Potresno zavarovanje

Potresno zavarovanje nudi materialno varnost za škodo, ki jo lahko povzroči potres.

Zavarovanje potresa lahko sklenete kot dodatno zavarovanje, običajno k požarnemu zavarovanju ter zavarovanju obratovalnega zastoja, pa tudi h gradbenemu in montažnemu zavarovanju.
 
Predmet zavarovanja so gradbeni objekti in premičnine.
 

Kako se zaščitimo pred potresom?

Izkušnje ob velikih potresih v zadnjih desetletjih kažejo, da povzročajo veliki potresi v razvitem svetu predvsem veliko materialno in gospodarsko škodo ter malo človeških žrtev. Škodo ob morebitnih potresih je mogoče zmanjšati z ustrezno protipotresno gradnjo ter s sklenitvijo potresnega zavarovanja.

Dodatno potresno zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih osnovnih zavarovanjih: