Za varen prevoz tovora

Tovor je med prevozom po kopnem, vodi ali zraku izpostavljen številnim nevarnostim.

S kargo zavarovanjem je krita škoda in izguba, ki zaradi zunanjih, prihodnjih in nepričakovanih nevarnosti, nastane na tovoru med prevozom. Šteje se, da je tovor na prevozu:

 • od trenutka, ko se začne nakladanje na prevozno sredstvo v odpremnem kraju in
 • do trenutka, ko se razloži s prevoznega sredstva v namembnem kraju.


Zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima premoženjski interes na tovoru – npr. lastnik tovora, v njegovem imenu pa lahko tudi špediter, prodajalec ipd.

Predmet zavarovanja je:

 • tovor, ki je namenjen prodaji (izdelki iz prodajnega asortimenta) in tovor iz nabave (surovine, materiali in polizdelki);
 • investicijska oprema;
 • sejemsko blago in vzorci, ki jih prevažajo predstavniki stranke;
 • tovor v prometu med obrati;
 • druge stvari po dogovoru.

Obseg in vrste zavarovanj

Zavarovalna kritja
Vrste zavarovanj

Izbirate lahko med naslednjimi obsegi kritja:

 • kritje osnovnih rizikov: krite so škode, ki nastanejo izključno kot posledica naslednjih rizikov: prometne ali elementarne nesreče, požara ali eksplozije, neizročitve ali tatvine tovora in višje sile;
 • kritje vseh rizikov: krite so vse škode, razen tistih, ki so izrecno izključene – npr. škode zaradi običajne izgube ali loma, škode zaradi zlega namena ali grobe malomarnosti, škode, ki jim je tovor v času prevoza podvržen zaradi svojih naravnih lastnosti in škode zaradi neprimernega ravnanja pošiljatelja ali prejemnika;
 • kritje specialnih rizikov: krite so škode, ki nastanejo kot posledica naravnih lastnosti tovora – npr. žužkavost, rja, zmrznitev, odmrznitev ipd.;
 • kritje vojnih rizikov pri pomorskem ali letalskem prevozu in stavkovnih rizikov pri vseh vrstah prevoza tovora.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • posamično za vsak posamični tovor po trenutno veljavnih cenikih. Lastnik tovora ali imetnik pravice na tovoru mora zavarovalnico obvestiti o vsakokratnem prevozu tovora. Pred začetkom prevoza mora zavarovalnici poslati vse potrebne podatke o prevozu tovora in takoj poravnati zavarovalno premijo;
 • z generalno polico, kadar se tovor pogosto prevaža. Pri sklenitvi zavarovanja se določi, da je na prevozu zavarovan ves tovor ali le določene skupine tovora, in sicer po principu:
  • sprotnega prijavljanja v zavarovanje pred začetkom prevoza ali
  • periodičnega prijavljanja v zavarovanje za preteklo obdobje – zavarovanec prijavlja dogovorjeno osnovo za obračun zavarovalne premije v določenih terminih za nazaj (mesečno, četrtletno, polletno ali letno).

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 312 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Complementary Content
${loading}