Poskrbite za zlata leta svojih zaposlenih

Zagotovite svojim zaposlenim dodaten vir dohodka za čas po upokojitvi.

Za zavzete in zadovoljne zaposlene poskrbite s kolektivnim Prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjemi. K zavarovanju lahko pristopijo preko vašega podjetja in tako poskrbijo, da bodo po upokojitvi lažje uživali v stvareh, za katere prej niso imeli časa.

Z vplačili v zavarovanje lahko podjetje in zaposleni vsako leto uveljavljajo davčno olajšavo.

Vaše podjetje želi skleniti zavarovanje

Sklenite kolektivno Dodatno pokojninsko zavarovanje in svojim zaposlenim omogočite, da bodo lahko pristopili k zavarovanju. Tako si bodo zagotovili dodaten vir dohodka po upokojitvi.

Kolektivno Dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklenete pri družbi Triglav Pokojnine.

Nadaljujte na spletni strani družbe Triglav Pokojnine.

Vaše podjetje ima že sklenjeno zavarovanje

Če imate kolektivno PDPZ sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav in so vaši zaposleni že pristopili k zavarovanju, so vključeni v enega od pokojninskih načrtov z oznako PN-ZT-01, PN-ZT-03 ali PN-ZT-05.

Povabite tudi tiste zaposlene, ki še niso pristopili k zavarovanju, da to storijo in si zagotovijo dodaten vir dohodka po upokojitvi.


O ZAVAROVANJU

Kolektivno PDPZ vključuje zbiranje denarnih sredstev na osebnem računu zaposlenega z namenom, da se mu zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje.

Podrobnejše vsebine o:

so vam na voljo na spletni strani družbe Triglav Pokojnine.

Letna poročila kritnih skladov

Arhiv do leta 2018
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Letno poročilo kritnega sklada pokojninskega načrta PN-ZT-01 za leto 2013 2,218 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2013 2,208 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada pokojninskega načrta PN–ZT–01 za leto 2013 517 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2013 487 KB
Letno poročilo kritnega sklada pokojninskega načrta PN-ZT-01 za leto 2014 2,631 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2014 2,631 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada pokojninskega načrta PN–ZT–01 za leto 2014 727 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2014 686 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2015 3,018 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2015 1,625 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2016 907 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2016 1,774 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni za leto 2016 1,273 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni za leto 2016 1,330 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2016 1,710 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2017 609 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2017 976 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni za leto 2017 997 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni za leto 2017 943 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2017 445 KB

Pravilnik o delu Odbora pokojninskega sklada

Pravilnik o delu Odbora pokojninskega sklada

Člani Odbora pokojninskega sklada:

  • Ivan Špiler, predstavnik delodajalcev
  • Erika Logar, predstavnica članov
  • Mira Lah, predstavnica delodajalcev
  • Miha Tomec, predstavnik članov
  • Marko Fatur, predstavnik članov

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Pravilnik o delu Odbora pokojninskega sklada 152 KB

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Pogosta vprašanja

Kje dobim dodatne informacije o zavarovanju?

Dodatne informacije dobite na spletni strani družbe Triglav Pokojnine.

Obvestila

Sprememba pokojninskih načrtov (1. 7. 2021)

S 1. 7. 2021 smo, na podlagi soglasja zakonodajalca, izvedli določene spremembe v pokojninskih načrtih PN-ZT-01, PN-ZT-03 in PN-ZT-05.

Spremembe so posledica manjših redakcijskih popravkov in uskladitve z:

  • Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, zlasti novelo ZPIZ-2G),
  • Uredbo o varstvu podatkov,
  • Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1),
  • regulativo s področja omejevalnih ukrepov in
  • davčno zakonodajo.

Skladno z navedenim, od 1. 7. 2021 dalje vaše zavarovanje ureja spremenjen pokojninski načrt.

V zvezi s spremembami, ki jih uvajamo pri vašem zavarovanju, smo vam poslali pisno obvestilo, v katerem so novosti podrobneje predstavljene. Če želite dodatna pojasnila, nam lahko pišete na info@triglav.si.

Sprememba Priloge k Pravilom upravljanja (1. 1. 2021)

S 1. 1. 2021 uvajamo novo Prilogo k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PPU-SKS-PDPZ/21-1 (v nadaljevanju »Priloga«), ki je sestavni del Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PU-SKS-PDPZ/16-1.

V skladu z zakonskimi zahtevami smo v Prilogi ažurirali članstvo v Upravi, Nadzornem svetu, Odboru pokojninskega sklada in korigirali vsebino skrbniških ter administrativnih storitev. Izvedene spremembe ne vplivajo na vsebino zavarovanja.

Ostali dokumenti, ki urejajo kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se ne spremenijo.

Oglejte si tudi