Za varnost vašega doma

Ohranite vrednost svojega premoženja in si zagotovite varnejšo prihodnost.

Zavarujte svojo hišo, stanovanje in stanovanjsko opremo pred nevarnostjo požara, strele, izliva vode, eksplozije, viharja, toče, poplave, potresa, vloma, ropa in vrsto drugih nevarnosti, ki nas vse prevečkrat ogrožajo.  

Za navedene nevarnosti vam ponujamo zavarovanja, ki jih lahko sklenete tudi posamično. Predlagamo vam, da najprej preverite cenovno ugodnejšo paketno ponudbo zavarovanj za hišo, stanovanje ali stanovanjsko opremo. S paketnim zavarovanjem si boste namreč poleg celovitega zavarovanja, zagotovili tudi nezgodno zavarovanje članov vašega gospodinjstva ter nižjo zavarovalno premijo, kot če bi vsa zavarovanja iz paketa sklenili posamično.

Zavarovanja

Požarno zavarovanje

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.). Poleg nepremičnin lahko zavarujete tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari in oprema).

Požar je le ena od temeljnih nevarnosti, ki jih krije požarno zavarovanje. Krije namreč tudi škode, ki jih na zavarovanih stvareh povzročijo prav tako pogoste nevarnosti, kot so strela, eksplozija, vihar, toča in druge.

Zavarovanje lahko z dodatnim dogovorom razširite tudi na nevarnost potresa, poplave, izliva vode iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi, zemeljskega in snežnega plazu, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca,  izteka tekočin ali plina (lekaža), vdora meteorne vode s streh zgradb, teže snega, zaradi zlonamernih objestnih dejanj tretjih oseb na zunanjih delih zgradb ipd.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za požarno zavarovanje 461 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Požarno zavarovanje 372 KB
Zavarovanje stanovanjske opreme

Pravzaprav se niti ne zavedamo, koliko stvari imamo v stanovanju in kolikšna je njihova vrednost: oprema, stvari za osebno uporabo, gotovina, dragocenosti, umetniški predmeti, dokumenti in vrsta drugih osebnih in družinskih predmetov. Zato zavarujte vse te predmete in stvari pred najpogostejšimi nevarnostmi, ki jih lahko ogrožajo.

Zavarovanje lahko sklenete za opremo v stalno naseljenih stanovanjih in hišah, v stanovanjih in hišah, ki niso stalno naseljene (vikendi ipd.) ter v pomožnih prostorih (na podstrešju, v kleti, v garaži, na terasi itd.). Zavarujete jih lahko na dejansko vrednost ali na novoi vrednost.

Zavarovanje krije najpogostejše nevarnosti kot so požar, izliv vode, strela, eksplozija, vihar, toča, poplave, zemeljski in snežni plazovi. Vendar nevarnosti prežijo tudi od drugod. Veliko verjetnejši in v zadnjem času žal vse pogostejši pa so vlomi v stanovanja, pa tudi ropi denarja, plačilnih kartic, dragocenosti ter ostalih stvari v stanovanjih in zunaj njih. Poleg vseh navedenih nevarnosti zavarovanje vključuje tudi zavarovanje odgovornosti, s katerim zavarovalnica jamči za odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki jim je zavarovanec s svojim ravnanjem nehote povzročil škodo. Zavarovalnica jamči tudi za škode, ki so jih povzročili družinski člani zavarovanca in tudi zavarovančeve domače živali.

Poleg temeljnega zavarovanja priporočamo tudi izbor tistih razširitev zavarovalnega kritja, ki vam skladno s potrebami po zavarovalni zaščiti zagotavljajo kar najvišjo stopnjo varnosti:

 • razširitev predmetov zavarovanja,
 • vrednostna razširitev jamstva in
 • razširitev kraja jamstva.


Dodatno se lahko odločite za:

 • zavarovanje gospodinjskih strojev in aparatov,
 • potresno zavarovanje in
 • zavarovanje domske asistence.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje stanovanjskih premičnin 85 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje stanovanjskih premičnin 375 KB
Zavarovanje elektronske opreme

Danes smo vse bolj odvisni od najrazličnejše elektronske opreme. Ker gre za občutljivo opremo in ker nesreča nikoli ne počiva, jo zavarujte pred najpogostejšimi nevarnostmi, kot so uničenje, poškodovanje ali odtujitev (vlom ali rop). Zavarujete lahko stacionirano in prenosno elektronsko opremo.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje elektronske opreme 468 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje elektronske opreme 373 KB
Potresno zavarovanje

Predmet potresnega zavarovanja so gradbeni objekti in premičnine. Zavarovalnica krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastaneta zaradi potresa. Dodatno potresno zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih osnovnih zavarovanjih:

 • požarno zavarovanje,
 • zavarovanje stanovanjske opreme in
 • zavarovanje elektronske opreme.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Klavzula za potresno zavarovanje 29 KB
Domska asistenca

Zavarovanje domske asistence lahko sklenete, če imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjeno:

 • požarno zavarovanje, ki vključuje tudi dodatno zavarovanje izliva vode ali
 • zavarovanje stanovanjskih premičnin, ki vključuje tudi dodatni zavarovanji pleska, slikarij in oblog ter razbitja stekla.


S sklenitvijo zavarovanja boste pridobili pravico do uporabe pomoči v nujnih primerih, ki imajo lahko za posledico škodo na domu, ogrožanje zdravja ali neustrezne pogoje za bivanje.

Asistenčni center je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 28 64, in to 24 ur na dan in vse dni v letu. Po vašem klicu vam bomo v najkrajšem možnem času pomagali:

 • s pomočjo pooblaščenih izvajalcev asistenčnih storitev pri čemer vam povrnemo tudi njihove potne stroške in strošek prvih dveh delovnih ur:
  • inštalaterja vodovodnih napeljav,
  • elektroinštalaterja,
  • inštalaterja ogrevalnih naprav,
  • inštalaterja klimatskih naprav,
  • krovca,
  • mizarja ali ključavničarja,
  • steklarja in
  • čistilnega servisa;
 • z drugimi storitvami, kot so:
  • varovanje doma,
  • prevoz in začasna namestitev in
  • odpiranje vhodnih vrat;
 • z informacijami, ki so povezane s:
  • storitvami izvajalcev začasnih selitev, storitvami veterinarjev, storitvami strokovnjakov za popravilo alarmnih naprav, pralnega, sušilnega ali pomivalnega stroja, hladilnika, zamrzovalnika ali televizije;
  • postopkom reševanja posledic asistenčnega primera in pravic, ki izhajajo iz zavarovanja asistence na domu.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje domske asistence 562 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje domske asistence 400 KB
Vlomsko zavarovanje

Vlomsko zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh dejanj. Zavarovanje za vlom krije tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na zgradbi ali njenih delih.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za vlomsko zavarovanje 419 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Vlomsko zavarovanje 396 KB
Zavarovanje stekla

Zavarovanje stekla krije škodo, nastalo zaradi počenja, loma ali razbitja stekla.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje stekla 577 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje stekla 372 KB
Zavarovanje živil v zamrzovalnikih

Zamrzovalniki se lahko pokvarijo ali pa prenehajo delovati zaradi izpada električne energije. Če to traja dlje časa, se lahko živila v njih pokvarijo – z zavarovanjem je krita škoda, ki nastane na živilih.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Posebni pogoji za zavarovanje živil v zamrzovalnikih 58 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje blaga v hladilnicah in zamrzovalnikih 399 KB

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader