Poskrbite za zavarovanje ključnih kadrov
Življenjsko zavarovanje za primer smrti
Pritegnite kakovostne kadre in dodatno okrepite zvestobo zaposlenih z zavarovanjem ključnih kadrov.
Za uspeh potrebujete popolno ekipo
Življenjsko zavarovanje za podjetja
Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja.
Za varno jesen življenja vaših zaposlenih
Kolektivno Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
Zavarujte svoje zaposlene in poskrbite, da bodo pridobili pravico do mesečne pokojninske rente.
Poskrbite za zlata leta vaših zaposlenih
Kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Zavarovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko delodajalca. Za vplačila se delodajalcu in članu prizna posebna davčna olajšava.

Finančna varnost zaposlenih

Nagradite svoje zaposlene za dobro opravljeno delo.

  • Za visoko finančno zaščito se plačuje nizka premija.
  • Zaradi plačila skupne premije je strošek plačevanja nižji.
  • Sklenitev zavarovanja je enostavna brez vprašanj o zdravstvenem stanju zaposlenih.
  • Možno je letno priključevanje novih zaposlenih.
  • Vplačana premija za podjetje predstavlja davčno priznan odhodek.
  • Prednost pri vodenju aktivne kadrovske politike.

 

Življenjskim zavarovanjem smo poleg obstoječega kritja za primer smrti kot posledice koronavirusa v času epidemije dodali nova kritja in ugodnosti


  • Zagotovljeno izplačilo v primeru hospitalizacije, če imate sklenjeno Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb ali Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni.
  • Možnost brezplačnega posveta z zdravnikom od doma. Brezplačni klici in posveti z zdravnikom družinske medicine ali specialistom.


Življenjska zavarovanja lahko odslej sklenete tudi na daljavo. Za več informacij kontaktirajte svojega zavarovalnega zastopnika, nam pišite na info@triglav.si ali pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 555 555.

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Pogosta vprašanja

Ali je premija ves čas trajanja zavarovanja enaka?

Skupna zavarovalna premija, ki jo plačuje podjetje, se določi ob sklenitvi zavarovanja za eno leto vnaprej. Premije za vsako zavarovano osebo se nato določijo glede na strukturo zaposlenih in dejavnost podjetja. Ob vsaki obletnici zavarovanja se premije za posamezne zavarovane osebe in skupna zavarovalna premija določijo na novo.

Kako je z vključevanjem novih zavarovanih oseb v zavarovanje?

Nove zavarovane osebe je mogoče vključiti med trajanjem zavarovanja ob zapadlosti premije, kar pomeni ob vsaki obletnici zavarovanja, pri čemer generalna polica nemoteno teče dalje.

Ali se ob sklepanju zavarovanja ugotavlja zdravstveno stanje posamezne zavarovane osebe?

Ne, gre za avtomatski sprejem v zavarovanje, kjer ni ugotavljanja zdravstvenega stanja oziroma zdravniškega pregleda, kar bistveno zmanjšuje administracijo. Potrebno je le soglasje zavarovane osebe (pristopna izjava).