Za varno rejo govedi

Zavarovalno kritje je primerno za vsako čredo in vsako rejo.

Zavarovalna premija je odvisna od namena reje govedi (mlečna proizvodnja ali pitanje), velikosti črede in izbire višine vrednosti živali za zavarovanje. Temeljno zavarovanje krije nevarnost pogina, usmrtitve ali zakola zaradi nezgode ali nezgode in bolezni (možna je izbira višine kritja).

Priporočamo tudi sklenitev dodatnih zavarovanj, in sicer za primer:

  • kritja stroškov zdravljenja (možna izbira višine kritja),
  • izgube plodu ali
  • izpada proizvodnje mleka.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Ugodnosti

Do 10 % popusta
na stalnost

Za vse, ki imate pri nas zavarovanje sklenjeno več zaporednih let.

15 % popusta za mlade prevzemnike kmetij

Za vse, ki imate veljaven status mladega prevzemnika kmetije.

Popust za
organizirane skupine

Za člane organiziranih skupin (registrirana kmetijska združenja, zadruge, društva, klubi ...) se lahko prizna popust v višini do 10 %.

60 % sofinanciranja premije s strani države

Za zavarovanje govedi ter gospodarskih živali in konjev.

Plačilo premije
na obroke

Plačilo premije lahko razporedite na več mesečnih obrokov.

10 % popusta
na preteklo
brezškodno dogajanje

Za zavarovance, ki v preteklem letu niste imeli škodnih dogodkov.

Complementary Content
${loading}