start portlet menu bar

Zavarovanje doma. Sklenite preko spleta. | Triglav.si

Display portlet menu
end portlet menu bar

Dom je le eden, zato ga zavarujte

Za varnost vašega doma, tudi ko ne gre vse po načrtu.

Dom niso le štiri stene hiše ali stanovanja. Dom je občutek varnosti, vaši najlepši spomini, ujeti v fotografijah na steni, umetniška dela in spominki s potovanj ter vsa oprema, ki vam olajša vsakodnevne opravke. Dom je le eden, zato s pravim zavarovanjem poskrbite tudi, če se zgodi kaj nepredvidenega.

Zavarovanje doma je namenjeno lastnikom hiš, stanovanj in vikendov ter opreme v njih.

Zavarovanje je:

 • enostavno, ker lahko izberete enega izmed 3 paketov, ki jih lahko sklenete tudi preko spleta;
 • fleksibilno, saj lahko skupaj z zastopnikom izberete poljubna kritja, vam prilagojeno višino posameznega kritja ter tako oblikujete zavarovanje po vaši meri;
 • prilagodljivo, saj lahko sklenete zavarovanje:
  • za stanovanjske objekte ali stanovanjsko opremo v njih ali oboje hkrati;
  • za objekt v drugačnem obsegu kot za opremo;
  • na novo ali dejansko vrednost;i
 • pregledno, ker bodo vse zavarovane nevarnosti, višina kritij, način zavarovanja in soudeležba ob škodi navedeni na vaši zavarovalni polici.


Zavarovanje doma lahko nadgradite z dodatnimi zavarovanji.i

start portlet menu bar

section_tabs_zavarovanje_po_meri

Display portlet menu
end portlet menu bar

Zavarovanje po vaši meri

Kaj lahko zavarujete?
Nova ali dejanska vrednost
Soudeležba pri škodi
Trajanje zavarovanja
Višina zavarovalnine

Zavarujete lahko:

 • stanovanjske objekte:
  • stanovanjske hiše:
   • eno- in dvostanovanjske hiše,
   • dvojčke in vrstne hiše,
   • počitniške hiše in mobilne počitniške hiše,
   pri čemer velja, da so hkrati zavarovani tudi vsi ostali objektii, ki so v istem kraju kot stanovanjska hiša;
  • etažno lastnino – stanovanje v večstanovanjskem objektu, pri čemer velja, da so hkrati zavarovani tudi:
   • individualnii prostori, ki pripadajo stanovanju v večstanovanjskem objektu;
   • skupni prostori v solastniškem deležu, ki ga ima zavarovanec;
   • ostali objektii, ki so v istem kraju kot etažna lastnina;
 • stanovanjsko opremo (premičnine):
  • opremo v stanovanju (pohištvo, sedežne garniture, naprave bele tehnike, gospodinjske aparate idr.), stvari za osebno rabo, zaloge živil, kolesa in druga prevozna sredstva (skiroje, rolke, invalidske vozičke idr.), vrtne, samohodne in robotske kosilnice, vrtne traktorje za košnjo trave, manjša vodna plovila za razvedrilo, otroške igrače, gotovino, vrednostne papirje, orožje in strelivo, za katerega ima zavarovanec uradno dovoljenje, predmete umetniške in zgodovinske vrednosti, oplesk in slikarije ter vidne zidne, podne in stropne obloge idr.;
  • opremo v ostalih objektih, ki so v istem kraju kot zgoraj navedena stanovanjska oprema.


Zavarovanje lahko sklenete za stanovanjske objekte in stanovanjsko opremo v njih na območju Slovenije in Hrvaške.

Priporočamo vam, da stanovanjske objekte (stanovanjsko hišo ali etažno lastnino) ter opremo v njih zavarujete na novoi vrednost.To pomeni, da vam ob uničenju ali poškodovanju zavarovanega predmeta zavarovalnica povrne znesek, ki je enak novi vrednosti teh predmetov.

Če boste zavarovanje sklenili na dejansko vrednost, bo zavarovalnica pri obračunu škode upoštevala vrednost predmetov zavarovanja, ki bo ustrezno zmanjšana zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacije).

Prednost zavarovanja na novo vrednost se pokaže, ko to najbolj potrebujete – ob škodi. Privarčevali boste, saj je razlika v premiji med zavarovanjem na novo in dejansko vrednost namreč relativno precej manjša, kot je lahko razlika ob izplačilu zavarovalnine v primeru škode.

Zavarovanje vam omogoča, da lahko tako objekt kot stanovanjsko opremo sklenete na novo ali dejansko vrednost. Lahko pa zavarujete objekt na novo vrednost, opremo pa na dejansko ali obratno. Paket Comfort lahko sklenete le na novo vrednost.

