajatve.

Primer 1

Zavarovanje je sklenjeno v naslednjem obsegu: Paket Comfort, letna odbitna franšiza 54 EUR in soudeležba 25 %. Letna premijai znaša 317,91 EUR, kar pomeni 26,49 EUR na mesec.

Zavarovalni primer: Mačka je pojedla igračo. Pri pregledu je veterinar ugotovil, da je potrebna operacija, s katero bodo tujek odstranili iz črevesja.

Stroški diagnostike in operacije so znašali 468,12 EUR (od tega krvne preiskave pred operacijo 15,06 EUR, aplikacije zdravil 13,54 EUR, gastroskopija 45,99 EUR, operacija 382,23 EUR in zdravila 11,30 EUR).

Zavarovanec krije prvih 50 EUR sam, ker je pri sklenitvi zavarovanja izbral letno odbitno franšizo v tej višini. Zavarovalnica povrne 75 %i vseh nadaljnjih z zavarovanjem kritih stroškov, kar znaša 310,59 EUR.


Primer 2

Zavarovanje je sklenjeno v naslednjem obsegu: Veliki paket, brez odbitne franšize in soudeležba 10 %. Letna premijai znaša 292,95 EUR, kar pomeni 24,41 EUR na mesec.

Zavarovalni primer: Mačko je zbil avto. Pri pregledu je veterinar ugotovil, da ima zlomljeno stegnenico in je potrebna operacija.

Stroški diagnostike in operacije so znašali 613,70 EUR (od tega klinični pregled 28,49 EUR, rentgen 67,86 EUR, krvne preiskave pred operacijo 52,55 EUR, operacija 366 EUR, obveze 48,80 EUR in zdravila 50 EUR).

Zavarovalnica povrne 90 %i z zavarovanjem kritih stroškov, kar znaša 552,33 EUR.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}