Vlomsko zavarovanje


V medijih je vsak dan več poročanj o vlomih in ropih tudi v Sloveniji. Poskrbite za dobro zavarovanje.
Vlomsko zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh dejanj. Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na zgradbi ali njenih delih.

Podrobnejše informacije lahko najdete v pogojih za vlomsko zavarovanje.