Pri sklenitvi zavarovanja se lahko odločite za vsakokratno soudeležbo pri škodi, in sicer:

Nevarnost Objekt Oprema Možnost odkupa
Izliv vode 150 EUR 150 EUR DA
Tatvina in objestna dejanja 150 EUR 150 EUR DA
Iztek tekočine ali plina (lekaža) 150 EUR 150 EUR DA
Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti 150 EUR DA
Strojelom inštalacij 150 EUR - DA
Strojelom stacionarnih naprav - 150 EUR DA
Strojelom prenosnih naprav - 150 EUR NE
Zavarovanje za najemodajalce 150 EUR DAi
Zavarovanje sončnih elektrarn 150 EUR DAi
Potres 2.400 EUR 600 EUR NE

Če boste popravilo škode prepustili pogodbenemu izvajalcu Zavarovalnice Triglav, ne boste soudeleženi pri škodi, in sicer pri:

 • strojelomu stacionarnih in prenosnih naprav,i
 • razbitju stekla (v primeru sklenitve zavarovanja s soudeležbo pri škodi v višini 150 EUR, ki velja za vse nevarnosti, za katere sta zavarovana objekt in oprema).

Zavarovanje doma boste sklenili za nedoločen čas, kar pomeni, da vam ne bo treba skrbeti, da bi ostali brez zavarovalnega kritja. Vaša edina skrb bo, da boste pravočasno poskrbeli za plačilo zavarovalne premije.

Zavarovanje doma krije vse škode do zgornje višine zavarovalne vsote, in sicer do 700.000 EURi za objekt in do 140.000 EURi za opremo. Zavarovalnica do dogovorjenih zneskov prevzema tudi tveganja rasti cen gradbenih materialov in storitev.

Višina zavarovalnih vsot večini lastnikov stanovanjskih objektov in opreme v njih zagotavlja ustrezno varnost. Zato vam ob sklenitvi zavarovanja ni treba razmišljati, kakšna je vrednost vaših stanovanjskih in drugih objektov ter opreme v njih. Zadostuje le ugotovitev, da je zgornja meja zavarovalne vsote, ki jo ponuja zavarovalnica, dovolj visoka. Če menite, da je prenizka, se lahko dogovorite za višjo.

Zavarovane nevarnosti in zavarovalna kritja po paketih

Zavarovanje doma je enostavno, prilagodljivo in fleksibilno, saj lahko:

 • izbirate med 3 paketi, ki jih lahko sklenete tudi preko spleta;
 • zavarujete objekt in opremo hkrati ali le objekt ali opremo;
 • zavarovanje popolnoma prilagodite svojim potrebam – v tem primeru se posvetujte z zastopnikom, izberite poljubna kritja za objekt in opremo, dogovorite se za ustrezne limite kritij, višino soudeležbe pri škodi ter sklenitev zavarovanja na novo ali dejansko vrednost.

Če ste v dilemi glede izbire paketa, lahko v digitalni poslovalnici i.triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen poplavi, potresu, udaru strele in toči. Tako boste lažje ocenili, kateri paket je najbolj ustrezen za zavarovanje vašega doma. Več informacij.

Mali
Veliki
Comfort
Mali
Veliki
Comfort
Požar, toča, strela, vihar ...
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 35.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 1.340 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 13.400 EUR

Vlom in rop
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 2.690 EUR

 • Stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic

  do 680 EUR

Izliv vode
Objekt

do 3.280 EUR

Oprema

do 1.980 EUR

Poplava in meteorna voda
Razbitje stekla
Tatvina in objestna dejanja
Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine
Stroški projektiranja
Asistenca
Stroški čiščenja

do 9.820 EUR

Paketni popust
5 %
Požar, toča, strela, vihar ...
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 70.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 1.980 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 26.400 EUR

Vlom in rop
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 5.380 EUR

 • Stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic

  do 1.000 EUR

Izliv vode
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

 • Škoda na ceveh in napravah, škoda zaradi dotrajanosti, strošek iskanja mesta napake in izgube vode

  do 680 EUR

Poplava in meteorna voda
Objekt

do 15.000 EUR

Oprema

do 10.000 EUR

Razbitje stekla
Objekt

do 680 EUR

Tatvina in objestna dejanja
Objekt

do 680 EUR

Oprema

do 680 EUR

Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine
Stroški projektiranja
Asistenca
Stroški čiščenja

do 13.400 EUR

Paketni popust
12 %
Požar, toča, strela, vihar ...
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti
do 140.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 2.640 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 65.500 EUR

Vlom in rop
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 700.000 EUR

 • Stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic

  do 1.340 EUR

Izliv vode
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

 • Škoda na ceveh in napravah, škoda zaradi dotrajanosti, strošek iskanja mesta napake in izgube vode

  do 1.340 EUR

Poplava in meteorna voda
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Razbitje stekla
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Tatvina in objestna dejanja
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Stroški projektiranja
Objekt

do 6.550 EUR

Asistenca Plus
Stroški čiščenja

do 16.500 EUR

Paketni popust
14 %
Mali
Veliki
Comfort
Mali
Veliki
Comfort
Požar, toča, strela, vihar ...

