Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov, je za nas bistvenega pomena. Zavezani smo k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Osnovni podatki o nas kot upravljalcu osebnih podatkov

Upravljavec:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Sedež:

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna številka:

80040306

Matična številka:

5063345

Osnovni kapital:

73.701.391,79 EUR

Uprava družbe:

Andrej Slapar

Telefon:

01 474 72 00

Faks:

01 432 63 02

Spletni naslov:

https://www.triglav.si, http://www.triglav.eu

Naslov e-pošte:

info@triglav.si

Številka vpisa v sodni register

Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/10687/00

Dejavnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti

Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega

Dejavnost pozavarovanj
Dejavnost pokojninskih skladov
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Dejavnosti Skupine Triglav

Zavarovanje in pozavarovanje
Upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Vaše podatke zbiramo in nadalje obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1.1 Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobimo od vas, kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše spletne ali mobilne aplikacije,
 • želite ponudbo za sklenitev zavarovanja,
 • sklepate zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, d.d.,
 • nas prosite za informacije,
 • podate pohvalo ali pritožbo,
 • prijavite zavarovalni primer oz. škodni dogodek,
 • prijavite zavarovalno prevaro,
 • se naročite na prejemanje obvestil Zavarovalnice Triglav, d.d.,
 • ste uporabnik drugih storitev, ki jih je zagotavlja Zavarovalnica Triglav, d.d.,
 • ste udeleženec nagradnih iger, ki jih (so)organizira Zavarovalnica Triglav, d.d.,
 • nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.

Informacije oobdelavi osebnih podatkov v zvezi s sklepanjem in izvajanjem zavarovanj, sklenjenih pri Zavarovalnici Triglav, d.d., pridobite v poglavju Zavarovalništvo in osebni podatki.

1.2 Ob obisku spletne strani

Naše spletne strani (*.triglav.si, *.triglav.eu, ocistimogore.si, triglavtek.si), so javno dostopne in namenjene za uporabo in informiranje širše javnosti, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci spletnih strani zavarovalnice Triglav, d.d., se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt z Zavarovalnico Triglav, d.d. (preko telefona, elektronske pošte, aplikacij ali preko spletnih obrazcev). Obiskovalci spletnih strani se sami odločate tudi o tem, katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali.

Zavarovalnica Triglav, d.d., podatke v zvezi z obiskom spletne strani ali uporabo mobilne aplikacije uporablja za naslednje namene:

 • za spremljanje in analizo delovanja spletnih in mobilnih aplikacij,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev Zavarovalnice Triglav, d.d.,
 • za obveščanje storitvah in produktih Zavarovalnice Triglav, d.d. in drugih pomembnih informacijah (poslovanje, razpisi, dogodki ipd.),
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev
 • ter za druge namene, navedene v tej politiki zasebnosti.

 • Ob obisku spletne strani, mobilne aplikacije ali spletne aplikacije Zavarovalnice Triglav, d.d., strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

  • IP naslov,
  • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
  • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
  • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani ali aplikaciji Zavarovalnice Triglav, d.d.,
  • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani ali aplikaciji Zavarovalnice Triglav, d.d.

  Na spletnih straneh, mobilnih aplikacijah, spletnih aplikacijah in drugih digitalnih rešitvah boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi Uporaba piškotkov, ki so sestavni del te politike. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oz. uporabnik spletne strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

  2.3 Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev

  V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih Zavarovalnica Triglav, d.d., potrebuje, da vam lahko zagotovi želene informacije, pomoč ali storitev.

  Preko spletnih strani Zavarovalnice Triglav, d.d., so dostopni naslednji spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke te politike zasebnosti zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:

  Področje

  Podatki o posamezniku poleg podatkov iz prejšnje točke

  Namen obdelave podatkov

  Mediji

  Elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika

  Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi

  Karierna pot

  Elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika, ter država in področje dela, v kolikor ju posameznik izbere

  Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi v zvezi z razpisi za zaposlitev

  Sklenitev zavarovanja ali izražena namera po sklenitvi zavarovanja (tudi preko spleta)

  Ime in priimek, elektronski naslov, davčna številka, datum rojstva in drugi identifikacijski podatki: npr: številka police (za obstoječe stranke). Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Splošnih pogojih uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

  Zagotavljanje izvajanja sklepanja zavarovalnih pogodb

  Prijava škode

  Številka kontaktnega telefona in elektronski naslov in drugi identifikacijski podatki: npr. naziv, številka police (za obstoječe stranke) ter drugi podatki o škodi v skladu z obrazci za prijavo škode, ki so objavljeni na spletni strani. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Splošnih pogojih uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

  Zagotavljanje pomoči v zvezi z izvajanjem zavarovalnih pogodb

  Naročilo zastopnika

  Ime in priimek, elektronski naslov, telefon, želena lokacija in datum obiska, želje

  Zagotavljanje informacij v zvezi z zavarovanji, ki jih ponuja Zavarovalnica Triglav, d.d.

