Za manj skrbi pri delu na polju

Poskrbite, da toča, spomladanski mraz, poplava, požar, vihar, suša in druge nevšečnosti ne bodo ogrozile vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka.

Odločite se za zavarovanje, ki ga sofinancira tudi država. Zavarujete lahko vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja.

Temeljno in dodatno zavarovanje

Zavarujete lahko poljščine (žita, krmne rastline, industrijske rastline …), vinograde, hmelj, vrtnine (na prostem in pod zaščito) in druge kulture.

Pridelke lahko zavarujete za naslednje nevarnosti:

  • toča, požar in strela (temeljno zavarovanje),
  • vihar in poplava (dodatno zavarovanje),
  • spomladanski mraz  (dodatno zavarovanje za vinograde).

Zavarovanje suše

Zavarujte poljščine in travinje za primer pomanjkanja vlage v tleh zaradi sušnih razmer, ki lahko privedejo do izpada pričakovanega pridelka. Zavarujete lahko:

  • poljščine s spravilom v jesenskem času, kot so koruza (za zrnje, silažo in seme), oljne buče, soja, sladkorna pesa in sončnice (za zrnje in krmo);
  • travinje: travnike, pašnike in DTM.


Osnova za določitev kategorije suše in posledično dajatve zavarovalnice je pomanjkanje količine vlage v tleh, ki se s pomočjo satelitskih meritev meri dnevno, tudi v primeru oblačnih dni, in izračunava za območje posamezne občine. Stanje vlage v tleh na svojih poljih lahko dnevno spremljate na https://triglav-svn.opti-crop.com/map (podatke pripravlja podjetje Planet Labs PBC v sodelovanju s Swiss RE, in sicer na podlagi satelitskih meritev, ki jih izvaja NASA).

Zavarovanje ozimnih posevkov

Zavarujte se tudi pred finančno izgubo v primeru večjih neugodnih vremenskih dogodkov.

Ozimne kulture lahko samostojno zavarujete pred nevarnostjo obilnih padavin v jesenskem in zimskem času, ki se kažejo kot poplava, zastajanje vode na njivah ali visoka podtalnica.

Z zavarovanjem si zagotovite povračilo dogovorjenih stroškov, ki nastanejo zaradi ponovne setve in drugih agrotehničnih ukrepov povezanih s setvijo.

Complementary Content
${loading}