do 700.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 35.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 1.340 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 13.400 EUR

Vlom in rop

do 700.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 2.690 EUR

Izliv vode

do 3.280 EUR

Poplava in meteorna voda
Razbitje stekla
Tatvina in objestna dejanja
Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine
Stroški projektiranja
Asistenca
Stroški čiščenja

do 9.820 EUR

Paketni popust
5 %
Požar, toča, strela, vihar ...

do 700.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 70.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 1.980 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 26.400 EUR

Vlom in rop

do 700.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 5.380 EUR

Izliv vode

do 700.000 EUR

 • Škoda na ceveh in napravah, škoda zaradi dotrajanosti, strošek iskanja mesta napake in izgube vode

  do 680 EUR

Poplava in meteorna voda

do 15.000 EUR

Razbitje stekla

do 680 EUR

Tatvina in objestna dejanja

do 680 EUR

Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine
Stroški projektiranja
Asistenca
Stroški čiščenja

do 13.400 EUR

Paketni popust
12 %
Požar, toča, strela, vihar ...

do 700.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 140.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 2.640 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 65.500 EUR

Vlom in rop

do 700.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 700.000 EUR

Izliv vode

do 700.000 EUR

 • Škoda na ceveh in napravah, škoda zaradi dotrajanosti, strošek iskanja mesta napake in izgube vode

  do 1.340 EUR

Poplava in meteorna voda

do 700.000 EUR

Razbitje stekla

do 700.000 EUR

Tatvina in objestna dejanja

do 700.000 EUR

Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine

do 700.000 EUR

Stroški projektiranja

do 6.550 EUR

Asistenca Plus
Stroški čiščenja

do 16.500 EUR

Paketni popust
14 %
Mali
Veliki
Comfort
Mali
Veliki
Comfort
Požar, toča, strela, vihar ...

do 140.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 35.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 1.340 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 13.400 EUR

Vlom in rop

do 140.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 2.690 EUR

 • Stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic

  do 680 EUR

Izliv vode

do 1.980 EUR

Poplava in meteorna voda
Razbitje stekla
Tatvina in objestna dejanja
Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine
Stroški projektiranja
Asistenca
Stroški čiščenja

do 1.980 EUR

Paketni popust
5 %
Požar, toča, strela, vihar ...

do 140.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 70.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 1.980 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 26.400 EUR

Vlom in rop

do 140.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 5.380 EUR

 • Stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic

  do 1.000 EUR

Izliv vode

do 140.000 EUR

 • Škoda na premičninah zaradi dotrajanosti cevi, strošek iskanja mesta napake in izgube vode

  do 680 EUR

Poplava in meteorna voda

do 10.000 EUR

Razbitje stekla
Objekt

do 680 EUR

Tatvina in objestna dejanja

do 680 EUR

Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine
Stroški projektiranja
Asistenca
Stroški čiščenja

do 2.640 EUR

Paketni popust
12 %
Požar, toča, strela, vihar ...

do 140.000 EUR

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

do 140.000 EUR

 • Škoda, ki jo utrpijo gosti

  do 2.640 EUR

 • Odgovornost zaradi onesnaženja

  do 65.500 EUR

Vlom in rop

do 140.000 EUR

 • Škoda na objektu in strošek zamenjave ključavnic

  do 700.000 EUR

 • Stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic

  do 1.340 EUR

Izliv vode

do 140.000 EUR

 • Škoda na premičninah zaradi dotrajanosti cevi, strošek iskanja mesta napake in izgube vode

  do 1.340 EUR

Poplava in meteorna voda

do 140.000 EUR

Razbitje stekla
Objekt

do 700.000 EUR

Oprema

do 140.000 EUR

Tatvina in objestna dejanja

do 140.000 EUR

Plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine

do 140.000 EUR

Stroški projektiranja
Asistenca Plus
Stroški čiščenja

do 3.280 EUR

Paketni popust
14 %

Tabela je zgolj informativna. Obseg in višina zavarovalnega kritja sta natančneje razvidna iz zavarovalne police, Splošnih pogojev za zavarovanje DOM in zavarovalnega obračuna, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

Zavarovalnica ima pravico vsako leto povišati zavarovalne premije, zavarovalne vsote in višino soudeležbe zavarovanca pri škodi za zavarovanje stanovanjskih in ostalih objektov, stanovanjske opreme in domske asistence, in sicer do višine porasta indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

start portlet menu bar

harmonicni_zavihki_kritja_za_dom

Display portlet menu
end portlet menu bar

Le najboljša kritja za vaš dom

Požar, toča, strela, vihar ...

Krita je škoda, ki nastane zaradi:

 • požara,
 • strele,
 • eksplozije,
 • padca zračnega plovila,
 • viharja,
 • toče,
 • udarca motornega vozila ter
 • manifestacij in demonstracij.