  Zavarovalniške goljufije in prijava suma prevare

  Kontaktni podatki prijavitelja (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov), podatki o vključenih pravnih in fizičnih osebah, opis razlogov za sum prevare in način izvedbe prevare, način ugotovitve prevare, vrednostna ocena škode ter opis, na čem temelji ta ocena, dokazi

  Zaznavanje, obravnava, spremljanje, preiskovanje in odvračanje zavarovalnih prevar

  Pritožbe in pohvale

  Kontaktni podatki vlagatelja (ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, telefon, elektronski naslov), lahko vsebina priponke (če jo posameznik pripne), vrsta sporočila (pohvala/pritožba), vsebina sporočila

  Obravnava, spremljanje pritožb in pohval ter izboljševanje kakovosti storitev

  Spletni obrazci za uveljavljanje pravic varstva zasebnosti

  Ime in priimek, elektronski naslov, vsebina zahteve

  Uveljavljanje pravic posameznikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

  E-izpit delavnice Mladi voznik

  Ime, priimek, naslov, datum rojstva, kontaktni podatki (e-naslov), leto opravljenega vozniškega izpita, spol, koda e-izpita, datum tečaja, ura tečaja

  Zagotavljanje pomoči v zvezi z izvajanjem zavarovalnih pogodb

  Anketa o zadovoljstvu strank

  Koda, način prijave škode, datum škode, ocena verjetnosti podaje priporočila in drugi podatki iz anketnega obrazca

  Izvajanje zavarovalnih pogodb in izboljševanje storitev

  Posreduj mnenje

  E-naslov, vsebina mnenja in morebitni drugi podatki, kadar jih posameznik ob tem posreduje

  Zagotavljanje informiranosti in pomoči strankam oz. posameznikom

  Prijave na digitalne dogodke v Triglav Lab

  Ime, priimek, e-naslov, mobilna številka, vrsta dogodka, vprašanja za predavatelja

  Izvedba dogodkov na podlagi prijave posameznika na posamezni dogodek v Triglav Lab

  E-novice za prejemanje brezplačnih koristnih nasvetov, informacij in najnovejših ugodnosti

  Elektronski naslov za obveščanje, kadar je iz njega mogoče identificirati posameznika, ter izbrane teme novičnikov

  Zagotavljanje informiranosti v skladu z izraženimi interesi

  2.4 Ob uporabi spletnih aplikacij

  Če ste uporabnik spletnih aplikacij Zavarovalnice Triglav, d.d., o vas lahko zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo bodisi za zagotavljanje dostopa do informacij v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami bodisi za izvajanje drugih storitev, na katere se naročite kot obstoječa stranka z namenom uveljavljanja popustov in drugih ugodnosti.

  Zavarovalnica Triglav, d.d., upravlja naslednje spletne aplikacije in v njih zbira podatke kot sledi:

  Spletna aplikacija i.triglav in spletna aplikacija i.triglav za poslovne uporabnike sta namenjeni obstoječim strankam, ki imajo sklenjeno premoženjsko ali življenjsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., ali zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d ali življenjsko zavarovanje pri Skupni pokojninski družbi, d.d.

  V sklopu spletne aplikacije i.triglav obdelujemo naslednje osebne podatke:

  • podatke ob registraciji (ime in priimek, elektronski naslov, geslo),
  • podatke ob prijavi (ime, priimek, elektronski naslov, geslo, davčna številka, informacije o digitalnem potrdilu, pri zdravstvenih zavarovanjih številko kartice zdravstvenega zavarovanja, podatki o naslovu, mobilno številko),
  • podatke o zavarovalnih policah (premoženjskih, življenjskih in zdravstvenih zavarovanj), podatke o naročilih zastopnika, podatke o stanju in strukturi privarčevanih sredstev iz zavarovanj in drugih naložb, informativni izračun vrednosti zavarovalne police naložbenega, investicijskega ali pokojninskega zavarovanja, podatke na obrazcih in vlogah za sporočanje podatkov in zahtevkov v zvezi z zavarovalnimi policami, podatke o plačilih po posamezni zavarovalni polici, podatke o prijavljenih škodah,
  • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov).

  Z uporabo spletne aplikacije i.triglav se lahko seznanite v Pogojih uporabe.

  Spletna storitev Nabavni portal je aplikacija, ki zagotavlja izvedbo razpisov Zavarovalnice Triglav, d.d. Prek spleta zagotavljamo informacije o odprtih razpisih in možnostih za oddajo ponudb. Spletna storitev je namenjena podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki želijo poslovno sodelovati z Zavarovalnico Triglav. Zavarovalnica Triglav, d.d., v sklopu nabavnega portala obdeluje naslednje podatke:

  • podatke ob registraciji (ime in priimek, elektronski naslov, oddelek, telefon, geslo, davčna številka podjetja, matična številka podjetja),
  • podatke ob prijavi (elektronski naslov, geslo),
  • podatke za potrebe sodelovanja na izbranih razpisih (specifikacija, znesek vrednosti posla, ime in priimek predstavnika družbe, priloge ponudbe, telefonska številka predstavnika, zgodovino, čas in razlog sprememb),
  • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov).

