Naložba za vašo prihodnost

Zagotovite si neovirano poslovanje z zavarovanjem svojih zaposlenih, ki prispevajo k uspehom podjetja.

Zavarovanje je namenjeno pravnim osebam (na primer gospodarskim družbam, društvom, zavodom in ustanovam) in samostojnim podjetnikom (v nadaljevanju: podjetja), da lahko:

  • v primeru smrti zaposlenega:
    • s prejetimi finančnimi sredstvi lažje nadomestite njegovo izgubo ali
    • njegovim bližnjim zagotovite finančno varnost, saj bodo zaradi izpada dohodka družinskega člana tako lažje poravnali vsakodnevne obveznosti;
  • s sklenitvijo dodatnih zavarovanj za primer nezgode ali hude bolezni zaposlenim zagotovite finančno pomoč in osebno varnost.


Prednost sklenitve Kolektivnega življenjskega zavarovanja je ureditev zavarovanja za večjo skupino oseb z nižjimi stroški ter s poenostavljenim kolektivnim sprejemom v zavarovanje.

Zavarovanje lahko vključite v svoj bonitetni model. S tem namreč:

  • zaposlenim pokažete, da so za vas pomembni;
  • zaposlene motivirate in jih hkrati nagradite;
  • krepite zvestobo obstoječih zaposlenih in privabite nove kakovostne kadre.

Višina kritja in sprejem v zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja se določi zavarovalna vsota do višine prostega kritja (tj. najvišja zavarovalna vsota), ki je odvisna od števila zavarovanih oseb.

Vse osebe, ki imajo kritje nižje od višine prostega kritja, se brez ugotavljanja zdravstvenega stanja sprejme v Kolektivno življenjsko zavarovanje (v nadaljevanju: kolektivna obravnava). Zavarovalno vsoto se lahko po poteku 12 mesecev od začetka zavarovanja spremeni.

Osebe, ki želijo biti zavarovane s kritjem, ki je višje od višine prostega kritja, se ne vključijo v kolektivno obravnavo, ampak sklenejo vsaka svojo polico Življenjskega zavarovanja za primer smrti (v nadaljevanju: individualna obravnava). Ker gre za sklenitev zavarovanja več oseb pri istem podjetju, je zavarovanje ugodnejše. Pri zavarovanju z individualno obravnavo se preveri tudi zdravstveno stanje in življenjski slog.

start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

7 razlogov za sklenitev

1 Nižji stroški in popusti na premijo
2 Brez ugotavljanja zdravstvenega stanja
3 Nizke premije in visoka finančna zaščita
4 Možnost vključitve dodatnih oseb med trajanjem zavarovanja
5 Višja stopnja lojalnosti in stalnosti zaposlenih
6 Finančna zaščita družine zaposlenega
7 Davčne ugodnosti

Pogosta vprašanja

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo družinski člani zaposlenega delavca?

V Kolektivno življenjsko zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega delavca (partner in otroci), če je tako dogovorjeno z zavarovalno pogodbo. Za družinske člane veljajo enake pravice in obveznosti, kot so določene za zaposlenega delavca, razen če je v splošnih pogojih drugače opredeljeno.

Jamstvo za družinske člane se začne z dnem, ko poteče 6 mesecev od začetka zavarovanja oziroma naknadne priključitve v zavarovanje.

Ob sklenitvi zavarovanja se podjetje in zavarovalnica dogovorita glede paketov zavarovanj, med katerimi bodo lahko izbirali družinski člani skladno s svojimi potrebami.

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo osebe, ki se na novo zaposlijo pri zavarovalcu?

Če to storijo v roku 3 mesecev od začetka zaposlitve, se lahko vključijo v zavarovanje brez dodatnih pogojev.

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo osebe, ki se niso vključile v zavarovanje ob sklenitvi zavarovanja?

Vključijo se lahko ob obletnici zavarovanja ob upoštevanju pravila, da se ne morejo vključiti tisti, ki so v času prehoda v novo obračunsko obdobje odsotni zaradi bolniškega staleža ali porodniškega oziroma starševskega dopusta. Omejitev velja do dneva njihove vrnitve na delo. V tem primeru se jamstvo za zavarovanje začne 6 mesecev po obletnici zavarovanja.

Zavarovalec mora zavarovalnico o naknadnih priključitvah obvestiti vsaj 15 dni pred potekom obračunskega leta in ji predložiti izpolnjene in podpisane pristopne izjave oseb, ki se želijo naknadno vključiti v zavarovanje.

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo osebe, ki so v času sklenitve zavarovanja odsotne zaradi bolniškega staleža ali porodniškega oziroma starševskega dopusta?

V zavarovanje se lahko vključijo v roku 3 mesecev od vrnitve na delo za delovni čas, ki je opredeljen v splošnih pogojih, vendar jamstvo za te osebe začne veljati po izteku 6 mesecev od vključitve v zavarovanje.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}