Navedene zavarovane nevarnosti so opisane v Splošnih pogojih za zavarovanje DOM.

V digitalni poslovalnici i.triglav lahko preverite, ali je vaš dom izpostavljen toči in udaru strele. Tako se boste lažje odločili za ustrezno višino zavarovalnega kritja za primere tovrstnih škod. Več informacij.

Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti

Krita je odgovornost zavarovanca kot lastnika, uporabnika ali najemnika stanovanjskega objekta, ostalih objektov, pripadajočih zemljišč in/ali stanovanjske opreme. Kritje velja za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima lahko za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe ter
 • uničenje ali poškodovanje stvari.

Zavarovanje krije tudi:

 • škodo, ki jo utrpijo gosti;
 • odgovornost zaradi onesnaženja za kritje civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, če škoda zaradi onesnaženja izvira iz nenadnega, nepričakovanega in presenetljivega dogodka, kot so izpust, iztek, izliv, razpršitev ali druga sprostitev kontaminantovi iz zavarovanih stvari.

Če zavarujete objekt in opremo z različnima paketoma, velja zavarovalno jamstvo do višjega kritja izmed obeh.


Želite zavarovati tudi odgovornost zasebnika? To je odgovornost za škodo, ki jo tretje osebe s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki lahko uveljavljajo proti vam zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), če ta povzroči:

 • telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe in
 • uničenje ali poškodbo stvari.

Odgovornost zasebnika lahko sklenete zase in za svojo družino v okviru zavarovanja osebne zaščite.

In še posebna ugodnost – cenejše zavarovanje odgovornosti zasebnika je na voljo vsem, ki ga boste sklenili poleg zavarovanja doma.

Vlom in rop

Krita je škoda, do katere je prišlo, če so bile zavarovane stvari odtujene, uničene ali poškodovane pri vlomu (vlomski tatvini) ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj.

Če je na polici dogovorjeno, velja kritje tudi za:

 • škodo, ki pri vlomski tatvini ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj nastane na:
  • stanovanjskih in ostalih objektih ali na njihovih delih (stenah, stropih, vratih, ključavnicah, vgrajeni opremi, inštalacijah itd.);
  • na notranjih delih stanovanjskih ali ostalih objektov, če jo je storilec ob vlomu ali ropu povzročil iz objestnosti;
 • strošek zamenjave ključavnic, ki je krit tudi v primeru, če je bil ključ za njihovo odklepanje odtujen na način vlomske tatvine ali ropa iz zaklenjenega in zaprtega prostora.


Če zavarujete objekt in opremo z različnima paketoma, velja zavarovalno jamstvo do višjega kritja izmed obeh.

Če je pri zavarovanju opreme posebej dogovorjeno, so kriti tudi stroški zaradi zlorabe plačilnih kartic, ki nastanejo kot posledica vlomske tatvine ali ropa. Zavarovanje krije škodo, če ta ni krita z drugim zavarovanjem oziroma do takrat, ko kritje za zlorabe prevzame izdajatelj plačilne kartice.

Izliv vode

Če je škoda nastala zaradi poškodovanja (loma, počenja), nepravilnega delovanja naprav za upravljanje in varnost (nepovratni ventili, črpalke ipd.) ali zamašitve cevi in naprav, je krita škoda:

 • izliva vode iz vodovodnih cevi, odvodnih oziroma kanalizacijskih cevi, cevi vgrajenih sistemov za avtomatsko gašenje požara ali iz naprav za toplovodno in parno gretje, kotlov ter drugih naprav, priključenih na cevovodno omrežje, kot so na primer pralni, pomivalni stroj ipd.;
 • izbruha pare iz naprav za toplovodno in parno gretje;
 • izliva vode iz naprav ali stanovanjske opreme (akvarija, vodne postelje, razvlaževalca zraka, kavnega avtomata, prenosne klimatske naprave ipd.), ki niso priključene na cevovodno omrežje.


Če je na polici posebej dogovorjeno, velja kritje tudi za:

 • škodo:
  • ki pri izlivu vode nastane na ceveh, napravahi in kotlih;
  • zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije;
 • strošek:
  • iskanja mesta napake in
  • izgube vode.
Poplava in meteorna voda

Krita je škoda na zavarovanih stvareh, ki nastane med poplavo oziroma vdorom vode ali neposredno potem, ko je voda odtekla.

V digitalni poslovalnici i.triglav lahko preverite, ali je vaš dom izpostavljen poplavam. Tako se boste lažje odločili za ustrezno višino zavarovalnega kritja za primere tovrstnih škod. Več informacij.