  2.5 Ob uporaba mobilnih aplikacij

  Vsem, ki vas navdušujejo novejše tehnologije, nudimo tudi uporabo brezplačnih mobilnih aplikacij:

  Mobilna aplikacija i.triglav

  za pregled lastnih zavarovalnih polic, zbranih popustov in ugodnosti

  Mobilna aplikacija Asistenca

  za prijavo asistenčnega oziroma škodnega primera

  Mobilna aplikacija Drajv

  za spremljanje načina vožnje uporabnikov in zagotavljanje ugodnosti pri zavarovanju ter sodelovanje v nagradnih igrah,

  Mobilna aplikacija Triglav vreme

  za spremljanje vremenske napovedi, radarskih slik in vremenskih kart, opozoril Agencije RS za okolje, stanja voda, podatkov o smučiščih, razmer v gorah in spletnih kamer

  Z več informacijami glede obdelave osebnih podatkov v mobilnih aplikacijah se je možno seznaniti v Pogojih uporabe, s pogoji mobilne aplikacije Drajv pa tukaj.

  O uporabnikih mobilnih aplikacij zbiramo naslednje osebne podatke:

  • osnovne podatke o subjektu: zavarovalcu, zavarovancu, plačniku, uporabniku ali drugih subjektih, ki na kakršen koli način sodelujejo z nami,
  • podatke o vozilu ali drugemu predmetu zavarovanja,
  • podatke o mobilni napravi (v kolikor jo uporabljate) ali drugi elektronski napravi, ki jo uporabljate,
  • podatke telemetričnih aplikacij (npr. DRAJV) in drugih mobilnih aplikacijah Zavarovalnice Triglav (npr. Triglav Vreme, ipd.),
  • podatke, pridobljeni v okviru upravljanja odnosov s strankami (prijave asistence in prijave škode preko Triglav Asistence).

  Shranjujemo tudi piškotke, ki lahko enolično identificirajo aplikacijo, nameščeno na vaš aparat in njeno uporabo.

  Osebne podatke, pridobljene z mobilnimi aplikacijami, uporabljamo z namenom:

  • zagotavljanja dostopa do podatkov in informacij v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami,
  • zagotavljanja dodatnega komunikacijskega kanala za prijavo asistenčnega oziroma škodnega primera,
  • uveljavljanja, zbiranja in spremljanja ugodnosti in popustov,
  • zagotavljanje informiranosti v povezavi s portalom Vse bo: v redu in z ostalimi spletnimi vsebinami Zavarovalnice Triglav, d.d.,
  • zagotavljanja tehnične pomoči uporabnikom,
  • izvajanja oblačne in druge analitike mobilnih aplikacij,
  • razvoja in nadgradnje funkcionalnosti storitev,
  • izboljševanja uporabniške izkušnje,
  • analiziranja uporabniških trendov,
  • ocenjevanja stopnje varnosti zaradi pridobitve ugodnosti pri zavarovalni premiji
  • in izvajanja obdelave podatkov v skladu z danimi privolitvami.

  Obdelava lokacijskih podatkov uporabnika mobilnih aplikacij

  Zaradi omogočanja pravilnega delovanja aplikacij DRAJV, Triglav Vreme, Triglav Asistenca in zagotavljanja uporabe vseh funkcionalnosti navedenih mobilnih aplikacij obdelujemo lokacijske podatke uporabnika, pridobljene z njegove mobilne naprave. Lokacijske podatke obdelujemo na način, da uporabnikov ni mogoče identificirati. V primerih, ko je obdelava lokacijskih podatkov nujno potrebna za delovanje (nekaterih) funkcionalnosti aplikacije, pa je njihova obdelava del splošnih pogojev uporabe aplikacije: pri tem uporabnike v splošnih pogojih seznanimo katere podatke bomo obdelovali, za kakšen namen in koliko časa ter o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo (npr. v okviru avtomobilske asistence obdelava koordinat lokacije stranke z namenom čim natančnejše določitve lokacije uporabnika, ki zaprosi za pomoč na cesti). Uporabnik lahko v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave ureja uporabo podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, kar pa lahko onemogoči uporabo celotne aplikacije ali nekaterih njenih funkcionalnosti, v kolikor te za svoje delovanje potrebujejo lokacijske podatke.

  2.6 Ob uporabi elektronske pošte

  Posamezniki lahko na Zavarovalnico Triglav, d.d., oz. na elektronske naslove, objavljene na spletni strani www.triglav.si, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati. Zavarovalnica Triglav, d.d., bo vaš elektronski naslov in elektronsko sporočilo nadalje obdelovala v skladu z vsebino vašega elektronskega sporočila ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

  2.8 Ob uporabi telefonov

  V stik z Zavarovalnico Triglav, d.d., lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu pokličejo zaposleni Zavarovalnice Triglav, d.d., ali predstavniki pogodbenih obdelovalcev zavarovalnice Triglav, d.d., kadar ste izrazili željo za takšen način vzpostavitve stika z vami oziroma ste privolili v izvedbo telefonskega klica.

  V primeru snemanja telefonskega pogovora boste o tem posebej obveščeni pred začetkom telefonskega razgovora oziroma preko telefonskega odzivnika. Posnetki se hranijo in obdelujejo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji, natančneje z namenom ugotavljanja dejstev in okoliščin obravnavanih primerov in s strani strank podanih informacij v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije.

