Obvezno zavarovanje

Med letom ali na tleh lahko z zrakoplovom povzročite izjemno veliko škodo, ki nastane zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja oseb ter uničenja, poškodbe ali izgube stvari.

Evropska unija je z Uredbo št. 785/2004 predpisala, da morajo vsi lastniki registriranih zrakoplovov in letalskih modelov, težjih od 20 kg, skleniti obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam in/ali stvarem v lasti tretjih oseb, in sicer med letom ali na tleh.

Na podlagi zavarovanja bo zavarovalnica krila škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, če je v zvezi z uporabo zrakoplova med letom ali na tleh prišlo do škode na:

  • osebah: telesne poškodbe, prizadeto zdravje ali smrt tretje osebe;
  • stvareh: uničenje, poškodba ali izguba stvari ali potniške prtljage.


Kriti so tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.

Obvezna dodatna zavarovanja v primeru komercialnih letov

Prostovoljno zavarovanje

V okviru prostovoljnega zavarovanja lahko zavarujete odgovornost:

  • lastnikov pritrjenih balonov, padal in zmajev ter
  • operatorja sistema brezpilotnega zrakoplova oziroma drona.


Ne prezrite

SKLENITE TUDI KASKO ZAVAROVANJE

V primeru nesreče ali nezgode lahko nastane na zrakoplovu zelo velika škoda. Zato si s kasko zavarovanjem zagotovite, da vas posledice škode ne bodo v celoti finančno obremenile.


ŽELITE PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik za zavarovanje:


in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Pogosta vprašanja

Ali lahko zavarujem zrakoplov, ki je vpisan v tuj register?

Ne. Zavarovanje odgovornosti lastnikov zrakoplovov in kasko zavarovanje zrakoplovov sklepamo le za zrakoplove, ki so vpisani v slovenski register zrakoplovov.

Kakšne so zavarovalne vsote pri obveznem zavarovanju zrakoplova?

Zavarovalne vsote za odgovornost do tretjih so predpisane z Uredbo EU 785/2004, višina pa je odvisna od vrste zrakoplova in njegove maksimalne vzletne mase.

Na katerem območju velja zavarovanje zrakoplova?

Zavarovanje velja na celotnem geografskem področju Evrope, razen v državah, ki so po mednarodnih pogojih izključene (Moldavija, Dagestan, Čečenija ...).

Complementary Content
${loading}