Strojelomno zavarovanje

Škoda ali okvara na strojih, napravah in orodjih pomeni velik strošek za podjetje. S strojelomnim zavarovanjem, ki krije tovrstne škodne primere, se zavarujete pred nepredvidenimi in nepotrebnimi stroški.
Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje na:
 • strojih,
 • strojnih napravah,
 • električnih napravah,
 • instalacijah
ter
 • podstavkih,
 • ležiščih,
 • temeljih strojev in
 • polnjenje električnih naprav (npr. olje), če so zajeti v vrednosti strojev.
Po dogovoru lahko zavarujete tudi:
 • daljnovode,
 • plinovode,
 • naftovode,
 • toplovode,
 • parovode,
 • vodovodno in odvodno omrežje,
 • kable visoke napetosti,
 • kovinske silose,
 • antenske stolpe,
 • kovinske kontrukcije,
 • termične obloge peči,
 • elektronske računalniške programe, vgrajene v stroje in
 • vrtalno drogovje in pripadajočo opremo za globinsko vrtanje.
Stvari se lahko zavarujejo tudi pri prenosu in prevozu. V tem primeru so stvari zavarovane za škode zaradi prometne nesreče, nekaterih požarnih nevarnosti, vlomske tatvine in ropa.