  2.9 Ob izvajanju videonadzora ob vstopu v poslovne prostore Centrale in območnih enot Zavarovalnice Triglav, d.d.

  Z namenom varovanja ljudi in premoženja zavarovalnice Triglav, d.d., izvajamo snemanje vhoda v poslovne prostore Centrale in območnih enot Zavarovalnice Triglav, d.d.. V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu. V zvezi s snemanjem zbiramo naslednje podatke: slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, v katerem se izvaja videonadzor.

  2.10 Ob snemanju na dogodkih v organizaciji Zavarovalnice Triglav, d.d.

  Blagovno znamko Triglav krepimo z organizacijo raznovrstnih športnih, kulturnih in družbeno odgovornih prireditev (Planica, Triglav tek, Očistimo gore in planine, itd.), v okviru katerih lahko tudi obdelujemo osebne podatke udeležencev.

  Do prve obdelave osebnih podatkov navadno pride že ob prijavi udeleženca, kadar se je na dogodek treba prijaviti. Pri izdelavi prijavnic zato skrbimo, da zahtevamo le tiste podatke, ki jih od udeležencev zares potrebujemo za samo izvedbo prireditve oz. dogodka. Posameznik lahko ob prijavi na dogodek izpolni tudi obrazec »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« – t.j. posnetkov, na katerih je upodobljen, kar pomeni fotografijo in/ali videoposnetek. Obdelavo posnetkov, ki vsebujejo podobo posameznika, izvajamo na podlagi njegove privolitve – toliko bolj pazljivi smo, kadar je na posnetku mladoletna oseba, mlajša od 15 let (v tem primeru zahtevamo, da privolitev za obdelavo osebnih podatkov poda njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik). Privolitev potrebujemo tako za izdelavo posnetka, kot tudi za objavo na spletnih straneh, socialnih omrežjih, tiskanih medijih ipd. Brez privolitve tako objavimo zgolj tiste fotografije, na katerih oseba ni določljiva, torej se je ne da prepoznati, npr.: nejasna fotografija, posnetek v hrbet, detajl sklenjenih rok ipd.

  Drugače ravnamo v primeru množičnih obiskov ali večjih prireditev. Vsak posameznik, ki se udeleži večje ali javne prireditve (kot nastopajoči ali kot gledalec) se mora zavedati, da obstaja na takšni prireditvi večja verjetnost, da bo posnet. Na tovrstnih prireditvah tako lahko posnamemo in objavimo posnetek o dogodku kot takšnem oz. posnamemo reportažo, ki vključuje podobe posameznika, pri čemer pazimo, da posameznik ni osrednji motiv posnetka. Pred izvedbo tovrstne prireditve vedno objavimo obvestilo o tem, da bo prireditev snemana. Če želite, da se objavljena fotografija, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, odstrani, ali če se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v video prispevku, vas prosimo, da nam to v naprej oziroma čim prej sporočite na info@triglav.si. Zavarovalnica Triglav fotografije oz. videoposnetke za namen objave foto galerije dogodka oz. video prispevka in naknadne promocije dogodka obdeluje v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter jih hrani pet let od njihovega nastanka.

  2.11 Ob nagradnih igrah

  Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih kot sponzor sodeluje Zavarovalnica Triglav, d.d., in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali vaše osebne podatke, Zavarovalnica Triglav, d.d,. vaše podatke lahko obdeluje kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodeluje pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

  Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad, in pa v skladu z morebitno privolitvijo, ločeno podano ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri oziroma pri posameznem dogodku. Hranimo jih do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma dogodka oziroma 10 let v primeru prejema nagrade, ter v primeru privolitve do njenega preklica.

  Zavarovalnica Triglav, d.d., vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi za druge namene, če jo k temu zavezuje zakon.

  Če ste pri nagradni igri prejeli nagrado, ki presega vrednost 42 EUR oziroma ste v enem letu od Zavarovalnice Triglav, d.d., prejeli več nagrad, katerih skupna vrednost presega 84 EUR, zavarovalnica vaše podatke obdeluje tudi za namen akontacije dohodnine in jih v skladu z obveznostmi iz Zakona o dohodnini posreduje pristojnemu davčnemu uradu. Navedene podatke zavarovalnica skladno z zakonom hrani 10 let.

  2.12 Uporaba podatkov za trženjske namene

  Če ste ob sklenitvi zavarovanja ali ob prijavi k udeležbi v nagradni igri ali na dogodku oziroma na drug način podali ustrezno privolitev, lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., vaše osebne podatke obdeluje tudi za naslednja namena:

  Namen

  Kaj pomeni podana privolitev in katere prednosti vam nudi?

  Katere podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve?

