Popolno zavarovanje vozila

Kasko zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja, poškodovanja ali kraje vašega vozila.

Uničenje ali poškodovanje vozila je lahko posledica:

  • različnih dogodkov, na katere lastnik oziroma voznik vozila nima vpliva, npr. izredne vremenske razmere, naravne nesreče, kraja, objestna dejanja drugih oseb in drugih posebnih dogodkov;
  • dogodka v prometu, za katerega je odgovoren voznik.


Zavarovanje lahko vključite v paket avtomobilskih zavarovanj in si zagotovite do 14 % paketnega popusta.

Splošni kasko

Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:

  • v prometu in mirovanju: prometna nesreča, trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec ali padec kakega predmeta, snega ter ledenih sveč ali ledenih tvorb;
  • zaradi dejanj tretjih oseb: nasilno ali objestno dejanje, manifestacije in demonstracije;
  • zaradi posebnih dogodkov: padec zračnega plovila, pomoč poškodovanim osebam, preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).


Na podlagi dogovora lahko sklenete zavarovanje dodatne opreme vozila in osebne prtljage ter stvari v vozilu. V primeru financiranja vozila s kreditom ali lizingom priporočamo tudi sklenitev GAP zavarovanja, da vam v primeru, ko bi ostali brez vozila zaradi popolnega uničenja (»totalke«) ali kraje vozila, ne bo potrebno še naprej odplačevati preostalega dolga banki ali lizing hiši.

Kombinacije delnega kaska

Kombinacije delnega kaska so koristne v primeru uveljavljanja škode, ki jo sicer že krije splošni kasko (z izjemo kombinacij B in K), saj se v tem primeru ne upošteva dogovorjena odbitna franšiza, prav tako pa ne izgubite že pridobljenega bonusa.

Kombinacije delnega kaska lahko sklenete tudi brez splošnega kaska, razen kombinacije K. Kombinacijo B pa lahko sklenete skupaj s splošnim kaskom ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Ugodnosti

Do 4 % popusta na enega uporabnika vozila

Pri zavarovanju splošnega kaska.

Možnost odkupa posledic prve škode

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska, in sicer glede na število prijavljenih škod v preteklih treh letih.

Do 5 % popusta na stalnost

Za vse, ki imate pri nas vozilo zavarovano več zaporednih let.

Do 14 % paketnega popusta

Popust na vsa avtomobilska zavarovanja.

5 % popusta za prevoženih manj kot 10.000 km

Glede na dejansko prevožene kilometre v preteklem zavarovalnem letu za zavarovanje splošnega kaska in kaska karambol osebnih avtomobilov.

10 % popusta za prevoz invalidov

Za osebna vozila invalidov ali osebna vozila, ki so namenjena prevozu invalidov.

20 % popusta za vgrajeno alarmno napravo

Za vozila z vgrajeno atestirano alarmno napravo pri zavarovanju delne kasko kombinacije K – kraja.

Do 15 % popusta na varnostne in asistenčne sisteme

Popust na zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska osebnih avtomobilov.

Do 55 % bonusa in skupinski bonus

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska.

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Do 20 % popusta na starost vozila

Pri zavarovanju splošnega kaska in delnih kasko kombinacijah B – požarne nevarnosti in naravne nesreče ter K – kraja.

Posebna ugodnost za vozila do enega leta starosti

V primeru popolnega uničenja ali kraje zavarovanega vozila, zavarovalnica izplača zavarovalnino, ki je enaka novi vrednosti vozila.

Oglejte si tudi