Katere piškotke uporabljamo

Piškotki

Pravna podlaga

Podlaga za obveščanje o piškotkih je Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O).
 

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:

  • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
  • življenjsko dobo piškotka;
  • vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev – na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.

Lahko pa so piškotki uporabljeni tudi na načine, ki pomenijo poseg v posameznikovo zasebnost. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.

Piškotki so lahko uporabljeni tudi za posege v posameznikovo zasebnost.

Začasni ali sejni piškotki (session cookies)

»Živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu, itd. Ker so taki piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.
 

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies)

Ostanejo shranjeni, tudi ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.
 

Lastni piškotki (1st party cookies)

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.
 

Drugi piškotki (3rd party cookies)

Izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.
 


Katere piškotke vsebuje spletno mesto?

Obvezni piškotki za delovanje spletnega mesta

Ti piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta, zato jih v naših sistemih ni mogoče izklopiti. Običajno so nastavljeni samo kot odziv na vaša dejanja, ki vodijo do storitvenih zahtev, na primer nastavitev zasebnosti, prijava ali izpolnjevanje obrazcev. Na voljo imate nastavitev, da brskalnik blokira te piškotke ali vas opozori na njih. V tem primeru nekateri deli spletnega mesta ne bodo delovali.

Naziv piškotka Opis Domene Življenjska doba Ime gostitelja Kategorija
JSESSIONID Splošni piškotek seje platforme, ki ga uporabljajo spletna mesta, napisana v JSP. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimne seje uporabnika s strani strežnika.
www.triglav.si
Seja triglav.si Obvezni piškotki
JSESSIONID Splošni piškotek seje platforme, ki ga uporabljajo spletna mesta, napisana v JSP. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimne seje uporabnika s strani strežnika.
www.triglav.si
Seja vsebovredu.triglav.si
Obvezni piškotki
JSESSIONID Splošni piškotek seje platforme, ki ga uporabljajo spletna mesta, napisana v JSP. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimne seje uporabnika s strani strežnika.
www.triglav.si
Seja zastopniki.triglav.si
Obvezni piškotki
JSESSIONID Splošni piškotek seje platforme, ki ga uporabljajo spletna mesta, napisana v JSP. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimne seje uporabnika s strani strežnika.
www.triglav.si
Seja triglav.si
Obvezni piškotki
cookie_module_cat Za uporabo logike piškotkov.
www.triglav.si
Stalni triglav.si
Obvezni piškotki
OptanonConsent
Ta piškotek je nastavljen z rešitvijo za skladnost s piškotki podjetja OneTrust. Shranjuje informacije o kategorijah piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto, in o tem, ali so obiskovalci dali ali umaknili soglasje za uporabo posamezne kategorije. To lastnikom spletnih mest omogoča, da v uporabniškem brskalniku preprečijo nastavitev piškotkov v vsaki kategoriji, če soglasje ni podano. Običajna življenjska doba piškotka je eno leto, tako da bodo imeli obiskovalci strani, ki se vračajo, svoje nastavitve shranjene. Ne vsebuje informacij, ki bi lahko identificirale obiskovalca spletnega mesta.
www.triglav.si
Stalni triglav.si
Obvezni piškotki
OptanonAlertBoxClosed
Ta piškotek nastavijo spletna mesta, ki uporabljajo določene različice rešitve OneTrust za skladnost z zakonodajo o piškotkih. Nastavi se po tem, ko so obiskovalci videli obvestilo o informacijah o piškotkih, v nekaterih primerih pa le, če ga aktivno zaprejo. Spletnemu mestu omogoča, da uporabniku sporočila ne prikaže več kot enkrat. Piškotek ima enoletno življenjsko dobo in ne vsebuje nobenih osebnih podatkov.
www.triglav.si
Stalni triglav.si
Obvezni piškotki
YII_CSRF_TOKEN
Ta piškotek uporablja Cloudflare za prepoznavanje zaupanja vrednega spletnega prometa.
www.triglav.si
Seja eos.triglav.si
Obvezni piškotki
PHPSESSID
Sejni piškotek PHP, povezan z vdelano vsebino iz te domene.
www.triglav.si
Seja eos.triglav.si
Obvezni piškotki
undefineds
Potreben za beleženje seje uporabnika spletne strani
www.triglav.si
Seja triglav.si
Obvezni piškotki

Podatkov, zbranih s temi piškotki, ne posredujemo o tretjim osebam.


