Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.triglav.si (v nadaljevanju spletno mesto) je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno. Zavarovalnica Triglav, d.d., se po najboljših močeh trudi za pravilnost, točnost in ažurnost informacij na spletnem mestu, vendar pa Zavarovalnica Triglav, d.d., ni odgovorna za posledice odločitev, ki so bile sprejete na podlagi informacij, podanih na tem spletnem mestu. Pred uporabo je podatke, objavljene na spletnem mestu, potrebno obvezno preveriti pri zaposlenih zavarovalnice.

Niti Zavarovalnica Triglav, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne odgovarja uporabnikom spletnega mesta za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zavarovalnica Triglav, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Triglav, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih mest kadar koli na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Triglav, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Triglav, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.
Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

V Zavarovalnici Triglav, d.d. se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. Vse informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d. si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Izdaja računa

Zavarovalnica Triglav, d.d. po izvedbi spletnega plačila kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca, ki je naveden v postopku nakupa. V primeru osebnega prevzema dokumentacije prejme kupec natisnjen račun ob njihovem prevzemu.


Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran https://www.triglav.si/ pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.

Complementary Content
${loading}