Požarno zavarovanje

Poskrbite, da boste svoje nepremičnine, vključno z istalacijami in nekaterimi premičninami, zavarovali pred nevarnostjo požara, strele, eksplozije, viharja, toče, poplave in še nekaterimi drugimi nevarnostmi.
S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.).

Kaj krije zavarovanje?

Požarno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
 • požara,
 • strele,
 • eksplozije,
 • viharja,
 • toče,
 • udarca zavarovančevega motornega vozila,
 • padca letala,
 • manifestacije in
 • demonstracije.
Poleg nepremičnin pa lahko zavarujete tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari in oprema).

Posebej se lahko dogovorimo tudi za zavarovanje nevarnosti, kot so:
 • poplava,
 • izliv vode,
 • udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca,
 • zemeljski plaz,
 • snežni plaz,
 • izteka tekočine (lekaže),
 • samovžiga zalog,
 • izliv žareče mase,
 • potres.
Podrobnejše informacije najdete v pogojih za požarno zavarovanje.