 

Piškotki družbenih omrežij, spletna analitika in piškotki tretjih oseb

Ti piškotki omogočajo delovanje vtičnikov socialnih omrežij Facebook, Google+ in Twitter, nekateri izmed njih pa omogočajo raziskovanje vaše uporabe naših spletnih mest oziroma vašega siceršnjega brskanja po spletu in dostavljanje personaliziranih oglasov.

Piškotki za ciljno usmerjenost

Te piškotke nastavijo naši oglaševalski partnerji. Partnerska oglaševalska podjetja jih lahko uporabljajo za izdelavo profila vaših interesov, ki ga nato uporabijo za prikazovanje ustreznih oglasov na drugih spletnih mestih. Pri delu uporabljajo edinstveno prepoznavanje vašega brskalnika in naprave. Če zavrnete uporabo teh piškotkov, ne boste deležni našega ciljnega spletnega oglaševanja.

Piškotek  uporablja Google Analytics  za  ažuriranje  analitičnih  podatkov.
Naziv piškotka Opis Domena Življenjska doba Ime gostitelja Kategorija
VISITOR_INFO1_LIVE
Ta piškotek je YouTube nastavil tako, da sledi uporabniškim željam za videoposnetke Youtube, vdelane v spletna mesta; lahko tudi ugotovi, ali obiskovalec spletnega mesta uporablja novo ali staro različico vmesnika Youtube.
www.triglav.si
Stalni
youtube.com Piškotki za ciljno usmerjenost
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Piškotek uporablja Google Analytics za ažuriranje analitičnih podatkov. www.triglav.si
Stalni
triglav.si Piškotki za ciljno usmerjenost
CONSENT Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in o kakršnem koli oglaševanju, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.
www.triglav.si
Stalni
youtube.com Piškotki za ciljno usmerjenost
test_cookie Ta piškotek nastavi DoubleClick (ki je v lasti Googla), da ugotovi, ali brskalnik obiskovalca spletnega mesta podpira piškotke.
www.triglav.si
Stalni
doubleclick.net Piškotki za ciljno usmerjenost
fr Piškotek se uporablja za targetiranocoglaševanje s strani facebook.
www.triglav.si
Stalni
facebook.com Piškotki za ciljno usmerjenost
_hjIncludedInSessionSample
Ta piškotek uporablja analitika Hotjar za personalizirano sledenje uporabnikom spletne strani.
www.triglav.si
Stalni
script.hotjar.com Piškotki za ciljno usmerjenost
_hjIncludedInPageviewSample
Ta piškotek uporablja analitika Hotjar za personalizirano sledenje uporabnikom spletne strani.
www.triglav.si
Stalni
script.hotjar.com Piškotki za ciljno usmerjenost
_fbp
Uporablja ga Facebook za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev.
www.triglav.si
Stalni triglav.si Piškotki za ciljno usmerjenost
YSC
Piškotek uporablja Youtube za targetirano oglaševanje preko vtičnikov za predvajanje video vsebin. Ti se uporabljajo za namen prikaza ciljnih vsebin za uporabnika na drugih Google platformah.
www.triglav.si
Seja youtube.com Piškotki za ciljno usmerjenost

 

Piškotki za delovanje in učinkovitost delovanja

Piškotki za delovanje omogočajo izboljšano delovanje in prilagoditve, kot so videi in klepet v živo. Nastavili smo jih mi ali drugi ponudniki, ki z našim dovoljenjem nudijo svoje storitve na naših spletnih straneh. Če uporabo teh piškotkov zavrnete, nekatere ali vse funkcije ne bodo delovale.

