Poskrbite za zavarovanje ključnih zaposlenih

Okrepite zvestobo vaših zaposlenih in v svoje okolje pritegnite kakovostne kadre.

Namenjeno je zavarovanju zaposlenih v podjetju za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato lahko ponudimo visoke zavarovalne vsote in dostopne premije.

Upravičenec za primer smrti je lahko podjetjei ali fizična osebai.

Sklenitev zavarovanja je za podjetje zanimiva tudi z davčnega vidika. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.

 • Obravnava vplačili
 • Obravnava izplačili

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
 • ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti.
 • V času trajanja zavarovanja lahko zavarovalno vsoto tudi povišate, vendar le z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe. Pri tem se poviša tudi premija.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.

DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • osnovni paket, ki krije prvi pojav ene izmed štirih hujši bolezni
  • razširjeni paket, ki krije:
   za odrasle:
   • prvi pojav ene izmed 23-ih hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe
   • Drugo zdravniško mnenje za zavarovane osebe
   za otroke:
   • prvi pojav ene izmed 20-ih hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe,
   • Genetska analiza Triglav DNK za otroke zavarovane osebe
  • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
  • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
  • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije, ki ga sklene pravna oseba, lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG

Življenjski slogi pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.


Seznam poklicev, ki veljajo za večjo nevarnost
Oborožene sile (izjema administrativna dela in nebojne zadolžitve) Ladijska posadka – na krovu (izjema častniški čin)
Delavec z azbestom Zaposleni na naftni ploščadi
Delavec v kemični industriji, ki rokuje z ekplozivi Pilot (izjema piloti pri licencirani letalski družbi)
Cirkuški artist Policist (izjema administrativno delo in prometna policija)
Delavec v premogovništvu in rudarstvu Poklicni potapljač
Član diplomatskega zbora Poklicni športnik
Inženirec, ki dela z eksplozivi Znanstvenik, ki dela na terenu
Inženirec/delavec v proizvodnji eksplozivov Varnostne sile – oborožen stražar
Gasilska brigada Kaskader
Letalec Tehnik in drugi delavec, ki dela na višini več kot 5 metrov
Novinar na terenskem delu v tujini Vojni fotoreporter
Služba gorskega reševanja Delavec v proizvodnji orožja


Seznam tveganih prostočasnih dejavnosti po skupinah
Adrenalinski športi Skakanje s padalom z nizke višine Motošporti Avtomobilske dirke na dirkališču
Bungee skoki Avtomobilske dirke – razno
Kanjoniranje Hitrostne avtomobilske dirke
Zorbing Dirke hoverkraftov
Rafting z desko Motociklistične dirke na dirkališču
Rafting (na divjih vodah) Motociklistične dirke
Športi v zraku Letenje z žirokopterjem Dirke s čolni
Letenje z balonom Drugi športi in dejavnosti Alpinizem
Športno letenje z letalom ali helikopterjem Športno plezanje na drevesa
Jadralno letalstvo Prostovoljno gasilstvo
Letenje z zmajem Dvigovanje uteži / bodybuilding
Zračno deskanje s helikopterjem Urbani športi Cestno deskanje
Letenje z motornim zmajem Navpični tek
Skakanje s padalom Kopensko deskanje
Jadralno padalstvo Raketni skoki
Letenje z motornim padalom Yamakasi
Zračno deskanje Športi na/v vodi Potapljanje
Kolesarstvo BMX Jadranje
Gorsko kolesarjenje Športi z orožjem Lov
Borilni športi Boks Streljanje
Borilne veščine Zimski športi Bob
Športi s konjem Konjske dirke Sani s pasjo vprego
Jahanje – rodeo Skeleton
Kasaške dirke Smučarski skoki

Rafting na sneguPREMIJA

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem zneskui.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ

Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®.

Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.

Dodatno nezgodno zavarovanje izplača:

 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 28 let,
 • zavarovalno vsoto za trajno invalidnost zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini.

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju.

Življensko zavarovanje za primer smrti


Plačevanje premije


Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt

Zavarovalec Fizična ali pravna oseba

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let

Zavarovalna doba 1 do 30 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici

Premija Minimalna premija 5 EUR mesečno 500 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna

Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota 10.000 EUR 10.000 EUR
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno

Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote

Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Varnost zaposlenih in podjetja
2 Davčne olajšave
3 Sodoben bonitetni model
4 Možnost predčasnega izplačila zavarovalne vsote
5 Začasna oprostitev plačevanja premije

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Poslovno zavarovanje za primer smrti je namenjeno pravnim osebam kot skleniteljem. Podjetja si z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega lahko zagotovijo finančna sredstva za njegovo lažjo nadomestitev (iskanje novih kadrov in njihovo usposabljanje).

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujem?

Zavarovalno kritje za primer smrti se priporoča v višini med dvema in desetimi letnimi dohodki. Višina zavarovalnega kritja je odvisna od potreb podjetja za neovirano poslovanje podjetja v prihodnosti.

Kdaj na zdravniški pregled in kdo ga plača?

Zdravniški pregled zavarovane osebe je predviden nad določenimi mejami zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovane osebe. Zdravniški pregled plača zavarovalnica.

Davčna obravnava vplačil

Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, šteje med davčno priznane odhodke podjetja. Pri sklepanju zavarovanj je smiselno upoštevati tudi dejstvo, da se pri deset in večletnih zavarovanjih ne plačuje 6,5 odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Podjetje se lahko odloči, da bo upravičenec iz zavarovanja fizična oseba (zaposleni ali njegovi svojci) in zaposlenemu za zavarovanje obračuna boniteto v višini plačane premije.

Davčna obravnava izplačil

Kadar nastopi zavarovalni primer in je do izplačila zavarovalnine upravičena pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme.

Izplačilo pa se ne obdavči, če je do zavarovalnine upravičena fizična oseba-zaposleni ali njegovi bližnji.

Plačilo bonitete v primeru predčasnega izplačila določenega deleža zavarovalne vsote

V primeru potrjene diagnoze neozdravljive bolezni zavarovane osebe, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu in se dogovorjeni delež predplačila zavarovalne vsote izplača zavarovani osebi, pa ta ni določena kot upravičenec in se boniteta ni obračunavala, mora podjetje zaposlenemu za nazaj obračunati boniteto.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi