Izberite zanesljivega garanta
Garancije
Izberite pravo garancijo, s katero bo zavarovalnica jamčila za izpolnitev vaših obveznosti do poslovnega partnerja.
Za poplačilo vaših terjatev
Terjatve
Zavarovanje za primer neplačila prodanega blaga ali storitve na odloženo plačilo.
Za varnejše poslovanje bank
Finančni krediti
Za kritje škode banki, ko kreditojemalci ali imetniki limitov in plačilnih kartic ne izpolnijo obveznosti iz pogodbe.

Za varnejše poslovanje

Poskrbite, da bo vaše poslovanje stabilno kljub obstoju tveganja neplačila terjatev in izvedbe dogovorjenega posla.

Pri poslovanju s strankami vedno obstaja tveganje, da stranke ne bodo poravnale obveznosti, ki jih imajo do vas, pa naj gre za plačilo prodanega blaga oziroma storitve ali za vrnitev kredita. Da bi zmanjšali tveganja, se odločite za Zavarovalnico Triglav, ki bo z ustreznimi zavarovanji zagotovila, da morebitne neporavnane obveznosti ne bodo vplivale na uspešnost vašega poslovanja.

Če se bo vaše podjetje znašlo v vlogi izvajalca dogovorjenega posla, smo prepričani, da boste naredili vse potrebno, da boste pogodbene obveznosti izpolnili v skladu s pričakovanji. Svojemu poslovnemu partnerju dokažite vašo resno namero za izvedbo posla – zato izberite garancijo Zavarovalnice Triglav, s katero bomo jamčili izpolnitev vaših obveznosti do poslovnega partnerja.

 

Complementary Content
${loading}