Za manj skrbi pri delu na polju

Poskrbite, da toča, pozeba, poplava, požar, vihar in druge nevšečnosti ne bodo ogrozile vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka.

Odločite se za zavarovanje, ki ga sofinancira tudi država. Zavarujete lahko vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja.

Temeljno in dodatno zavarovanje

Zavarujete lahko poljščine (žita, krmne rastline, industrijske rastline …), vinograde, hmelj, sadovnjake (na prostem in pod zaščito), vrtnine (na prostem in pod zaščito) in druge kulture.

Pridelke lahko zavarujete za naslednje nevarnosti:

  • toča, požar in strela (temeljno zavarovanje);
  • spomladanski mraz, vihar in poplava (dodatno zavarovanje).

Zavarovanje ozimnih posevkov

Zavarujte se tudi pred finančno izgubo v primeru večjih neugodnih vremenskih dogodkov.

Ozimne kulture lahko samostojno zavarujete pred nevarnostjo obilnih padavin v jesenskem in zimskem času, ki se kažejo kot poplava, zastajanje vode na njivah ali visoka podtalnica.

Z zavarovanjem si zagotovite povračilo dogovorjenih stroškov, ki nastanejo zaradi ponovne setve in drugih agrotehničnih ukrepov povezanih s setvijo.