S piškotki za učinkovitost delovanja štejemo obiske in izvor prometa, da lahko merimo in izboljšamo učinkovitost delovanja našega spletnega mesta. Z njimi prepoznamo, katera mesta so najbolj in najmanj priljubljena, in opazujemo, kako se obiskovalci pomikajo po spletnem mestu. Podatki, ki jih piškotki zbirajo, so združeni in anonimni. Če uporabo teh piškotkov zavrnete, ne bomo vedeli, kdaj ste obiskali naše spletno mesto.


Naziv piškotka Opis Domene Življenjska doba Ime gostitelja Kategorija
_pk_ses* Ta piškotek je povezan z odprtokodno platformo za spletno analitiko Piwik. Uporablja se za pomoč lastnikom spletnih mest pri sledenju vedenja obiskovalcev in merjenju uspešnosti spletnega mesta. To je piškotek tipa vzorca, kjer predponi _pk_ses sledi kratka serija številk in črk, ki naj bi bila referenčna koda za domeno, ki nastavi piškotek.
www.triglav.si
Stalni triglav.si Piškotki za učinkovitost delovanja
_hjTLDTest
Ko se skript Hotjar zažene, namesto imena gostitelja strani poskušamo določiti najbolj splošno pot piškotkov, ki bi jo morali uporabiti. To se naredi tako, da lahko piškotke delimo med poddomenami (kjer je to primerno). Da bi to ugotovili, poskušamo shraniti piškotek _hjTLDTest za različne alternative podnizov URL, dokler ne pride do neuspeha. Po tem preverjanju se piškotek odstrani.
www.triglav.si
Seja triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_gid
Uporablja se za razlikovanje uporabnikov glede na storitev Google Analytics - piškotki neodvisne analitike: analitika Google za statistične namene. Vrsta obdelanih podatkov: naslovi IP. Da bi povečali zasebnost uporabnikov/obiskovalcev, uporabljamo funkcijo "maskiranje IP-ja", ki nalaga sistemu zatemnitev zadnjih 8 števk naslova IP uporabnika/obiskovalca, preden se izvede kakršna koli obdelava, kar je dejansko analizirani namen: zbiranje informacij v zbirni obliki o številu uporabnikov in o tem, kako obiščejo našo spletno mesto, za obdelavo statističnih podatkov.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_hjIncludedInPageviewSample
Ta piškotek je nastavljen tako, da skriptu Hotjar sporoča, ali je ta obiskovalec vključen v vzorčenje podatkov, opredeljeno z omejitvijo ogledov strani vašega spletnega mesta.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_gat_UA-
To je piškotek tipa vzorca, ki ga nastavi Google Analytics, kjer element vzorca na imenu vsebuje enolično identifikacijsko številko računa ali spletnega mesta, na katerega se nanaša. Zdi se, da gre za različico piškotka _gat, ki se uporablja za omejevanje količine podatkov, ki jih Google zabeleži na spletnih mestih z velikim prometom.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
test Sledenje spletnim mestom Adobe Analytics.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_hjid Piškotek Hotjar. Ta piškotek se nastavi, ko kupec prvič pristane na strani s skriptom Hotjar. Uporablja se za ohranitev naključnega uporabniškega ID-ja, ki je edinstven za to spletno mesto v brskalniku. To zagotavlja, da bo vedenje pri naslednjih obiskih istega mesta pripisano istemu ID-ju uporabnika.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_hjIncludedInSessionSample
Ta piškotek je nastavljen tako, da skripti Hotjar sporoča, ali je ta obiskovalec vključen v vzorčenje podatkov, opredeljeno z omejitvijo dnevnih sej vašega spletnega mesta.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_gat
Ime piškotka je povezano z Google Universal Analytics, v skladu z dokumentacijo se uporablja za zmanjšanje stopnje zahtev - omejevanje zbiranja podatkov na spletnih mestih z velikim prometom. Poteče po 10 minutah.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_pk_id*
Ta piškotek je povezan z odprtokodno platformo za spletno analitiko Piwik. Uporablja se za pomoč lastnikom spletnih mest pri sledenju vedenja obiskovalcev in merjenju uspešnosti spletnega mesta. To je piškotek tipa vzorca, kjer predponi _pk_id sledi kratka serija številk in črk, ki naj bi bila referenčna koda za domeno, ki nastavi piškotek.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_ga Uporablja se za razlikovanje uporabnikov glede na storitev Google Analytics - piškotki neodvisne analitike: analitika google za statistične namene. Vrsta obdelanih podatkov: naslovi IP. Da bi povečali zasebnost uporabnikov/obiskovalcev, uporabljamo funkcijo "maskiranje IP-ja", ki nalaga sistemu zatemnitev zadnjih 8 števk naslova IP uporabnika/obiskovalca, preden se izvede kakršna koli obdelava, kar je dejansko analizirani namen: zbiranje informacij v zbirni obliki o številu uporabnikov in o tem, kako obiščejo našo spletno mesto, za obdelavo statističnih podatkov.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_hjAbsoluteSessionInProgress
Ta piškotek uporablja skript HotJar za zaznavanje prve seje ogleda strani uporabnika. To je zastavica True/False, ki jo nastavi piškotek.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
_hjFirstSeen
Določi prvo sejo novega uporabnika na spletnem mestu in označi ali Hotjar tega uporabnika vidi prvič ali ne.
www.triglav.si
Stalni
triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
msd365mkttr
Ta piškotek uporablja Microsoft Dynamics 365 za delovanje zalednih spletnih storitev, kot so splošna analitika in analitika formularjev.
 www.triglav.si Stalni triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
msd365mkttr
Ta piškotek uporablja Microsoft Dynamics 365 za delovanje zalednih spletnih storitev, kot so splošna analitika in analitika formularjev.

