V primeru ponovne setve

Zagotovite si povračilo dogovorjenih stroškov, ki nastanejo zaradi ponovne setve. Zavarovanje lahko sklenete v času od vznika rastline do vključno 15. decembra.

Zavarovanje krije škodo v primeru poškodbe ali uničenja dela ali celotnega posevka zaradi preobilice padavin v jesenskem in zimskem času (poplave, zastajanje vode na njivah ali visoka podtalnica).

Zavarujete lahko ozimne posevke, kot so pšenica, ječmen, , tritikala, pira, oljna ogrščica in oljna repica ter ostale kulture po dogovoru, za katere jamčimo od vznika pa do konca meseca marca.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Ugodnosti

60 % sofinanciranja premije s strani države

Za zavarovanje posevkov in plodov ter ozimnih posevkov.

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki imate pri nas zavarovanje sklenjeno več zaporednih let.

15 % popusta za mlade prevzemnike kmetij

Za vse, ki imate veljaven status mladega prevzemnika kmetije.

Popust za
organizirane skupine

Za člane organiziranih skupin (registrirana kmetijska združenja, zadruge, društva, klubi ...) se lahko prizna popust v višini do 10 %.

Plačilo premije
na obroke

Plačilo premije lahko razporedite na več mesečnih obrokov.

10 % popusta
na preteklo
brezškodno dogajanje

Za zavarovance, ki v preteklem letu niste imeli škodnih dogodkov.

Pogosta vprašanja

Kako lahko zavarujem pšenico pred preobilico vode v jesenskem in zimskem času?

Nove posevke pšenice oziroma drugih ozimnih posevkov je v jesenskem in zimskem času možno zavarovati pred nevarnostjo poplav ali zastajanja vode, do katerega pride zaradi obilnih jesenskih in zimskih padavin. V primeru škode zavarovanje krije dogovorjene stroške agrotehničnih ukrepov in ponovne setve.

Premija za 1 ha ozimne pšenice na parcelah, ki so od vodotokov oddaljene več kot 500 m, znaša 14 EUR (brez davka od prometa zavarovalnih poslov) oziroma 6,08 EUR z vključenim 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov, če ste upravičenec do sofinanciranja zavarovalne premije s strani države.

Premija za parcele, ki ležijo bližje vodotokov oziroma v območjih s pogostejšimi škodami, znaša 28 EUR (brez davka od prometa zavarovalnih poslov) oziroma 12,15 EUR z vključenim 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov, če ste upravičenec do sofinanciranja zavarovalne premije s strani države.

Ob popolnem uničenju posevka pšenice zaradi poplave oziroma zastajanja vode zavarovalnina znaša do 297,50 EUR/ha.

Oglejte si tudi

Complementary Content
${loading}