Za vas smo na enem mestu zbrali obrazce, s katerimi lahko urejate ali uveljavljate svoja zavarovanja.

Izpolnjen dokument lahko oddate v eni od naših poslovnih enot ali pošljete po pošti na naslov:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana


Nezgodno zavarovanje
Osebno zavarovanje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava spremembe 340 KB
Prijava spremembe PDPZ 289 KB
Zahteva za priključitev/izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj 206 KB
Soglasje za direktno bremenitev - SEPA
Soglasje za elektronsko poslovanje za življenjska in pokojninska zavarovanja 246 KB
Zahteva za obnovitev življenjskega zavarovanja 196 KB
Zahteva za spremembo zavarovalca 396 KB
Obrazec za uskladitev podatkov v skladu z zakonom ZPPDFT-1 241 KB
Prijava zavarovalnega primera iz osebnih zavarovanj popolna trajna nezmožnost za delo/hujša stanja 282 KB
Prijava zavarovalnega primera doživetje 169 KB
Izjava posameznika o davčnem rezidentstvu 272 KB
Prijava zavarovalnega primera za rojstvo otroka 293 KB
Zahtevek za izplačilo odkupa/predujma/matematične rezervacije 332 KB
Zahtevek za začetek izplačevanja starostne pokojnine 165 KB
Izjava o politični izpostavljenosti 275 KB
Prijava zavarovalnega primera iz zavarovanj KBI/HBP 302 KB
Prijava zavarovalnega primera iz osebnih zavarovanj - smrt zavarovane osebe 183 KB
Zahteva za podaljšanje zavarovalne dobe ob doživetju NŽZ 709 KB
Izjava o zastavi zavarovalne police 210 KB
Prijava finančne spremembe po zavarovalni polici 314 KB
Prijava zavarovalnega primera za primer brezposelnosti 185 KB
Prijava izgubljene police / Zahtevek za izdajo dvojnika police 188 KB
Izjava o politični izpostavljenosti za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek upravičencev za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav PDPZ
Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in/ali naslova člana za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek za spremembo upravičencev za dodatna pokojninska zavarovanja
Zahtevek za spremembo višine premije člana individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Zavarovanje potovanj v tujino
Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj