Pojasnila v zvezi s telefonskim trženjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., vam v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Uredba) podaja informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na področju telefonskega trženja.

 

Zavarovalnica Triglav, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica), sodeluje s poslovnimi partnerji, ki v imenu in za račun Zavarovalnice izvajajo trženje po telefonu in aktivnosti, povezane z zavarovalnim zastopanjem. Z vsakim poslovnim partnerjem v ta namen sklenemo poslovno pogodbo in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Za obdelavo osebnih podatkov za namen telefonskega trženja produktov in storitev Zavarovalnice, ki jih izvajajo naši poslovni partnerji, tako ni potrebna predhodna privolitev posameznikov.

Pred odločitvijo o vzpostavitvi poslovnega sodelovanja za omenjen namen preverimo, ali potencialni poslovni partner zagotavlja zadostna jamstva v zvezi z zavarovanjem osebnih podatkov ter opredelimo vrste osebnih podatkov, ki jih poslovni partner sme obdelovati za potrebe izvajanja telefonskega trženja.

 Delo poslovnih partnerjev skrbno spremljamo.

 

Kateri osebni podatki se obdelujejo in kako jih poslovni partner – izvajalec telefonskega trženja – pridobi?

Poslovni partner Zavarovalnice lahko pri izvajanju neposrednega trženja po telefonu v zvezi z vami praviloma obdeluje naslednje osebne podatke:

  • ime, priimek, naslov in telefonsko številko, kadar so ti podatki objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije (TIS) in poleg telefonske številke ni navedena prepoved za izvajanje komercialnih klicev;
  • podatke, ki jih je prejel neposredno od vas ob sklepanju ali izvajanju zavarovalne pogodbe,
  • podatke, ki ste mu jih podali sami ob izvajanju klicev na telefonsko številko, ki jo je prejel v skladu s prej navedenimi aktivnostmi.

Zavarovalnica poslovnim partnerjem za namen telefonskega trženja ne zagotavlja vseh osebnih podatkov o strankah, temveč:

  • podatke o prejetih preklicih za izvajanje neposrednega trženja, ki jih posamezniki podajo pri Zavarovalnici,
  • podatke, ki jih je pogodbeni obdelovalec od vas že prejel kot predhodno navedeno, a le v povezavi s predpisanimi obveznostmi in v obsegu, ki ga določa Zakon o zavarovalništvu.

 

Zavarovalnica Triglav, d.d., je del Skupine Triglav in samostojni upravljavec osebnih podatkov

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, je samostojni upravljavec osebnih podatkov.

V praksi opažamo, da se ob ponujanju produktov drugih družb v Skupini Triglav, kot na primer Triglav, zdravstvene zavarovalnice, d.d., pri klicanih posameznikih pojavlja zmotno prepričanje, da je upravljavec osebnih podatkov tudi v navedenih primerih izključno Zavarovalnica Triglav, d.d. Navedeno ne drži:  posamezne družbe Skupine Triglav so samostojni upravljavci osebnih podatkov, ki jih tako kot Zavarovalnico Triglav, d.d., zavezujejo predpisi s področja varstva osebnih podatkov. V primeru prejete zahteve za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, vam zato v Zavarovalnici ne moremo zagotoviti podatkov, ki jih v zvezi z vami obdelujejo druge družbe Skupine Triglav, saj z njimi ne razpolagamo. Za popoln, ažuriran seznam družb Skupine Triglav obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu.

 

Ugovor zoper izvajanje telefonskega trženja

Kadarkoli lahko ugovarjate uporabi osebnih podatkov za namene neposrednega telefonskega trženja s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali info@triglav.si  ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

 

Opozorilo o zaznanih nepoštenih poslovnih praksah pri telefonskem trženju

S strani posameznikov in nekaterih strank Zavarovalnice Triglav, d.d., smo bili opozorjeni na nepošteno poslovno prakso neznanih poslovnih subjektov: zaznano je bilo izvajanje klicev posameznikov s telefonskih številk 02 621 98 30, 02 621 96 30, 068 635 652, 064 211 122, 069 644 987, 030 782 009 in 040 964 607, pri katerih naj bi se, glede na prejete informacije, klicatelji lažno predstavljali za predstavnike Zavarovalnice Triglav, d.d., ali za predstavnike družbe Triglav svetovanje, d.o.o.

 

Navedene telefonske številke ne pripadajo Zavarovalnici Triglav, d.d., niti njenim pogodbenim obdelovalcem.

V kolikor prejmete klic iz katere od navedenih telefonskih številk ali v primeru, da ste zaznali kakšno drugo neustrezno ravnanje ali nepošteno poslovno prakso, nas prosimo o tem nemudoma obvestite na info@triglav.si


Complementary Content
${loading}