Za vas smo na enem mestu zbrali obrazce, s katerimi lahko urejate ali uveljavljate svoja zavarovanja.

Izpolnjen dokument lahko oddate v eni od naših poslovnih enot ali pošljete po pošti na naslov:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Miklošičeva cesta 19, 1000 LjubljanaNezgodno zavarovanje
Osebno zavarovanje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava spremembe 340 KB
Zahteva za priključitev/izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj 394 KB
Soglasje za direktno bremenitev - SEPA
Soglasje za elektronsko poslovanje za življenjska in pokojninska zavarovanja 246 KB
Zahteva za obnovitev življenjskega zavarovanja 196 KB
Zahteva za spremembo zavarovalca 396 KB
Obrazec za uskladitev podatkov v skladu z zakonom ZPPDFT-1 241 KB
Prijava zavarovalnega primera – popolna trajna nezmožnost za delo / hujša stanja 195 KB
Prijava zavarovalnega primera doživetje 179 KB
Izjava posameznika o davčnem rezidentstvu 272 KB
Prijava zavarovalnega primera za rojstvo otroka 175 KB
Zahtevek za izplačilo odkupa/predujma/matematične rezervacije 208 KB
Zahtevek za začetek izplačevanja starostne pokojnine prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 176 KB
Izjava o politični izpostavljenosti 275 KB
Prijava zavarovalnega primera – hujša bolezen / psihične težave / poškodba 173 KB
Prijava zavarovalnega primera iz osebnih zavarovanj - smrt zavarovane osebe 198 KB
Zahteva za podaljšanje zavarovalne dobe ob doživetju NŽZ 709 KB
Izjava o zastavi zavarovalne police 210 KB
Prijava finančne spremembe po zavarovalni polici 314 KB
Prijava zavarovalnega primera – brezposelnost 177 KB
Prijava izgubljene police / Zahtevek za izdajo dvojnika police 188 KB
Identifikacija stranke 183 KB
Izjava o politični izpostavljenosti za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek upravičencev za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav PDPZ
Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in/ali naslova člana za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek za spremembo upravičencev za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek za spremembo višine premije člana individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za zavrnitev prevrednotenja zavarovalne premije 637 KB
Zavarovanje potovanj v tujino
Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj