Zavarovanje zalog blaga v hladilnicah

Če opravljate dejavnost hlajenja ali hrambe zalog blaga pri znižani temperaturi oziroma nadzorovani atmosferi ali v zmrznjenem stanju, lahko svoje blago v hladilnicah zavarujete pred uničenjem ali poškodovanjem.
Zavarovanje obsega vse v zavarovalni polici navedeno blago v hladilnici oziroma v prostorih, kot so komore za hlajenje in skladiščenje.

Osnovna krita nevarnost v okviru tega zavarovanja je sprememba hladilnih pogojev zaradi okvare hladilnega postroja ali postroja za vzdrževanje nadzorovane atmosfere, kvarnega delovanja medijev za hlajenje ali prenehanja dobave električne energije. Poleg te nevarnosti pa je blago zavarovano še pred temeljnimi nevarnostmi požarnega zavarovanja in nevarnostjo vlomske tatvine.

Z dodatnim dogovorom pa se lahko blago zavaruje tudi še pred nevarnostjo poplave, izliva vode, zemeljskega ali snežnega plazu in izteka tekočin (lekaža).