Zavarovanje opreme v zakupu (leasingu)

Podjetja in posamezniki se pri nakupu ali najemu opreme odločamo za različne načine financiranja. Eden izmed teh je zakup oziroma leasing, s katerim strošek nakupa ali najema razporedimo na daljše časovno obdobje. Da se finančno zaščitimo je smiselno to opremo ustrezno zavarovati.

Zavarovanje opreme v zakupu ščiti leasingodajalca opreme, to zavarovanje pa lahko sklene tudi leasingojemalec, vendar na račun zakupodajalca. 


Zavarovanje opreme v najemu krije vsako uničenje, poškodovanje ali odtujitev (vlom ali rop) zavarovane stvari, do katerih pride ob normalnih ter za opremo predpisanih obremenitvah in delovnih operacijah.


Natančnejše informacije lahko najdete v pogojih za zavarovanje opreme v zakupu.
 

Svetujemo vam, da se za izračun premije obrnete na enega od svetovalcev ali vam najbližjo poslovalnico in že danes poskrbite za vašo varno prihodnost.