Ker nezgoda nikoli ne počiva
Nezgoda
Za vašo varnost in varnost vaših najbližjih.
Odgovorno do sebe in drugih
Osebna zaščita
Za osebno varnost in varnost najbližjih.
Izognite se finančni izgubi
Finančna zaščita
Za dodatno finančno varnost.

Nezgoda in osebna ter finančna zaščita

Sklenite zavarovanja, s katerimi boste sebi in svojim najbližjim zagotovili varnejši vsakdan.

Vsak dan se dogajajo stvari, ki jih ne morete predvideti, zato izberite ustrezno nezgodno zavarovanje in tako poskrbite za lastno varnost in varnost vaših najbližjih.

Potreba po zagotavljanju večje varnosti v posameznikovem življenju narašča iz dneva v dan. Vsak dan se več ljudi ukvarja z odškodninskimi zahtevki iz naslova odgovornosti do tretjih oseb, vsak dan je več ljudi priča kibernetskim napadom vseh vrst, virusnim okužbam računalnika in izgube podatkov, vsak dan več ljudi potrebuje nasvet pravnika. Hiter življenjski tempo nam narekuje drugačno mobilnost in potrebo po dodatni varnosti in asistenci na cesti in doma. Vsak dan je na voljo tudi več medicinskih pripomočkov, ki marsikomu izboljšajo kakovost življenja. Na žalost so ti pripomočki pogosto izpostavljeni uničenju, poškodovanju in odtujitvi. Zato preverite več o osebni zaščiti – s sklenitvijo teh zavarovanj boste izbrali najboljšo odločitev – ravnali boste odgovorno do sebe in najbližjih.

Poskrbite tudi za dodatno finančno zaščito in sklenite zavarovanje za primer zlorabe plačilnih in kreditnih kartic ter za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in invalidnosti oziroma popolne škode na vozilu, ko imate sklenjen kredit ali lizing.

Complementary Content
${loading}