Triglav komplet – primeri

Člani Triglav kompleta imajo pri Zavarovalnici Triglav in družbi Triglav Zdravje sklenjena naslednja zavarovanja:

ZAVAROVANJA VIŠINA POPUSTA V %
  1. zavarovanje doma
2
  1. avtomobilsko zavarovanje za avto 1
2
  1. avtomobilsko zavarovanje za avto 2
2
  1. letno družinsko zavarovanje potovanj v tujino
1
  1. družinsko zavarovanje specialisti+i
3
  1. življenjsko zavarovanje za primer smrti
2
  1. življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost
2
SKUPNI POPUST 14


V okviru zvestobe se vsem članom istega Triglav kompleta prizna popust za zvestobo tistega člana Triglav kompleta, ki ima pri Zavarovalnici Triglav najdlje sklenjeno avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje doma, požarno zavarovanje, zavarovanje malih živali, nezgodno zavarovanje starejših itd. V konkretnem primeru se za zvestobo prizna popust v višini 5 %:i

ZVESTOBA VIŠINA POPUSTA V %
zvestoba 5


Glede na to, da se v Triglav kompletu upošteva tudi digitalno poslovanje, sta 2 člana podala soglasje za elektronsko obveščanje in soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Soglasja sta aktivirala v digitalni poslovalnici i.triglav:

DIGITALNO POSLOVANJE VIŠINA POPUSTA V %
  1. soglasje za e-obveščanjei in GDPR 1i
2
  1. soglasje za e-obveščanjei in GDPR 2i
2
SKUPNI POPUST 4

Skupni popust Triglav kompleta za vsa vključena zavarovanja, zvestobo in digitalno poslovanje znaša: 14 % + 5 % + 4 % = 23 %.

Complementary Content
${loading}