start portlet menu bar

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok | Triglav.si

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok | Triglav.si

Display portlet menu
end portlet menu bar

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Zavarujte svoje otroke in poskrbite, da posledice nezgod ne bodo postale tudi finančno breme.

Nesrečna naključja, trenutki nepazljivosti in igra, v kateri gre kaj narobe … V življenju otrok je veliko dogodkov, ki se lahko končajo z zlomljeno roko, opeklinami ali drugimi poškodbami, zato poskrbite za ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje lahko sklenete za otroke od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Glede na starost otroka lahko izbirate med 5 paketi z različnimi zavarovalnimi vsotami pri posameznih zavarovalnih kritjih ali pa se odločite le za določena zavarovalna kritja (t.i. samostojna izbira kritij). V času trajanja zavarovanja lahko prehajate iz paketa v paket ali iz paketa v samostojno izbiro kritij in obratno.

Posebna ugodnost za velike družine – 10 % popusta, če sklenete zavarovanje za 3 otroke ali več.

Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok ne morete skleniti samostojno, lahko pa ga priključite naslednjim zavarovanjem:

Zavarovalna kritja

Izguba življenja zaradi nezgode

Če se zgodi najhujše in zavarovana oseba umre zaradi nezgode, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za nezgodno smrt.

Za kritje nezgodne smrti je mogoče zavarovati otroka, ki je dopolnil 14. leto starosti.

Težje poškodbe

Če se otrok težje poškoduje, se izplača zavarovalna vsota v skladu s stopnjo težjih poškodb po Tabeli težjih poškodb. Pri težjih poškodbah (nad 50-odstotna stopnja po Tabeli težjih poškodb) zavarovalnica ob dogovorjenem izplačilu dodatno izplača še po 5 % zavarovalne vsote za vsak odstotek nad 50 %. Maksimalno izplačilo znaša 300 % dogovorjene zavarovalne vsote za težje poškodbe.

Primer: Pri 80-odstotni stopnji težjih poškodb izplačilo doseže 200 % zavarovalne vsote (50 % + 5 x 30 % = 200 %).

Dnevno nadomestilo

Nadomestilo se izplača za čas prehodne nesposobnosti za šolsko oziroma študijsko delo (ali obiskovanje vzgojno-varstvenih ustanov) na osnovi potrdila o upravičeni odsotnosti od pouka zaradi nezgode. Negibnost posameznih udov zaradi trde imobilizacije kakor tudi oskrba poškodbe s šivi se štejeta za nesposobnost za šolsko delo, čeprav je zavarovana oseba hodila k pouku oziroma obiskovala predavanja. V teh primerih se dnevno nadomestilo prizna do odstranitve imobilizacije oziroma šivov.

Nadomestilo za bolnišnični dan

Če mora otrok zaradi zdravljenja posledic nezgode prenočiti v bolnišnici, je upravičen do izplačila nadomestila. Nadomestilo za prenočitev v bolnišnici se lahko izplača za največ 365 dni zdravljenja v bolnišnici v 2 letih po nezgodi.

Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe

Zavarovalnica izplača nadomestilo za poškodbe, navedene v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba oziroma diagnoza, najkasneje pa v enem letu po nezgodi. Nadomestilo za poškodbe se:

  • podvoji pri operaciji zaradi zloma ali izpaha;
  • zviša za 30 % pri operaciji po pretrganju mišice, tetive ali vezi.
Mesečna nezgodna renta

Če je posledica nezgod (seštevek vseh težjih poškodb po več škodnih dogodkih v okviru ene zavarovalne police) 30- ali večodstotna stopnja težjih poškodb po Tabeli težjih poškodb, je zavarovana oseba upravičena do nezgodne rente. Ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete dobo izplačevanja 5, 10, 15, 20 ali 25 let.

Paketi ali samostojna izbira kritij

PAKETI ZA OTROKE
DO 14. LETA
PAKETI ZA OTROKE
OD 15. DO 28. LETA
SAMOSTOJNA
IZBIRA KRITIJ

Zavarovalne vsote in premije v EUR

Težje poškodbe
10.000
20.000
25.000
30.000
50.000
Izplačilo pri 100-odstotni stopnji težjih poškodb s progresijo
30.000
60.000
75.000
90.000
150.000
Dnevno nadomestilo
/
3
4
5
8
Nadomestilo za bolnišnični dan
15
20
25
30
40
Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe
2.500
3.000
3.500
3.500
7.000
Mesečna nezgodna renta
200
300
350
400
400
MESEČNA PREMIJA
3,74
6,36
7,71
8,55
14,57

Opombe:

  • Doba izplačevanja mesečne nezgodne rente v primeru paketne izbire kritij je 10 let.
  • Do spremembe v višini zavarovalnih vsot in premij pride konec koledarskega leta, v katerem otrok dopolni 14. leto starosti.

Zavarovalne vsote in premije v EUR

Izguba življenja zaradi nezgode
5.000
7.500
10.000
10.000
25.000
Težje poškodbe
10.000
20.000
25.000
30.000
50.000
Izplačilo pri 100-odstotni stopnji težjih poškodb s progresijo
30.000
60.000
75.000
90.000
150.000
Dnevno nadomestilo
/
3
4
5
8
Nadomestilo za bolnišnični dan
15
20
25
30
40
Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe
2.500
3.000
3.500
3.500
7.000
Mesečna nezgodna renta
200
300
350
400
400
MESEČNA PREMIJA
4,46
7,79
9,52
10,69
17,73

Opombe:

  • Doba izplačevanja mesečne nezgodne rente v primeru paketne izbire kritij je 10 let.

Zavarovalno kritje Minimalna zavarovalna vsota v EUR Maksimalna zavarovalna vsota v EUR
Izguba življenja zaradi nezgode 2.000 50.000
Težje poškodbe 5.000 75.000
Dnevno nadomestilo 3 15
Nadomestilo za bolnišnični dan 10 60
Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe 2.000 10.000
Mesečna nezgodna renta 100 50.000i

Opombe:

  • Do spremembe v višini zavarovalnih vsot in premij pride konec koledarskega leta, v katerem otrok dopolni 14. leto starosti.
  • Za starostno skupino otrok do 14. leta ni možno dodati kritja izgube življenja zaradi nezgode (velja za paketno kot tudi za prosto izbiro kritij).

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Zavarovanja, ki jim lahko priključite Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}