Obvezno nezgodno zavarovanje

Za kritje posledic nesreče pri prevozu potnikov v javnem prometu.

Lastniki oziroma prevozniki avtobusov in taksi vozil (pravne in fizične osebe), ki opravljajo javni prevoz potnikov, morajo po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu skleniti obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu za primer posledic nesreče.

Zavarovalnica krije posledice nesreč, ki so se zgodile v Sloveniji ali izven nje.  

Kritje nevarnosti, ki nastanejo kot posledica nezgode

Zavarovane osebe in nevarnosti

Zavarovane osebe
Zavarovane nevarnosti in višina kritja

Z obveznim zavarovanjem so zavarovane osebe, ki:

  • potujejo v katerem od prevoznih sredstev javnega prometa;
  • imajo pravico do brezplačne vožnje, razen oseb, ki so zaposlene na prevoznem sredstvu;
  • vstopajo v prevozno sredstvo ali med potovanjem ali po njem izstopajo iz njega, kakor tudi osebe, ki so pred vstopom ali po izstopu poškodovane zaradi obratovanja prevoznega sredstva.

Z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu je obveznost zavarovalnice določena z najnižjimi zavarovalnimi vsotami za navedene zavarovane nevarnosti:

  • 4.750 EUR za izgubo življenja zaradi nezgode,
  • 9.500 EUR za invalidnost kot posledico nezgode,
  • 2.380 EUR za stroške zdravljena in izgubo zaslužka.


Zavarovalne vsote so lahko tudi višje, če se tako dogovorita zavarovalec in zavarovalnica.

Complementary Content
${loading}