  Za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, ki ga izvajamo za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav

  V primeru vaše privolitve vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. –popoln, ažuriran seznam družb je objavljen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu). S tem privoljenjem se bomo lahko tudi skupaj dogovorili za obisk našega zastopnika, ki vam bo predstavil navedene ponudbe,

  V primeru, da nam podate privolitev za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, bomo lahko obdelovali naslednje vaše podatke: ime, priimek, naslov, davčno številko, rojstni datum, e-naslov, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko, v kolikor nam jih podate. Skladno z Zakonom o zavarovalništvu smemo za namene trženja obdelovati tudi podatek o spolu. Dodatno lahko za namene trženja na podlagi privolitve obdelujemo tudi podatke o vaši starosti in/ali obsegu zavarovanosti in/ali trajanju zavarovanja, da zagotovimo, da v skladu z zahtevami Zakona o zavarovalništvu v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov glede na vrsto zavarovalnega produkta, ki ga tržimo, upoštevamo zahteve in potrebe naših strank.

  Za posredovanje vaših podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, za namen obveščanja s posamezniku prilagojenimi ponudbami

  Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi drugim družbam, ki so v Skupini Triglav in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. –popoln, ažuriran seznam družb je objavljen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu), in tako bodo lahko tudi slednje oblikovale ter vas seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.

  V primeru vaše privolitve za posredovanje vaših podatkov odvisnim družbam Skupine Triglav posredujemo podatke z obrazca privolitve : ime, priimek, naslov, davčna številka, rojstni datum, e-naslov, telefonska številka, mobilna telefonska številka in namen oz. namene obdelave, za katere ste podali privolitve, dodatno pa še podatek o spolu.

  Določene aktivnosti v zvezi s trženjskimi nameni izvajamo tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi; in sicer:

  • kadar je glavni namen poslovna komunikacija v zvezi z vašimi poizvedbami, sklepanjem in izvajanjem zavarovalnih pogodb in predpisanimi obveščanji; trženjske vsebine so v takšnih primerih natisnjene na hrbtni strani poslovnih dokumentov ali dodane v podpis odposlane elektronske pošte,
  • pošiljanje ponudb potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za to uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter številka telefaksa, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe).

  Več o zakonitih interesih si lahko preberete v poglavju »Obdelovanje osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov«.

  V Zavarovalnici s pomočjo naših pogodbenih obdelovalcev izvajamo tudi telefonsko trženje. S kratkimi pojasnili in informacijami o izvajanju telefonskega trženja se lahko seznanite tukaj.

  2.13 Uporaba podatkov za izvajanje bonitetnih programov

  Osebne podatke iz svojih zbirk zavarovalnica obdeluje tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov, t.j. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v bonitetni program je popolnoma prostovoljna.

  Triglav komplet

  V programu Triglav komplet na podlagi pristopne izjave zbiramo naslednje podatke:

  • podatke o nosilcu: ime in priimek, davčno številko, rojstni datum, kontaktne podatke (ulica in hišna številka, poštna številka, naziv pošte, številko telefona in elektronski naslov);
  • podatke o članu: ime in priimek nosilca kompleta, ime in priimek, rojstni datum, davčno številko, razmerje člana do nosilca (npr. mož, žena, partner, otrok, starš, stari starš, brat, sestra, vnuk idr.), kontaktne podatke (ulica in hišna številka, poštna številka, naziv pošte, številko telefona in elektronski naslov);
  • podatke o zavarovanjih, vključenih v Triglav komplet,
  • podatek o višini popusta.
Zavarovalništvo in osebni podatki

Če ste pri Zavarovalnici Triglav, d,d, sklenili kakršnokoli zavarovanje, le to lahko izvajamo zgolj s tem, da obdelujemo vaše osebne podatke. To velja tudi za primere, ko ste izrazili namero po sklenitvi zavarovanja preko spleta. To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, na primer izvajanje zavarovanja, izplačilo škodnih zahtevkov, izterjava neplačanih premij, in podobnih dejanj, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

 

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob sklenitvi, postopku sklepanja oziroma tekom izvajanja zavarovanj, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. Če bi se v postopku sklepanja ugotovilo, da ste pri sklepanju zavarovanja na internetu naleteli na ovire in postopka sklenitve niste zaključili, vas lahko kontaktiramo preko telefona ali e-pošte, ki ste nam ju v postopku sklepanja zaupali in vam pomagamo oz. svetujemo pri sklenitvi zavarovanja. Odvisno od okoliščin pa moramo včasih te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem zavarovanj povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Tovrstni drugi nameni obdelave vaših podatkov v zvezi z zavarovanjem navadno izvirajo iz posebnih obveznosti, ki jih ima Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi določil posebne zakonodaje, na primer pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, pri izvajanju domačih in mednarodnih sankcijskih ukrepov, pri poročanju nadzornim organom zavarovalnice, organom pregona, davčnim organom in podobno.

 

Pridobitev osebnih podatkov

Večinoma osebne podatke pridobimo od vas samih v okviru sklenitve zavarovanja in postopka sklepanja zavarovanja, v določenih primerih, odvisno od vrste zavarovanja, pa jih lahko pridobimo tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb ali državnih organov. Če ste na primer sklenili življenjsko zavarovanje, določen del podatkov zavarovalnica lahko ob sklenitvi, med izvajanjem ali ob poplačilu škodnega zahtevka v skladu z zakonom pridobi od vašega osebnega in vašega lečečega zdravnika, od izvajalcev zdravstvenih storitev, zavoda za zdravstveno zavarovanje in podobno. Če ste sklenili avtomobilsko zavarovanje ali povzročili avtomobilsko nesrečo, lahko vaše podatke pridobimo od policije in drugih organov, ki jih posedujejo. Če ste na banki sklenili kreditno pogodbo in se je banka pri tem pri zavarovalnici zavarovala za primer vašega neplačila, vaše podatke pridobimo od banke kreditojemalke. V kolikor ste zavarovanje sklenili preko pooblaščene zunanje zavarovalno-zastopniške agencije, vaše osebne podatke pridobimo od slednje. V primerih, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu, smemo vaše podatke pridobiti tudi od drugih oseb, ki z njimi razpolagajo, če jih potrebujemo pri izvajanju zavarovanja in drugih zakonskih obveznosti.

