Za bolj sproščeno in varno športno aktivnost

Za športnike. Za posameznike ali skupine.

Poskrbite, da boste lahko pri športnih aktivnostih bolj sproščeni in brezskrbni ter da vas morebitne posledice nezgode ne bodo tudi finančno obremenile. Vsem tistim, ki se ukvarjate z organizacijo športnih aktivnosti za dodatno varnost udeležencev priporočamo sklenitev nezgodnega zavarovanja.

Odločite se za varnost in izberite ustrezno nezgodno zavarovanje za:

  • poklicnei športnike;
  • amaterskei športnike – člane športnih organizacij;
  • udeležence športnih dirk, tekmovanj in treningov;
  • udeležence množičnih rekreativnih prireditev ter
  • osebe, ki pri rekreaciji uporabljajo najeta rekreacijska sredstva.


Nezgodno zavarovanje za športnike lahko sklene pravna ali fizična oseba.


Zavarovalna kritja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Kaj pa nezgodno zavarovanje športnikov, tudi tistih bolj ekstremnih? Pod katerimi pogoji se oni zavarujejo?

Registrirani člani športnih organizacij in klubov - tekmovalci, se zavarujejo z dodatnim plačilom premije glede na povečan rizik, ki ga ti športi predstavljajo. Koliko znaša ta povečana premija je odvisno od športa s katerim se posameznik aktivno ukvarja oziroma od razvrstitve tega športa v nevarnostni razred.

Poklicni športniki se zavarujejo po posebni premijski skupini. Glede na nevarnostni razred športa so razdeljeni v pet kategorij.

Kakšno kritje zagotavlja nezgodno zavarovanje amaterskih oziroma poklicnih športnikov?

Praviloma gre za omejeno kritje – samo za nezgode pri izvajanju športnih aktivnosti. Zavarovanje lahko z doplačilom premije razširite na neomejeno kritje. To pomeni, da so krite tudi nezgode, ki se vam pripetijo v času, ko se ne ukvarjate s športom.

Kakšno kritje zagotavlja nezgodno zavarovanje oseb, ki pri rekreaciji uporabljajo najeta rekreacijska sredstva?

Če ima zavarovalec (pravna ali fizična oseba), ki uporabnikom nudi uporabo rekreativnih sredstev, sklenjeno to zavarovanje, potem velja, da je nezgodno zavarovan vsakokratni uporabnik teh naprav.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}