Za mirnejši korak v zrelih letih

Nezgodna kritja za starejše od 60 in mlajše od 85 let.

Poskrbite, da vas morebitna nezgoda v zrelih letih ne bo finančno obremenila.

Zavarovanje je namenjeno starejšim osebam, ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost pod pogojem, da so ob sklenitvi zavarovanja zmožne samostojno opravljati vse osnovne življenjske potrebe.

Zavarovalna kritja

Nezgodna smrt

Zavarovalnica v primeru nezgodne smrti zavarovanca izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto.

Težje poškodbe

To so poškodbe, ki zavarovancu pustijo trajne posledice, kot so npr. težje poškodbe glave, hrbtenice, popolna izguba vida na enem ali obeh očesih, izguba prstov itd.

Seznam težjih poškodb in višina nadomestila, ki ga zavarovalnica izplača za posamezno težjo poškodbo, sta navedena v Tabeli težjih poškodb. Višina nadomestila je določena v odstotku od zavarovalne vsote, ki je dogovorjena in zapisana na zavarovalni polici.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza in ni potrebno čakati na zaključek zdravljenja.

Težje poškodbe z izplačilom mesečne nezgodne rente

Mesečna nezgodna renta se prične izplačevati, če se pri zavarovancu na osnovi določil Tabele težjih poškodb ugotovi, da seštevek vseh ugotovljenih odstotkov težjih poškodb doseže 50 % ali več. Seštevek vseh ugotovljenih odstotkov težjih poškodb je lahko posledica enega ali več nezgodnih dogodkov v okviru iste zavarovalne pogodbe. Doba izplačevanja rente je 5 ali 10 let.

Zlomi, izpahi in opekline

To so poškodbe, ki zavarovancu večinoma ne pustijo trajnih posledic, ampak le začasno nesposobnost za delo, rekreacijo ipd. Takšne poškodbe so npr. zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom stegnenice, izpah ramenskega sklepa, opekline itd.

Seznam poškodb in višina nadomestila, ki ga zavarovalnica izplača za posamezno poškodbo, sta navedena v Tabeli zlomov, izpahov in opeklin. Višina nadomestila je določena v odstotku od zavarovalne vsote, ki je dogovorjena in zapisana na zavarovalni polici.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza in ni potrebno čakati na zaključek zdravljenja.

Operacije po nezgodi

Nadomestilo za operacije po nezgodi se izplača, če je imel zavarovanec zaradi nezgode operativni poseg, ki je naveden v Tabeli operacij po nezgodi. Višina nadomestila za posamezno operacijo je določena v odstotku od zavarovalne vsote, ki je dogovorjena in zapisana na zavarovalni polici.

Če vsota odstotkov po eni nezgodi znaša 100 % ali več, se izplača 2-kratnik zavarovalne vsote.

Oskrba po nezgodi

Nadomestilo za oskrbo po nezgodi se izplača v višini dogovorjene zavarovalne vsote v primeru, da je bila pri zavarovancu opravljena operacija, ki je navedena v Tabeli operacij po nezgodi. Dogovorjena zavarovalna vsota se lahko izplača največ za 2 nezgodi v posameznem letu.

Nastanitev in zdravljenje v bolnišnici

Nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsak dan nastanitve zavarovanca v bolnišnici, ki je potrebna zaradi zdravljenja poškodbe. Nadomestilo za bolnišnični dan se izplača največ za 100 dni zdravljenja v bolnišnici po enem nezgodnem dogodku v dveh letih od dneva nezgode.

Fizioterapevtsko zdravljenje

Dnevno nadomestilo se izplača za dneve opravljanja fizikalne terapije na podlagi napotila zdravnika, in sicer največ 30 dni oziroma 30 opravljenih fizikalnih terapij po enem nezgodnem dogodku.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Ugodnosti

Do 15 % popusta za skupinsko zavarovanje

Za najmanj 50 oseb pri nezgodnem zavarovanju starejših. 

5 razlogov za sklenitev

1 Enostavno in hitro izplačilo zavarovalnine
2 Izplačilo zavarovalnine se izvede na osnovi diagnoze iz zdravstvene dokumentacije
3 Zavarovanje se lahko nadaljuje tudi po dopolnjenem 85. letu, če se je začelo pred tem letom
4 Individualno ali skupinsko zavarovanje
5 Triglav komplet popust

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih starejših?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}