Za mirnejši korak v zrelih letih

Nezgodna kritja za starejše od 60 in mlajše od 85 let.

Poskrbite, da vas morebitna nezgoda v zrelih letih ne bo finančno obremenila.

Zavarovanje je namenjeno starejšim osebam, ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost pod pogojem, da so ob sklenitvi zavarovanja zmožne samostojno opravljati vse osnovne življenjske potrebe.

Zavarovalna kritja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Ugodnosti

Do 15 % popusta za skupinsko zavarovanje

Za najmanj 50 oseb pri nezgodnem zavarovanju starejših. 

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki ste pri nas nezgodno zavarovani več zaporednih let.

5 razlogov za sklenitev

1 Enostavno in hitro izplačilo zavarovalnine
2 Izplačilo zavarovalnine se izvede na osnovi diagnoze iz zdravstvene dokumentacije
3 Zavarovanje se lahko nadaljuje tudi po dopolnjenem 85. letu, če se je začelo pred tem letom
4 Individualno ali skupinsko zavarovanje
5 Triglav komplet popust

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih starejših?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.