www.triglav.si
Stalni mktdplp102cdn.azureedge.net
Piškotki za učinkovitost delovanja
msd365mkttrs
Ta piškotek uporablja Microsoft Dynamics 365 za delovanje zalednih spletnih storitev, kot so splošna analitika in analitika formularjev.

www.triglav.si
Seja triglav.si
Piškotki za učinkovitost delovanja
msd365mkttrs
Ta piškotek uporablja Microsoft Dynamics 365 za delovanje zalednih spletnih storitev, kot so splošna analitika in analitika formularjev.

www.triglav.si
Seja mktdplp102cdn.azureedge.net
Piškotki za učinkovitost delovanja
79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51
Ta piškotek uporablja Microsoft Dynamics 365 za delovanje zalednih spletnih storitev, kot so splošna analitika in analitika formularjev.

www.triglav.si
Stalni 6b427cb1d47a4353b90744a1f9010655.svc.
dynamics.com
Piškotki za učinkovitost delovanja
319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04
Ta piškotek uporablja Microsoft Dynamics 365 za delovanje zalednih spletnih storitev, kot so splošna analitika in analitika formularjev.

www.triglav.si
Seja 6b427cb1d47a4353b90744a1f9010655.svc.
dynamics.com
Piškotki za učinkovitost delovanja
__cfduid
Ta domena je v lasti podjetja Highsoft, ki ima sedež na Norveškem. Ponuja storitev za vizualizacijo podatkov/grafikonov, ki jo je mogoče vdelati v spletno mesto.
www.triglav.si
Stalni highcharts.com
Piškotki za delovanje

Podatki, zbrani s temi piškotki, s katerimi upravlja Zavarovalnica Triglav, d.d., se ne posredujejo tretjim osebam.
Nastavitve piškotkov

Naše spletno mesto uporablja piškotke zato, da strani bolje delujejo. Ponovno si lahko nastavite hranjenje piškotkov na vaš brskalnik s klikom na spodnji gumb.

Nastavitve piškotkov

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.
Upravljavec piškotkov

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana
Slovenija

Complementary Content
${loading}