Odgovoren odnos za prevzeti tovor

Zavarujte se pred posledicami nepredvidenih dogodkov med prevozom tovora, ki vam je bil zaupan za prevoz.

Na podlagi prevozne pogodbe je prevoznik dolžan s tovorom, ki ga prevzame na cestni prevoz, ravnati kot dober gospodar in ga mora iz enega kraja v drugega prepeljati brez zamude in v takem stanju, kot ga je prevzel na prevoz. Vendar pa lahko med potjo pride do nepredvidenih dogodkov in okoliščin, na katere prevoznik ne more vplivati, lahko pa povzročijo nastanek škode na tovoru.

Zavarovalna pogodba se sklene za posamezno vlečno vozilo in vse morebitne prikolice, ki se jih priklaplja na to vlečno vozilo.

Zavarovanje odgovornosti ne varuje premoženjskih interesov lastnika tovora, zato mora naročnik prevoza oziroma lastnik tovora tovor zavarovati sam.

Zavarovalna kritja in premija

Obseg kritja
Zavarovalna premija

Temeljno zavarovalno kritje velja za škode, ki jih od prevoznikov z odškodninskimi zahtevki zahtevajo oškodovanci zaradi izgube ali poškodb tovora oziroma zamude pri izročitvi tovora na podlagi njihove odgovornosti, ki je določena z naslednjimi zakoni in predpisi:

 • z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in Obligacijskim zakonikom (za prevoze znotraj Slovenije),
 • s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cestah (CMR) in protokolom k tej konvenciji (za mednarodne prevoze) in
 • z nacionalno zakonodajo posameznih držav članic Evropske unije (za kabotažne prevoze).


Temeljno zavarovalno kritje lahko razširite na dodatna kritja, ki so potrebna pri opravljanju vaše dejavnosti, npr.:

 • vlomsko tatvino,
 • nakladanje oziroma razkladanje tovora,
 • prevozi s kontrolirano temperaturo,
 • izredni prevozi,
 • prevozi vozil ipd.

Na višino zavarovalne premije vplivajo:

 • izbrani obseg kritja,
 • območje zavarovalnega kritja,i
 • limit zavarovalnega kritja po posameznem škodnem dogodku in prevoznem sredstvu,
 • nosilnost prevoznega sredstva,
 • višina realizacije za opravljene prevoze,
 • škodni rezultat in
 • vrsta prevoznega sredstva.

Zakaj priporočamo sklenitev zavarovanja?

 • Zavarovanje odgovornosti za škodo na tovoru v evropskih državah (razen v Nemčiji) ni obvezno, je pa zelo priporočljivo.
 • Če prevoznik zavaruje svojo odgovornost, prenese na zavarovalnico plačilo odškodnin, ki ga bremenijo in vplivajo na njegov materialno finančni položaj, njegova dejavnost pa je obremenjena le s stroškom zavarovalne premije.
 • Zavarovalnica ima usposobljene strokovnjake, ki:
  • poznajo zakonodajo o odgovornosti prevoznikov za tovor in imajo izkušnje pri reševanju odškodninskih zahtevkov ter
  • svetujejo prevoznikom, kako naj ravnajo v določenih primerih, pred in med prevozom tovora ali po njem, zlasti pa v primeru nastanka škode na tovoru.
 • V primeru škode imamo organizirano mrežo strokovnjakov po celi Evropi, ki pomagajo, da se škoda prepreči ali zmanjša.
 • Zavarovalnica prevoznikom pomaga, da se ubranijo pred nalaganjem odgovornosti za škode, za katere po zakonu ne odgovarjajo.

Odločite se za najboljše zavarovanje, ki vam zagotavlja:

 • prilagojene zavarovalne pogoje,i
 • specialna zavarovalna kritja,i
 • individualne rešitve, prilagojene potrebam in specialnostim posameznega prevoznika.i

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 267 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Pogosta vprašanja

Prevoznik tovora sprašuje – ali mi lahko pripravite ponudbo za zavarovanje tovora?

Prevoznik ne more zavarovati tovora, ki je last nekoga drugega. Prevoznik opravi le prevoz, ker pa odgovarja za tovor, ki ga prevzame na prevoz, lahko zavaruje le svojo odgovornost do tega tovora. Ta odgovornost pa je omejena in določena z zakonom (za domače prevoze slovenski zakon, za mednarodne pa Konvencija CMR). Zavarovalnica zavaruje le zakonsko odgovornost prevoznika, v zavarovalno pogodbo pa doda še svoje pogoje in omejitve glede zavarovalnega kritja.

Za izdelavo ponudbe za zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu izpolnite vprašalnik (, 267 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si. Na podlagi izpolnjenega vprašalnika vam bomo pripravili ponudbo.

Za kakšen znesek lahko zavarujem prevozniško odgovornost?

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu se lahko sklene do različnih limitov zavarovalnega kritja – od 25.000 do 1.500.000 EUR. Ob škodi pa se vedno ugotavlja dejanski obseg odgovornosti prevoznika, ki je omejena in določena z ustreznim zakonom.

Complementary Content
${loading}