Ker narava ni predvidljiva
Posevki in plodovi
Zavarovanje za celotno rastno dobo – od setve do žetve.
Za skrben odnos do živali
Živali
Zavarovanje za primer bolezni ali nezgode.

Zavarovanja za posevke in živali

Zavarujte se pred nepredvidljivo naravo ter posledicami bolezni in poškodb, ki lahko doletijo vaše živali.

Neugodne vremenske razmere imajo lahko velik vpliv na nižjo količino in zmanjšano kakovost pridelka. Pri živalih so glavne nevarnosti povezane z boleznijo in poškodbami. Vse naštete nevarnosti lahko za kmeta predstavljajo veliko finančno breme še posebej, če prideluje kulture in vzreja živali za prodajo na tržišču.

Vsak dober gospodar bo zato poskrbel za ustrezno zavarovanje, s katerim bo del finančnega bremena posledic prenesel na zavarovalnico.

Complementary Content
${loading}