 

Dodatne informacije po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov so dostopne tukaj.

Obdelava osebnih podatkov drugih kategorij posameznikov

V kolikor niste (potencialna) stranka Zavarovalnice Triglav, d.d., ali z zavarovanjem povezana oseba (npr. upravičenec, oškodovanec, priča, regresni zavezanec ali njegov pooblaščenec), obiskovalec naše spletne strani ali uporabnik naših storitev, se lahko seznanite z nekaj dodatnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki so dostopne tukaj.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov
V Zavarovalnici Triglav, d.d., osebne podatke v določenih primerih in glede na kategorijo posameznikov obdelujemo na podlagi naslednjih zakonitih interesov:


 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice,
 • tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev,
 • upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank (npr. zagotavljanje aplikacij z informacijami v zvezi s sklenjenimi pogodbami in za namene zagotavljanja dodatnih popustov in ugodnosti (iTriglav, Triglav Komplet), izdajanje bonov za plačilo premije, nagrajevanja zvestobe strank z reklamnimi darili ipd.),
 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami,
 • priprava na prodajni razgovor in pregled predhodno sklenjenih zavarovanj,
 • kontaktiranje stranke glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja,
 • ugotavljanje potreb in zahtev potencialnih in obstoječih strank zavarovalnice, vključno s ponujanjem novih zavarovalnih produktov z novimi kritji, kadar so tekom prodajnega razgovora prepoznane takšne potrebe in zahteve stranke,
 • pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za to uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter številka telefaksa, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe ipd.),
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov zavarovalnice ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v zavarovalnici pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje zavarovalnice ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe zavarovalnice zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih zavarovalnice,
 • za namene sklenitve, obdelave in izmenjave osebnih podatkov za namene pozavarovanja,
 • za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom,
 • za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij.

 

Kaj razumemo kot zakonite interese posameznikov?

To so vaša upravičena pričakovanja, ki jih imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov do nas. Na primer pričakovanje, da vam zagotovimo delovanje informacijskih rešitev zavarovalnice ter varnost obdelave osebnih podatkov. To je tudi vaše pričakovanje, da zavarovalni zastopnik ve, katera zavarovanja imate že sklenjena in da vam na tej podlagi in na podlagi ocene vaših potreb in zahtev predlaga za vas ustrezne zavarovalne produkte (na primer bolj skladne z vašimi potrebami in zahtevami oz. z dodatnimi kritji, ki jih obstoječe zavarovanje nima). Sem spada tudi zagotavljanje vaše fizične varnosti, ko nas obiščete v naših poslovnih prostorih. Prav tako kot vaše upravičeno pričakovanje štejemo, da vas za vašo zvestobo in zaupanje nagradimo z dodatnimi popusti in ugodnostmi. Od nas upravičeno pričakujete tudi, da vaše pritožbe in predloge obravnavamo tako, da izboljšamo naše storitve in jih pripravimo na način, da bodo te bolj prijazne do strank in kakovostne ter, da vam bodo omogočale dodatne funkcionalnosti v skladu s tehnološkim napredkom.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov navadno v okviru izvajanja zavarovanj ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa je zavarovalnica primorana vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali če z gotovostjo izkažejo, da ste jih sami pooblastili za pridobitev vaših podatkov.

 

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

 

Seznam kategorij uporabnikov vaših osebnih podatkov je razviden tukaj.

Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Kot večina podjetij, tudi Zavarovalnica Triglav, d.d., za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto nje, pri čemer zavarovalnica s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklene ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zaveže k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajala sama. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za zavarovalnico in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Seznam kategorij obdelovalcev vaših osebnih podatkov je razviden tukaj.

Hramba podatkov

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom. 

 

Zakon o zavarovalništvu predpisuje, da se podatki o zavarovalcih in zavarovancih shranjujejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka zavarovalnega primera 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera, v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa 10 let po zaključku sodnega postopka. Podatki v zvezi z zavarovalnimi primeri in presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine se shranjujejo 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov izbrišejo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

 

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani ali vašega ugovora obdelavi podatkov za namen neposrednega trženja. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave.

Avtomatično sprejemanje odločitev ter profiliranje

Obveščamo vas, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani z avtomatiziranimi sredstvi, kadar so takšne obdelave nujne za sklenitev ali izvajanje zavarovalne pogodbe z vami, kadar to dovoljujejo predpisi Evropske unije ali Republike Slovenije ter ob izvajanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših pravic in svoboščin in na podlagi vaše izrecne privolitve.

