Poskrbite za zavarovanje ključnih zaposlenih

Okrepite zvestobo vaših zaposlenih in v svoje okolje pritegnite kakovostne kadre.

Namenjeno je zavarovanju zaposlenih v podjetju za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato lahko ponudimo visoke zavarovalne vsote in dostopne premije. Izbirate lahko med zavarovalno  vsoto, ki je enaka ves čas trajanja zavarovanja, ali zavarovalno vsoto, ki se tekom trajanja postopno znižuje.

Upravičenec za primer smrti je lahko podjetjei ali fizična osebai.

Sklenitev zavarovanja je za podjetje zanimiva tudi z davčnega vidika. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.

 • Obravnava vplačili
 • Obravnava izplačili

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti,
 • ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Izbirate lahko med konstantnoi ali padajočoi zavarovalno vsoto.
 • Ob nastopu nove življenjske situacijei lahko povečate zavarovalno vsotoi.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha.
 • Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsotei.
 • Možnost oprostitve plačila premijei.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije, ki ga sklene pravna oseba, lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Glede na zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic zavarovane osebe in morebitno ukvarjanje s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi zavarovane osebe razdelimo v tri razrede:

 • kadilci,
 • nekadilci,
 • nekadilci z ugodnim življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.


UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.


PREMIJA

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku.

Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti


Plačevanje premije


Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt

Zavarovalec Fizična ali pravna oseba

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let

Zavarovalna doba od 1 do 40 let pri pri konstantni zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

od 10 do 40 let pri padajoči zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici

Premija Minimalna premija na polico 10 EUR mesečno
50 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna ali letna

Ugoden življenjski slog omogoča nižjo premijo

Zavarovalna vsota Konstantna ali padajoča

Minimalna konstantna zavarovalna vsota 1.000 EUR 1.000 EUR
Minimalna padajoča zavarovalna vsota 20.000 EUR 20.000 EUR
Upravičenec za primer smrti Določi se ob sklenitvi zavarovanja; kasneje so mogoče spremembe

Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno

Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote

Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote

Možnost oprostitve plačila premije za obdobje 12 mesecev

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

Dodatno zavarovanje za hude bolezni

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Varnost zaposlenih in podjetja
2 Davčne olajšave
3 Sodoben bonitetni model
4 Možnost predčasnega izplačila zavarovalne vsote
5 Začasna oprostitev plačevanja premije

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Poslovno zavarovanje za primer smrti je namenjeno zavarovanju zaposlenih v podjetju. Podjetja si z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega lahko zagotovijo finančna sredstva za njegovo lažjo nadomestitev (iskanje novih kadrov in njihovo usposabljanje) ali pa na ta način zagotovijo sredstva svojcem zaposlenega v obliki enkratnega izplačila.

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujem?

Višina potrebnega zavarovalnega kritja je odvisna od tega, komu je zavarovanje namenjeno (podjetju ali svojcem zaposlenega). V primeru da je zavarovanje sklenjeno v korist podjetja, je višina zavarovalnega kritja odvisna od potreb podjetja za neovirano poslovanje v prihodnosti. Če je zavarovanje sklenjeno v korist svojcev zaposlenega, je dejanska višina potrebnega zavarovalnega kritja odvisna od potreb družine zaposlenega, njenih načrtov, najetih kreditov, tekočih stroškov in vsega, kar dodatno postorite za dobrobit družine.

Strokovnjaki sicer priporočajo zavarovalno kritje za primer smrti, ki se giblje med tremi in desetimi letnimi dohodki zavarovane osebe.
Kdaj na zdravniški pregled in kdo ga plača?
Zdravniški pregled zavarovane osebe je predviden nad določenimi mejami zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovane osebe. Zdravniški pregled plača zavarovalnica.
Bonitetni model

Podjetje lahko Življenjsko zavarovanje za primer smrti vključi v svoj bonitetni model in tako postane zanimivejše za pridobivanje novih ključnih kadrov, s tem pa tudi poveča stalnost obstoječih. S tem, da izrazi skrb za zaposlene in njihove svojce, prispeva k okrepitvi pripadnosti in zvestobe zaposlenih. Izplačilo iz zavarovanja lahko namreč svojcem v primeru smrti zaposlenega (če je upravičenec fizična oseba) pomaga premostiti finančne posledice, ki bi nastale ob njegovi smrti.

Podjetje s sklenitvijo Življenjskega zavarovanja za primer smrti:

 • zaposlenim dvigne občutek pomembnosti in zadovoljstva,
 • zaposlene motivira in jih hkrati nagradi,
 • okrepi zvestobo zaposlenih,
 • v svoje okolje pritegne kakovostne kadre.
Davčna obravnava vplačil

Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, šteje med davčno priznane odhodke podjetja. Pri sklepanju zavarovanj je smiselno upoštevati tudi dejstvo, da se pri deset in večletnih zavarovanjih ne plačuje 8,5 odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Podjetje se lahko odloči, da bo upravičenec iz zavarovanja fizična oseba (svojci zaposlenega) in zaposlenemu za zavarovanje obračuna boniteto v višini plačane premije.

Davčna obravnava izplačil

Kadar nastopi zavarovalni primer in je do izplačila zavarovalnine upravičena pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme.

Izplačilo pa se ne obdavči, če je do zavarovalnine upravičena fizična oseba.

Plačilo bonitete v primeru predčasnega izplačila določenega deleža zavarovalne vsote

V primeru potrjene diagnoze neozdravljive bolezni zavarovane osebe, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu in se dogovorjeni delež predplačila zavarovalne vsote izplača zavarovani osebi, pa ta ni določena kot upravičenec in se boniteta ni obračunavala, mora podjetje zaposlenemu za nazaj obračunati boniteto.

Kaj pomeni zavarovanje brez varčevanja?

Pri zavarovanju brez varčevanja zavarovalnica izplača dogovorjeni znesek samo v primeru smrti. Če zavarovanje poteče pred tem, izplačila ni, saj zavarovanje ne vključuje varčevalne komponente. To zavarovanje omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih zavarovalnih premijah.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}