Obvezno zavarovanje

Avtomobilska odgovornost (AO) je po zakonu obvezno zavarovanje za vsa vozila, ki smejo biti v cestnem prometu.

Z zavarovanjem bo vaše podjetje varno pred finančno izgubo. Če v primeru prometne nesreče vozniki z vozilom, ki je v lasti podjetja, povzroči škodo tretjim osebam (škoda na stvareh, npr. na vozilu, zgradbi, ograji …, oziroma telesne poškodbe ali smrt oseb), bo zavarovalnica oškodovancem povrnila vso nastalo materialno in nematerialno škodo.    

Zavarovanje velja tudi v tujinii, zato pri sklenitvi zavarovanja ne pozabite na Mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila (zelena karta), ki velja kot mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO).

Previdnost ni nikoli odveč. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem v prometni nesreči, zato priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika, povzročitelja nesreče za primer telesnih poškodb ali smrti (AO plus).

Zavarovanje lahko vključite v paket avtomobilskih zavarovanj in si zagotovite do 14 % popusta.

start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Ugodnosti

Možnost odkupa posledic prve škode

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska, in sicer glede na število prijavljenih škod v preteklih 3 letih.

Paketni popust

Popust na vsa avtomobilska zavarovanja.

10 % popusta za prevoz invalidov

Za osebna vozila invalidov ali osebna vozila, ki so namenjena prevozu invalidov.

Do 20 % popusta na varnostne in asistenčne sisteme

Popust na zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska osebnih avtomobilov.

Do 55 % bonusa in skupinski bonus

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus) in splošnega kaska.

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}