Odgovoren odnos do naročnika

Špediter izvaja dejavnost odpreme, dostave in tranzita blaga. Pri tem mora ravnati odgovorno do naročnika storitve in do blaga.

Zavarovalnica do določenega limita krije zakonsko določeno odgovornost špediterja za škodo, ki nastane kot posledica kršitev pri izvrševanju odpremniške dejavnosti.

Odgovornost špediterja urejata:

  • Obligacijski zakonik in
  • Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije.


Špediterji, ki so vključeni v FIATA združenje, lahko zavarujejo tudi odgovornost za škode na blagu po FIATA nakladnici. Pri ugotavljanju zavarovančeve odgovornosti se v tem primeru uporablja:

  • veljavna zakonodaja,
  • mednarodne konvencije za posamezno vrsto prevoza in
  • določila FIATA nakladnice.

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 247 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Pogosta vprašanja

Ali mi lahko izdelate ponudbo za zavarovanje špediterske odgovornosti?

Za pripravo ponudbe za zavarovanje špediterske odgovornosti potrebujemo podatke o storitvah, ki jih izvaja špediter za svoje naročnike, o znesku čistih prihodkov iz prodaje storitev, o strankah, s katerimi posluje, ipd. Vse informacije, ki jih potrebujemo za pripravo ponudbe, so zajete v vprašalniku (, 247 KB) - izpolnite ga in nam ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si.

Za kakšen znesek lahko zavarujem špeditersko odgovornost?

Zavarovanje špediterske odgovornosti se lahko sklene do različnih limitov zavarovalnega kritja - od 25.000 do 100.000 EUR (po dogovoru izjemoma tudi do višjih), kar je odvisno od poslovanja špediterja.

Complementary Content
${loading}