Gradbeno zavarovanje

Najpomembnejša vrsta zavarovanja objektov v času gradnje, dograditve ali adaptacije je gradbeno zavarovanje, saj krije vse poglavitne nevarnosti, ki ogrožajo objekte med gradnjo.
Gradbeno zavarovanje krije poleg nevarnosti gradbene nezgode še vse temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, izliva vode, snežnega plazu ter odtrganja in zdrsenja zemljišča ter zemeljskega usada, poleg tega pa še vlomsko tatvino ter nespretnost, malomarnost in naklep delavcev.

Z dodatnim dogovorom so krite tudi nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode, zemeljskega plazu in odgovornosti izvajalca del za škodo, povzročeno tretjim osebam.

Kaj zavarujemo?

  • objekte v gradnji,
  • gradbeni in instalacijski material,
  • gradbene dele in
  • elektrostrojno opremo, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt.
Natančnejše informacije lahko najdete v pogojih za gradbeno zavarovanje.