Razbitje stekla

Razbitje stekel, ki so sestavni del objektov

Krita je škoda kot posledica razbitja ali počenja stekla zaradi vzroka, ki ni krit s katero drugo zavarovano nevarnostjo (npr. požar, toča, strela, vihar …), in sicer na:

 • steklih:
  • v zunanjih in notranjih vratih ter oknih;
  • talnih, stenskih in stropnih oblog;
  • v vzidanih pečeh, kaminih in kaminskih pečeh;
 • steklenih stenah, pregradah in ograjah;
 • strešnih zasteklitvah ter steklenih stopnicah;
 • umivalnikih, pomivalnih koritih, straniščnih školjkah, bidejih, kadeh, tuš kadeh in kabinah za prhanje iz vseh vrst materialov ipd.


Če zavarujete objekt in opremo z različnima paketoma, velja zavarovalno jamstvo do višjega kritja izmed obeh.


Razbitje stekel stanovanjske opreme

Če je na polici posebej dogovorjeno, je krita tudi škoda na steklih stanovanjske opreme, kot so zasteklitve pohištva, slik, ogledal ter v objekt nevgrajene steklene obloge.

Tatvina in objestna dejanja

Tatvina in objestna dejanja na zavarovanih objektih

Krita je škoda, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odtujene, uničene ali poškodovane zaradi:

 • objestnih dejanj na zunanjih delih objektov (tudi razni napisi, risbe in madeži);
 • tatvine ali objestnih dejanj na:
  • elementih, ki so pritrjeni ali vgrajeni na/v objekt in
  • napravah, ki so v funkciji stanovanjskega objekta, so z njim funkcionalno povezane in so last zavarovanca ter se nahajajo zunaj zavarovanih stanovanjskih objektov (zunanje enote toplotnih črpalk, klimatskih naprav ipd.).


Tatvina robotske kosilnice

Krita je škoda, ki nastane zaradi tatvine robotske kosilnice v času, ko se nahaja na parceli, na kateri se nahajajo zavarovane stvari, ali na sosednji parceli. Pogoj za zavarovalno jamstvo je, da ima robotska kosilnica vgrajen vsaj en zaščitni sistem proti kraji, kot so na primer vnos PIN kode za njeno uporabo, inštalacijska ključavnica, časovna ključavnica, zvočni alarmni sistem, GPS modul za sledenje ipd.

Plaz, teža snega, ledu ali žleda, padec drevesa, iztek tekočine

Zemeljski plaz

Krita je škoda zaradi:

 • drsenja zemeljske površine na nagnjenem zemljišču z jasno vidnimi razpokami tal in gubanjem zemljišča, ki v kratkem času povzroči statično nevarne deformacije ali široke razpoke na zavarovanih stvareh;
 • utrganja zemljišča ali tal kot geološko odstopanje in kotaljenje trdnih kosov zemlje ali tal – v tem primeru je krita samo škoda, ki nastane na zavarovani stvari zaradi udarca trdnega kosa zemlje ali tal, ki se je utrgal in jo pri tem uničil ali poškodoval.


Teža snega, ledu ali žleda in snežni plaz

Krita je škoda, ki na zavarovanih stvareh nastane zaradi:

 • teže, pritiska ali udarca snega, ledu ali žleda (ko njihova obtežba presega 100 kg/m2 in je nastala v manj kot 48 urah od zadnjih padavin) in če navedene nevarnosti povzročijo zamakanje padavin skozi odprtine objekta;
 • udarca predmetov (daljnovodov, nosilnih drogov, dreves, padca ledenih sveč ipd.), ki zaradi teže, pritiska ali udarca snega, ledu ali žleda padejo na zavarovane stvari;
 • zdrsa snežnih gmot s planinskih pobočij ali
 • zračnega pritiska, ki ga je povzročil snežni plaz.


Padec drevesa

Krita je škoda, ki jo povzroči padec drevesa ali veje na zavarovanem objektu ali opremi v njem, zaradi nenadnega in od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka (nesreče).


Iztek tekočine ali plina (lekaža)

Iztek je izguba tekočine ali plina iz nepremičnih posod (cistern, zbiralnikov ipd.) in cevovodov zaradi počenja posode oziroma cevi ali okvare naprav za izpuščanje ali polnjenje tekočine ali plina.

Krita je škoda:

 • zaradi izgube tekočine ali plina in
 • na zavarovanih objektih in opremi, ki jo povzroči iztečena tekočina ali plin.
Stroški projektiranja

Kriti so stroški:

 • projektiranja in
 • pridobitve gradbene dokumentacije,

ki bi jih imel zavarovanec v primeru nastanka zavarovalnega primera zaradi ponovne izgradnje ali popravila uničenega ali poškodovanega zavarovanega objekta.

Asistenca in Asistenca Plus

Za vas smo na voljo 24 ur na dan vse dni v letu:


Asistenca vam in vašim najbližjim zagotavlja pomoč, in sicer:

 • organizacijo in kritje stroškov obrtniških storitev,
 • varovanje doma,
 • prevoz in začasno namestitev zavarovancev,
 • odpiranje vhodnih vrat in
 • nasvete ter koristne informacije.


