Za vas smo na enem mestu zbrali obrazce, s katerimi lahko urejate ali uveljavljate svoja zavarovanja.

Izpolnjen dokument lahko oddate v eni od naših poslovnih enot ali pošljete po pošti na naslov:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Miklošičeva cesta 19, 1000 LjubljanaNezgodno zavarovanje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava nezgode 908 KB
Prijava nezgode iz zavarovanja otrok in mladih 880 KB
Osebno zavarovanje

Obrazci za prijavo sprememb

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Zahtevek za spremembo upravičenca 769 KB
Zahtevek za spremembo zavarovalca 914 KB
Zahtevek za zastavo zavarovalne police 750 KB
Zahtevek za izdajo dvojnika police 754 KB
Zahtevek za zavrnitev prevrednotenja zavarovalne premije 745 KB
Soglasje za direktno obremenitev / elektronski račun 714 KB
Soglasje za plačilo premije – ZPIZ (odtegljaj od pokojnine) 1,271 KB
Izjava o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila 782 KB
Izjava zakonitega zastopnika pri zavarovanju Fleks za mlade / otroke, JUNIOR in štipendijskem zavarovanju 701 KB
Zahtevek za spremembo upravičenca za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek za spremembo višine premije člana individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za finančne spremembe 825 KB
Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav PDPZ
Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad / Triglav pokojnine + 133 KB
Zahtevek za posodobitev osebnih podatkov člana za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Soglasje za direktno obremenitev SEPA za dodatna pokojninska zavarovanja
Izjava o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila za dodatna pokojninska zavarovanja 147 KB
Zahtevek za spremembo načina plačevanja premije 816 KB
Posodobitev osebnih podatkov 1,285 KB
Zahtevek za priključitev/izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj 1,078 KB
Zahtevek za priključitev / izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj NŽZ Fleks za Starejše 1,427 KB
Zahtevek za prenehanje plačevanja premije 753 KB
Zahtevek za obnovitev življenjskega zavarovanja 782 KB
Zahtevek za podaljšanje zavarovalne dobe ob doživetju NŽZ 755 KB

Obrazci za izplačila

Ostali obrazci

Zavarovanje potovanj v tujino
Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj
Complementary Content
${loading}