 

V primeru obdelav podatkov z avtomatiziranimi sredstvi, ki imajo za vas pravne učinke ali na podoben način na vas znatno vplivajo, imate pravico zahtevati, da odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, za vas ne velja, tako, da zahtevo pošljete na naslov info@triglav.si ali dpo@triglav.si. V tem primeru bomo poskrbeli, da bo avtomatizirano odločitev ponovno pretehtala za to pristojna oseba v zavarovalnici.

Informacija o videonadzoru

O upravljavcu zbirke osebnih podatkov:

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
01 474 72 00
info@triglav.si

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
dpo@triglav.si

Informacije o izvajanju videonadzora pridobite na tel. št. 01 580 61 12 ali na https://www.triglav.si/politika-zasebnosti

Namen in pravna podlaga obdelave podatkov videonadzornega sistema:

Zavarovalnica Triglav, d.d., izvaja videonadzor dostopa v svoje uradne službene oz. poslovne prostore s ciljem zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja zavarovalnice, njenih zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev, obiskovalcev in drugih, ki vstopajo v poslovne prostore zavarovalnice.

Izvaja se tudi videonadzor znotraj nekaterih delovnih prostorov kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti.

Zavarovalnica Triglav, d.d., videonadzor izvaja na podlagi tč. (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v povezavi s 76. in nasl. členi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).Katere osebne podatke v zvezi z vami obdelujemo v okviru izvajanja videonadzora:

Slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oz. izstopa iz prostora (območja), nad katerim se izvaja videonadzor.Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Pogodbena varnostna služba in pogodbeni vzdrževalec videonadzornega sistema.Hramba posnetkov

Posnetke videonadzora hranimo največ 3 mesece.Pravice, ki jih imate v zvezi s predmetno obdelavo osebnih podatkov:

Svoje pravice v zvezi z lastnimi osebnimi podatki, povezanimi z izvajanjem videonadzora v Zavarovalnici Triglav, d.d., kot npr. dostop oz. seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, ugovor zoper obdelavo, omejitev obdelave podatkov ali njihov izbris, nam sporočite na e-naslov: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov najdete na https://www.triglav.si/politika-zasebnosti.Pravica do pritožbe:

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov vezano na videonadzor Zavarovalnice Triglav, d.d., lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).Posebni vplivi obdelave

Možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za upravičene uporabnike (npr. policija).Neobičajne nadaljnje obdelave

Spremljanje dogajanja v živo s strani predstavnika pogodbene varnostne službe na lokaciji oziroma varnostnega nadzornega centra ZT, d.d.Varovanje zasebnosti

10.1 Tehnični in organizacijski ukrepi

V Zavarovalnici Triglav, d.d., izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d., ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d., pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in prakse zaščite podatkov.

Interno omrežje zavarovalnice je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Spletne in mobilne aplikacije Zavarovalnice Triglav, d.d., so dostopne samo po prijavi z individualno identifikacijo, kot je na primer uporabniško ime in geslo, osebni digitalni certifikat in drugo. Uporabniki imajo dostop le do podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih del in nalog oz. do katerih imajo upravičen dostop.

10.2 Priporočeni ukrepi za varovanje zasebnosti in odgovornost posameznikov

Posameznikom oz. vsem naslovnikom te politike priporočamo, da tudi sami zaščitijo svojo zasebnost:

 • Zagotavljanje točnih in ažurnih podatkov

V primeru, da ste se zavarovali pri naši zavarovalnici, vas pozivamo, da nas sproti obveščate o spremembah vaših osebnih podatkov. Prizadevali si bomo, da bodo vaši podatki v primeru prejema vašega sporočila, čimprej osveženi.

Obenem vas obveščamo, da lahko ob sklepanju ali kasneje podate tudi vašo privolitev za popolnost, točnost in ažurnost vaših osebnih podatkov. Kaj pridobite s podano privolitvijo? Pri zapisu osebnih podatkov lahko pride do pomote, npr. napačno se zapiše osebno ime, datum rojstva, davčna št. ipd. Z vašo privolitvijo lahko zagotovimo, da bomo o vas vodili pravilne in posodobljene podatke, saj bomo ob dvomu lahko njihovo točnost preverili in pridobili sami iz uradnih evidenc ter javnih registrov, npr. iz Centralnega registra prebivalstva, brez da bi vas ponovno obremenjevali, klicali ali drugače kontaktirali.

 • Elektronska pošta

Preden nam pošljete nezaščiteno elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika spletnih storitev imejte v uvidu, da njegova vsebina na spletu morda ni zaščitena pred nepooblaščenim prebiranjem, ponarejanjem itd.

 • Uporaba gesel

Priporočamo vam, da poskrbite za varnost gesel ali drugih identifikatorjev, ki jih uporabljate za prijavo. Pazite, da jih ustrezno hranite in jih ne razkrivate drugim.

Kadar kot uporabnik naših storitev ugotovite zlorabo vašega uporabniškega imena in gesla ali drugega uporabniškega identifikatorja, ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Zavarovalnice Triglav, d.d., nam to čimprej sporočite na info@triglav.si. Po prejemu obvestila bomo poskrbeli za onemogočitev nadaljnje uporabe takšnega gesla.

