Gradbeno zavarovanje

Gradbeno zavarovanje je namenjeno izvajalcem, ki opravljate gradbeno dejavnost. Zavarovanje praviloma sklene izvajalec, lahko pa tudi investitor.

Zavarujete lahko objekte v gradnji (novogradnje, dograditve, nadgradnje, popravila in adaptacije), gradbeni in inštalacijski material, gradbene dele in elektro-strojno opremo, ki je namenjena za vgraditev v zavarovani objekt, z dodatnim dogovorom pa lahko zavarovanje razširite za kritje škode na že obstoječem premoženju in sredstvih, ki se uporabljajo za izvajanje del.

 

Gradbeno zavarovanje poleg nevarnosti gradbene nezgode krije tudi uničenje, poškodovanje ali odtujitev zavarovanih stvari zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, padavin, teže snega in ledu, padca zračnega plovila, manifestacij in demonstracij, izliva vode, mraza, snežnega plazu, udarca vozila, delovnega stroja ali vodnega plovila, objestnih dejanj tretjih oseb, vlomske tatvine in ropa. Z dodatnim dogovorom je krita tudi nevarnost poplave, visoke vode, talne vode, zemeljskega plazu, odtrganja in zrušenja zemljišča, zemeljskega usada ter potresa.

 

Dodatno je mogoče zavarovanje razširiti na kritje v času po predaji objekta naročniku (podaljšano jamstvo) in zavarovanje odgovornosti izvajalca del.

 

Dodatne informacije o zavarovanju lahko najdete v pogojih za gradbeno zavarovanje.