V okviru Asistence Plus tudi:

 • storitev deratizacije in dezinsekcije (v primeru nenadnega napada glodavcev ali insektov),
 • izposojo agregatov in
 • popravilo naprav bele tehnike.


Asistenčne pomoči boste deležni v Sloveniji in na Hrvaškem.

Oglejte si celoten nabor asistenčnih storitev.

Stroški čiščenja

Kriti so stroški čiščenja, ki je nujno potrebno zaradi uničenja ali poškodbe zavarovanih stvari:

 • čiščenje kraja škode,
 • rušenje poškodovanih in neuporabnih delov,
 • odvoz ogorin, ruševin in naplavin do najbližjega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje.


Če zavarujete objekt in opremo z različnima paketoma, velja zavarovalno jamstvo do višjega kritja izmed obeh.

start portlet menu bar

section_tabs_dodatna_zavarovanja

Display portlet menu
end portlet menu bar

Dodatna zavarovanja

Strojelomno zavarovanje naprav
Strojelomno zavarovanje inštalacij
Zavarovanje za najemodajalce
Zavarovanje sončnih elektrarn
Potresno zavarovanje

Zavarovanje lahko sklenetei za primer uničenja ali poškodovanja:

 • stacionarnihi naprav in/ali
 • prenosnihi naprav (kritje za prenosne naprave velja na območju celega sveta, pri čemer se vse storitve iz naslova zavarovanja in popravil zavarovanih naprav nudijo izključno v Republiki Sloveniji).


S strojelomnim zavarovanjem naprav zavarujete:

 • naprave, ki niso starejše od 8 let;
 • namizne in prenosne računalnike s pripadajočo opremo, tablične računalnike, tablične in prenosne računalnike v enem, igralne konzole, fotoaparate, mobilne telefonske aparate, pametne ure, prenosne avdio-video predvajalnike ter prenosne zvočnike, ki ne smejo biti starejši od 4 let.

Z zavarovanjem boste poskrbeli za kritje:i

 • uničenja ali poškodovanja inštalaciji stanovanjskih in ostalih objektov:
  • notranjih in zunanjih inštalacij, ki so vgrajene in/ali funkcionalno povezane s stanovanjskimi ali ostalimi objekti;
  • napravi, ki so priključene na inštalacije;
  • naprav za odpiranje in upravljanje vrat, oken in senčil;
 • stroškov iskanja mesta napake, in sicer do zneska, navedenega na polici.

Če oddajate stanovanjski objekt v najem, z zavarovanjem poskrbite za kritje:

 • škodei zaradi objestnih dejanj tretjih osebi na notranjih delih stanovanjskega objekta, ki ga oddajate v najem, in opreme v njem;i
 • izpada dohodkai, če bivanje v stanovanjskem objektu, ki ga oddajate v najem, ni mogoče;
 • vaše odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti.


Zavarovanje lahko sklenete tisti, ki vam po veljavni zakonodaji ni treba registrirati dejavnosti oddajanja v najem in ga boste sklenili hkrati z zavarovanjem stanovanjskega objekta ali opreme, ki jih oddajate v najem, in sicer najmanj v obsegu Velikega paketa ali paketa Comfort.

Zavarovanje za vse, ki imate na strehi svojega doma sončno elektrarno.i Z zavarovanjem boste poskrbeli za kritje:

 • škodei zaradi:
  • uničenja, poškodovanja ali odtujitve sončne elektrarne zaradi ene od zavarovanih nevarnosti, za katere je zavarovan tudi stanovanjski objekt, na katerem je sončna elektrarna;
  • uničenja ali poškodovanja sončne elektrarne zaradi strojeloma inštalacij, za katerega je zavarovan tudi stanovanjski objekt, na katerem je sončna elektrarna;
 • obratovalnega zastojai zaradi uničenja ali poškodovanja sončne elektrarne, ki ga povzroči:
  • ena od zavarovanih nevarnosti, za katere je zavarovan tudi stanovanjski objekt, na katerem je sončna elektrarna;
  • strojelom sončne elektrarne, za katerega je zavarovan tudi stanovanjski objekt, na katerem je sončna elektrarna;
 • škode zaradi odgovornosti, ki izvira iz posesti in obratovanja sončne elektrarne.


Zavarovanje lahko sklenete skupaj z zavarovanjem stanovanjskega objekta, če je zanj sklenjeno tudi zavarovanje strojeloma inštalacij.

Potresi so nepredvidljivi. Nikoli ne vemo, kdaj in kje se bo zatreslo. Gmotna škoda, ki jo povzročijo, je lahko zelo velika. Zato pri sklenitvi zavarovanja za svoj dom ne pozabite na potresno zavarovanje. Potresno zavarovanje krijei uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi potresa ali v vzročni zvezi z njim.