V primeru, ko izgubite oz. pozabite vaše prijavne podatke (uporabniško geslo), ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Zavarovalnic Triglav, d.d., boste uporabniško geslo lahko ponastavili preko vpisa osebnega e-naslova, ki ste ga podali kot vaš kontaktni e-naslov. Na ta e-naslov boste prejeli e-sporočilo s povezavo za ponastavitev vašega uporabniškega gesla.

 • Protivirusna zaščita

Priporočamo vam, da imate na napravi za dostop do vsebin Zavarovalnice Triglav, d.d., nameščeno in aktivno programsko zaščito pred škodljivo programsko kodo. Več informacij v zvezi z nevarnostmi na internetu ter priporočili za zaščito lahko pridobite tudi na povezavi https://www.varninainternetu.si/

10.3 Pravila digitalnih socialnih omrežij

Zavarovalnica Triglav, d.d., preko digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti, ki so na voljo tudi na naslednjih povezavah: Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn.

Zavedati se morate tudi, da je vaša objava na svetovnem spletu vidna širši javnost, zato je zelo pomembno upoštevati internetni bonton (t.i. netiketo), in sicer:

 • mnenja in stališča izražajte kulturno,
 • ne razkrivajte zaupnih in občutljivih osebnih podatkov,
 • ne razkrivajte podatkov, za katere nimate dovoljenja za objavo,
 • ne uporabljajte logotipov, znakov, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, za katere nimate dovoljenja lastnika,
 • ne objavljajte sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane družbenega omrežja ali tretje osebe,
 • ne grozite ali ustrahujete drugih uporabnikov.

10.4. Povezave do drugih spletnih strani, aplikacij in storitev

Spletne strani in mobilne aplikacije Zavarovalnice Triglav, d.d., lahko omogočajo povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključujejo strani in storitve tretjih oseb. Zavarovalnica Triglav, d.d., ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd.

V primeru, da se odločite obiskati tako povezavo, nismo odgovorni za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo posredno ali neposredno odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelovanje kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli vnašanjem svojih osebnih podatkov vanje seznanite z njihovimi politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

10.5 Otroci in osebni podatki

Osebnih podatkov otrok na naših spletnih straneh in v mobilnih aplikacijah ne zbiramo namerno, izjema je sodelovanje v nagradnih igrah in pridobivanje slikovnega gradiva ob dogodkih, ki jih organizira zavarovalnica Triglav, d.d., pri čemer si vselej prizadevamo, da osebne podatke otrok zbiramo v razumnem obsegu. V Zavarovalnici Triglav, d.d., v zvezi z osebnimi podatki otrok, mlajših od 15 let, posebej skrbimo, da ne zbiramo, uporabljamo ali razkrivamo njihovih osebnih podatkov in da otrok namerno ne privabljamo v spletne in mobilne aplikacije Zavarovalnice Triglav, d.d. Njihove osebne podatke pridobivamo izključno preko kontaktnih podatkov staršev ali skrbnikov.

Kadar se posameznega dogodka v naši organizaciji udeležujejo tudi otroci, mlajši od 15 let, njihove slikovne posnetke pridobivamo in obdelujemo le ob predhodni pisni privolitvi njihovih staršev oziroma skrbnikov. Za otroke, mlajše od 15 let, morajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri podpisati njihovi starši ali skrbniki. Starši v okviru privolitev lahko dovolijo, da lahko obdelujemo osebne podatke otroka zaradi izročitve nagrad in zaradi objave podatkov nagrajencev. Če otrok, mlajši od 15 let, osvoji nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvesti starše ali skrbnike otroka.

Posebej bi vas želeli opozoriti, da imajo digitalna socialna omrežja v svojih pogojih uporabe in politikah zasebnosti, za katere ni odgovorna zavarovalnica Triglav, d.d., določeno nižjo starostno mejo za sodelovanje otrok, pri čemer se domneva, da so vsi uporabniki oziroma osebe, ki všečkajo, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, starejše od 13 let.

V zvezi z navedenim in z uporabo interneta in v zvezi z drugimi storitvami informacijske družbe vam priporočamo, da se z otrokom pogovorite o varni uporabi interneta in mobilnih naprav in se tako izognete razkrivanju osebnih podatkov otrok na internetu in komuniciranju z neznanci. Staršem je lahko pri tem v pomoč tudi naslednja spletna stran https://safe.si/

Uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

Če se osebni podatki v Zavarovalnici Triglav, d.d., obdelujejo na podlagi privolitve, lahko posameznik kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov; prav tako lahko posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namen neposrednega trženja, ali zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Če boste podali ugovor obdelavi osebnih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Druge informacije

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d., na elektronski naslov: dpo@triglav.si.

Posodabljanje politike zasebnosti

Zavarovalnica Triglav, d. d., si pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti.

Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.triglav.si ali v mobilnih aplikacijah Zavarovalnice Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča redno pregledovanje te politike.

Nadaljnja uporaba spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev Zavarovalnice Triglav, d.d., po objavljenih spremembah politike zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.

Complementary Content
${loading}