Triglav podjetniški komplet

Združite zavarovanja v komplet in prihranite do 25 %.

Triglav podjetniški komplet je bonitetni program, namenjen majhnim in mikro podjetnikom, kot so samostojni podjetniki in lastniki družb z omejeno odgovornostjo.

V Triglav podjetniški komplet lahko vključite najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate sklenjena za vaše podjetje – premoženjska in avtomobilska zavarovanja ter zavarovanja za zaposlene.

Preverite obstoječa zavarovanja, sklenite nova zavarovanja in vsa združite v Triglav podjetniški komplet ter si zagotovite do 25 % popusta.

Ne prezrite številnih bonitet

Višina skupnega popusta se spreminja glede na vrsto in število vključenih zavarovalnih (pod)vrst. Sicer pa velja:

 • več vključenih zavarovanj prinaša več skupnega popusta;
 • komplet sta že dve zavarovanji;i
 • vključite lahko že sklenjena zavarovanja, ki so še aktivna;
 • vključite lahko tudi nova zavarovanja;
 • najvišji skupni Triglav podjetniški komplet popust znaša kar 25 %.

Sestavite svoj Triglav podjetniški komplet

Komu je komplet namenjen?
Zavarovanja v kompletu
Višina skupnega popusta

Triglav podjetniški komplet:

 • je namenjen majhnim in mikro podjetjem, med katerimi sta najbolj pogosti pravno-organizacijski obliki samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo;
 • lahko oblikuje individualno podjetje in ne skupina podjetij;
 • lahko sestavljajo le zavarovalne police istega podjetja.

V Triglav podjetniški komplet lahko vključite zavarovalne (pod)vrste iz štirih segmentov zavarovanj Zavarovalnice Triglav:


ZAVAROVANJA OŽJEGA PREMOŽENJA: 


AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA:


OSTALA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA:


DRUGA ZAVAROVANJA:


Pogoj za veljavnost Triglav podjetniškega kompleta sta sklenjeni najmanj dve zavarovalni (pod)vrsti iz segmenta zavarovanj ožjega premoženja, pri katerih je najmanj 50 EURi policirane zavarovalne premije.

V Triglav podjetniški komplet lahko vključite letna in dolgoročna zavarovanja s potekom, zavarovanja brez poteka (permanentna zavarovanja) in kratkoročna zavarovanja.

Višina Triglav podjetniškega komplet popusta, ki je priznan na zavarovalno premijo konkretnega zavarovanja, velja na datum izdelave računa.

Skupni Triglav podjetniški komplet popust znaša največ 25 %, končna višina pa je odvisna od:

 • od števila vključenih različnih zavarovalnih (pod)vrst;
 • od višine popusta, ki ga posamezna zavarovalna (pod)vrsta prispeva v k skupnemu Triglav podjetniškemu komplet popustu;
 • od najvišjega popusta, ki ga k skupnemu popustu prispevajo posamezni segmenti zavarovanj:
  • zavarovanja ožjega premoženja: največ 10 odstotnih točk,
  • avtomobilska zavarovanja: največ 5 odstotnih točk,
  • ostala premoženjska zavarovanja: največ 5 odstotnih točk,
  • pokojninska, življenjska, nezgodna in zdravstvena zavarovanja: največ 5 odstotnih točk.

Kako do čim višjega popusta?

Višina popusta v odstotnih točkah, ki ga posamezno zavarovanje prispeva k skupnemu popustu Triglav podjetniškega kompleta:

Zavarovalne (pod)vrste
Najvišji priznan popust v odstotnih točkah
OŽJE PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA:
10
 • požarno zavarovanje civilnih rizikovi
3
 • požarno zavarovanje industrijskih rizikovi
3
 • zavarovanje splošne odgovornosti
3
 • strojelomno zavarovanjei
1
 • zavarovanje elektronske opremei
1
 • zavarovanje stekla
1
 • zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požarai
1
 • vlomno zavarovanje
1
 • zavarovanje živil v zamrzovalnikih
1
AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA:
5
 • avtomobilsko zavarovanje/eno vozilo
1
OSTALA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA:
5
 • kmetijsko zavarovanje
1
 • transportno zavarovanje
1
 • zavarovanje kibernetske zaščite
1
 • ostala zavarovanja ožjega premoženja
1
POKOJNINSKA, ŽIVLJENJSKA, ZDRAVSTVENA IN NEZGODNA ZAVAROVANJA:
5
 • kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) – generalna polica ali prostovoljno pokojninsko zavarovanje (PPZ)
3
 • življenjsko zavarovanje za primer smrti, življenjsko zavarovanje za podjetja (generalna polica), kolektivno življenjsko zavarovanje (generalna polica), življenjsko zavarovanje z varčevanjem, naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks oziroma skupinsko naložbeno življenjsko zavarovanje (generalna polica)
2
 • zavarovanje Specialisti+ kolektivno
1
 • kolektivno nezgodno zavarovanje oseb za primer nezgode in smrti zaradi bolezni pri opravljanju dela in v prostem časui
1
NAJVIŠJI SKUPNI TRIGLAV PODJETNIŠKI KOMPLET POPUST
25 %

Skupni popust Triglav podjetniškega kompleta se obračuna pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih:

 • ožje premoženjskih zavarovanj (požarno zavarovanje civilnih rizikov, požarno zavarovanje industrijskih rizikov, zavarovanje splošne odgovornosti, strojelomno zavarovanje, zavarovanje elektronske opreme, zavarovanje stekla, zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara, vlomsko zavarovanje in zavarovanje živil v zamrzovalnikih) in
 • avtomobilskih zavarovanj.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}