Pri škodi zaradi potresa ste kot zavarovanec soudeleženii v višini:

 • 2.400 EUR pri zavarovanju stanovanjskega objekta,
 • 600 EUR pri zavarovanju stanovanjske opreme,
 • 150 EUR pri izpadu dohodka iz naslova oddajanja stanovanjskega objekta v najem,
 • 150 EUR pri poškodovanju ali uničenju sončne elektrarne,
 • 150 EUR pri obratovalnem zastoju sončne elektrarne.


V digitalni poslovalnici i.triglav lahko preverite, ali je vaš dom na potresno ogroženem področju. Tako se boste lažje odločili za sklenitev dodatnega zavarovanja za to nevarnost. Več informacij.

Ali je vaš dom izpostavljen poplavi, potresu, udaru strele in toči?
Preveri
Ali je vaš dom izpostavljen poplavi, potresu, udaru strele in toči?
Preveri

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

Ugodnosti

Do 14 % paketnega popusta

Popust se prizna na premijo za nevarnosti, ki so vključene v posamezen paket.

Cenejše zavarovanje odgovornosti zasebnika

Če boste poleg zavarovanja doma sklenili tudi zavarovanje odgovornosti zasebnika.

5 % popusta na hkratno zavarovanje objekta in opreme

Če boste hkrati zavarovali stanovanjski objekt in opremo v njem.

Do 15 % popusta za požarno zaščito

Velja za požarno zaščito za odkrivanje, javljanje in gašenje požara.

Do 10 % popusta na protivlomno zaščito

Popust na premijo za nevarnost vlomske tatvine in ropa.

18 % popusta za soudeležbo pri škodi

Če se pri vseh zavarovanih nevarnostih odločite za soudeležbo pri škodi.

18 % popusta na premijo za zavarovanje etažne lastnine

Če je etažna lastnina že požarno zavarovana v sklopu večstanovanjskega objekta.

Asistenca

Hitra pomoč in reševanje škode

24-urna pomoč za vas in vaše najbližje:

 • organizacija in kritje stroškov obrtniških storitev,
 • varovanje doma,
 • prevoz in začasna namestitev zavarovancev,
 • odpiranje vhodnih vrat,
 • nasveti in koristne informacije,
 • storitev deratizacije ali dezinsekcije (v primeru nenadnega napada glodavcev ali insektov),i
 • izposoja agregatov,i
 • popravilo naprav bele tehnike.i
Več

BREZPLAČNA ŠTEVILKA ZA KLIC IZ SLOVENIJE:

080 28 64

ZA KLIC IZ TUJINE:

+386 2 222 28 64

Prijava škode

Pogosta vprašanja

Sklenitev zavarovanja
Zavarovalna kritja
Ali na premijo za nevarnost poplave vpliva lokacija hiše?

Da, in sicer glede na uvrščenost objektov v poplavni razred, pri čemer se upošteva:

 • poplavne karte Agencije RS za okolje (10-, 100- in 500-letna poplavna območja);
 • škodna pogostnost za poplavo na območju, kjer se objekt nahaja;
 • topografija terena, na katerem se nahaja objekt;
 • protipoplavni ukrepi.
Do kdaj traja zavarovanje? Kdaj in kako ga lahko prekinem?

Če je na zavarovalni polici naveden le začetek zavarovanja, čas trajanja ni določen. Veljavnost zavarovalnega kritja se nadaljuje iz leta v leto. Pred potekom zavarovalnega leta vam bomo poslali obračun za plačilo zavarovalne premije za naslednje zavarovalno leto. Tako zavarovanje traja, dokler ga ena od pogodbenih strank pisno ne odpove.

Če želite zavarovanje odpovedati, to storite s pisno odstopno izjavo, ki mora biti podana vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. V tem primeru bo zavarovanje prenehalo veljati s potekom tekočega zavarovalnega leta. Pisno odstopno izjavo lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Kaj vpliva na višino premije za zavarovanje doma?

Na višino premije najbolj vplivajo naslednji dejavniki, ki se upoštevajo oziroma jih določite ob sklepanju zavarovanja:

 • velikost in vrednost stanovanjskega objekta in opreme;
 • vključene nevarnosti, ki jih krije zavarovanje, saj dodatna kritja pomenijo višjo premijo;
 • višina kritij za vključene nevarnosti oziroma zavarovalna vsota: ta mora biti dovolj visoka, da boste v primeru škode od zavarovalnice dobili dovolj denarja, da boste lahko namesto uničene stvari kupili novo;
 • vaša soudeležba pri škodi – če se boste odločili zanjo, bo premija sicer nižja, a boste ob škodi morali določen del pokriti sami;
 • način zavarovanja na novo ali dejanskoi vrednost.
Sem lastnik dvostanovanjske hiše. V pritličju živiva midva z ženo, v prvem nadstropju živi hčerka z družino. Kako sklenemo zavarovanje doma?

