Zavarovanje glasbenih inštrumentov

Glasbeni inštrumeti so dragoceni in hkrati občutljivi. Kljub temu, da z njimi ravnamo previdno, se lahko zgodijo tudi nesreče.

Kaj zavarujemo?

  • glasbene inštrumente in
  • njihove kovčke,
  • elektroakustične aparate s pripadajočo opremo ter
  • druge podobne stvari.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije vso škodo, ki nastane zaradi:
  • uničenja,
  • poškodovanja ali
  • izginotja zavarovanega predmeta.