Montažno zavarovanje

Montažno zavarovanje je namenjeno izvajalcem, ki izvajate montažna dela. Zavarovanje praviloma sklene izvajalec, lahko pa tudi investitor.

Zavarujete lahko objekt v montaži (kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ter inštalacijami, posamezne dele kovinskih konstrukcij, posamezne stroje, opremo ipd.), z dodatnim dogovorom pa lahko zavarovanje razširite za kritje škode na že obstoječem premoženju in sredstvih, ki se uporabljajo za izvajanje del.

 

Poleg nevarnosti montažne nezgode, krije zavarovanje tudi uničenje, poškodovanje ali odtujitev zavarovanih stvari zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, padavin, teže snega in ledu, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliva vode, mraza, snežnega in zemeljskega plazu, odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada, udarca vozila, delovnega stroja ali vodnega plovila, objestnih dejanj tretjih oseb, vlomske tatvine ali ropa. Z dodatnim dogovorom je krita tudi nevarnost poplave, visoke in talne vode ter potresa.

 

Dodatno je mogoče zavarovanje razširiti na kritje v času po predaji objekta naročniku (podaljšano jamstvo) in zavarovanje odgovornosti izvajalca del.

Dodatne informacije o zavarovanju lahko najdete v pogojih za montažno zavarovanje.