Ker ste lastnik hiše, zavarujete celo hišo in opremo (premičnine) v pritličju. Osnova za obračun premije za hišo je kvadratura celotne hiše, za opremo pa kvadratura pritličja, kjer stanujete. Vaša hči sklene zavarovanje za opremo v prvem nadstropju, pri čemer velja, da je osnova za obračun premije kvadratura prvega nadstropja.

V hiši, kjer živim, imam tudi gostinski lokal. Ali lahko hišo zavarujem z zavarovanjem doma?

Hišo lahko zavarujete z zavarovanjem doma, če je del objekta, ki je namenjen opravljanju dejavnosti, manjši od 30 % celotne površine hiše. Če boste hkrati zavarovali tudi opremo, bo kritje skladno s Splošnimi pogoji za zavarovanje DOM veljalo tudi za opremo, ki se ne uporablja za namene kmetijske ali druge pridobitne dejavnosti.

Z zavarovanjem doma sem zavaroval stanovanje v bloku. Ali sta hkrati zavarovana tudi shramba v kleti bloka in garaža, ki se nahaja na dvorišču bloka?

Da. V zavarovanje so vključeni tudi prostori in objekti, ki se nahajajo v istem kraju kot zavarovano stanovanje.

Ali dodatno strojelomno zavarovanje naprav krije škodo, če mi pametni telefon pade na tla v tujini in se razbije steklo telefona?

Da. Strojelomno zavarovanje prenosnih naprav velja na območju celega sveta, vendar morate zavarovani telefon dati v popravilo v Sloveniji.

Ali dodatno zavarovanje za najemodajalce krije škodo, če stanovanja v okviru platforme Airbnb ne morem dajati v najem zaradi popravila škode, ki so jo v stanovanju povzročili najemniki?

Zavarovanje krije sanacijo škode na notranjih delih stanovanja, če ste o dogodku obvestili policijo in navedli, katere stvari so bile uničene, odtujene ali poškodovane.

Krit je pa tudi izpad dohodka iz naslova oddajanja stanovanja za vse rezervacije, ki so bile dogovorjene do dneva nastanka škodnega primera. Zavarovalnica bo krila izpad dohodka do največ 6.550 EUR.

Ali je krita škoda, če je sin pri igri z žogo razbil steklo v oknu naše hiše, ki je zavarovana na dejansko vrednost in ima vključeno kritje razbitja stekla?

Da, škoda je v tem primeru krita. Pri nevarnosti razbitja stekla se škode izplačajo na novo vrednost.

Ali zavarovanje vključuje tudi odgovornost zasebnika?

Ne. Če želite skupaj z zavarovanjem doma skleniti tudi kritje za odgovornost zasebnika, ga lahko ceneje sklenete v okviru zavarovanja osebne zaščite.

S tem zavarovanjem si boste v vsakdanjem življenju zagotovili kritje odgovornosti za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki proti vam zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima lahko za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe in
 • uničenje ali poškodbo stvari.


In kateri so ti dogodki? To so na primer:

 • na sprehodu vaš pes ugrizne mimoidočega, ker ni privezan na ustreznem povodcu;
 • na smučišču se zaradi neprevidnosti zaletite in poškodujete drugega smučarja;
 • vaš otrok pri igri z žogo razbije steklo okna sosedove hiše.
Pokvarila se nam je hišna čistilna naprava. Fekalije so stekle na sosedovo parcelo in mu uničile zelenjavni vrt. Ali je z zavarovanjem doma krita škoda na sosedovi parceli?

Da, ker je v zavarovanje doma vključena vaša odgovornost iz hišne in zemljiške posesti. Zavarovalnica bo plačala škodo sanacije sosedovega vrta vključno z onesnaženo zelenjavo.

Za katere primere velja kritje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti?

Kritje velja za odgovornost zavarovanca kot lastnika, uporabnika ali najemnika stanovanjskega objekta, ostalih objektovi, pripadajočih zemljišč in/ali stanovanjske opreme. Velja za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima lahko za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe ter
 • uničenje ali poškodovanje stvari.


In kateri so ti dogodki? Na primer:

 • slabo pričvrščen strešnik na strehi vaše hiše pade na sosedov avto;
 • prhlo drevo na vaši zelenici, ki bi ga bilo treba podreti, se podre samo in pri tem poškoduje sosedovo ograjo ter toplo gredo na vrtu;
 • po celodnevnem sneženju s strehe vaše hiše na vozilo prijatelja, ki je prišel k vam na obisk, zdrsne sneg in poškoduje vozilo.
Če z lastnim vozilom trčim v lastno garažo, ali je to krito v okviru zavarovanja doma?

Da. Zavarovanje doma vključuje tudi kritje za škodo, ki nastane na zavarovanih stvareh zaradi udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, in to zavarovančevega ali tujega.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}