Kolektivna varnost za primer nezgode

Za zavarovanje delavcev v podjetjih ter članov skupin in društev.

Izbirate lahko med dvema oblikama jamstva:

  • neomejeno: zavarovanje velja tako v času opravljanja rednega dela kot tudi v prostem času;
  • omejeno: zavarovanje velja pri opravljanju rednega dela in pri opravljanju dela po nalogu sklenitelja zavarovanja.


Zavarujete lahko tudi družinske člane delavca ali člana skupine ali društva, in sicer starše, brate, sestre, otroke, zakonca ali zunajzakonskega partnerja) v starosti od 14 in 75 let.

Zavarovalna kritja

Zavarovalna premija je odvisna od:

  • števila zavarovanih oseb;
  • od izbranih nevarnosti, za katere želite zavarovati te osebe;
  • višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti;
  • časa trajanja zavarovanja;
  • dela, ki ga zavarovanec opravlja oziroma od dejavnosti zavarovalca, pri katerem je zaposlen in
  • ostalih dejavnikov (npr. omejeno ali neomejeno jamstvo).
start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

V čem je prednost kolektivnega nezgodnega zavarovanja in kaj to zavarovanje krije?

Kolektivno nezgodno zavarovanje je v primerjavi s posamičnim nezgodnim zavarovanjem veliko ugodnejše. Z eno polico je zavarovano večje število zavarovancev. Kolektivno nezgodno zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, torej 24 ur na dan - redkeje z omejenim jamstvom, torej samo za nezgode pri delu. Sklenitelj – zavarovalec je lahko gospodarska družba, društvo, pravna ali fizična oseba kot delodajalec ter druga pravna ali fizična oseba kot predstavnik organizirane skupine. V zavarovanje so zajete osebe, ki so pri sklenitelju zavarovanja zaposlene ali so v kakšni drugi povezavi z njo in imajo interes za sklenitev te oblike zavarovanja.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}