Triglav komplet

Triglav komplet je lojalnostni program, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovalcev Zavarovalnice Triglav.

V Triglav komplet vključite najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate vi in vaši družinski člani sklenjena pri Zavarovalnici Triglav ter družbah Triglav Pokojnine in Triglav Zdravje. Vključite lahko tudi varčevalne načrte, odprte pri družbi Triglav Skladi.

Prednosti Triglav kompleta

Na višino skupnega popusta vplivajo obstoječa in nova zavarovanja vseh članov Triglav kompleta, aktivni varčevalni načrti članov Triglav kompleta, popust iz naslova zvestobe ter popust za digitalno poslovanje posameznega člana Triglav kompleta. Višina skupnega popusta se spreminja in se ugotavlja vsakič, ko kateri od članov sklepa zavarovanje. Sicer pa velja:

 • več zavarovanj in varčevalnih načrtov prinaša več skupnega popusta v kompletu;
 • upošteva se tudi digitalno poslovanjei in zvestobai vseh članov Triglav kompleta;
 • popusta boste deležni vsi člani;
 • skupni Triglav komplet popust se prizna tako pri obnovi kot pri sklenitvi novih premoženjskihi zavarovanj;
 • vključite lahko svoja zavarovanja in zavarovanja družinskih članov ter ožjih sorodnikov;
 • komplet lahko oblikujete že z eno zavarovalno polico ali varčevalnim načrtom;
 • datum za ugotavljanje višine skupnega Triglav komplet popusta, ki bo priznan na zavarovalno premijo konkretnega zavarovanja, je datum izdelave računa za to zavarovanje.


Posebno prednost lojalnostnega programa predstavlja Triglav komplet bonus. Člani Triglav kompleta ste pri sklenitvi novegai zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) deležni posebnega popusta do 50 %i glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana Triglav kompleta. Popust se prizna na zavarovanja na isti zavarovalni polici, in sicer na zavarovanje:

 • avtomobilske odgovornosti (AO),
 • voznika (AO plus),
 • splošnega avtomobilskega kaska in
 • kasko karambol.

Triglav komplet bonus se prizna na zavarovanje osebnih avtomobilov, tovornih vozil do 3,5 t največje tehnično dovoljene mase, motornih bivalnih vozil (avtodomov) in motornih koles.Združite moči, združite zavarovanja in oblikujte svoj Triglav komplet.

Nagradili vas bomo tako,
da boste vsi prihranili.

Nagradili vas bomo tako,
da boste vsi prihranili.

Čim prej se odločite za svoj Triglav komplet in si zagotovite ugodnosti zase in za vse člane Triglav kompleta. Pokličite svojega zavarovalnega zastopnika ali obiščite naša prodajna mesta in preverite, katera svoja zavarovanja in zavarovanja svojih bližnjih lahko vključite v Triglav komplet.

Ob oblikovanju Triglav kompleta boste prejeli unikatno identifikacijsko številko svojega Triglav kompleta, ki bo vam in članom vstopnica za popust pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih zavarovanj. Kako sestavite Triglav komplet, si lahko preberete v Pravilih lojalnostnega programa Triglav komplet (zadnja sprememba 18. 3. 2024).

Pregled sklenjenih zavarovanj in višina skupnega Triglav komplet popusta vam je vedno na voljo v digitalni poslovalnici i.triglav.

Moj Triglav komplet

Nosilec in člani Triglav kompleta
Zavarovanja
v kompletu
Kako do
kompleta?

 • V Triglav komplet se lahko vključite fizične osebe, ki imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjeno vsaj eno zavarovanje ali odprt varčevalni načrt pri družbi Triglav Skladi. V Triglav komplet lahko vključite zavarovanja, ki jih imate trenutno sklenjena, nova zavarovanja pa boste lahko vključili takoj, ko jih boste sklenili. K sklenitvi zavarovanj Zavarovalnice Triglav in vključitvi v Triglav komplet ste vabljeni tudi vsi novi zavarovanci.
 • Vsak Triglav komplet ima svojega nosilca, ki je običajno oseba z največ zavarovalnimi policami v družini. Nosilec združuje svoje zavarovalne police in zavarovalne police svojih družinskih članov ter ožjih sorodnikov, na primer: mož, žena, partner, otrok, starš, stari starš, brat, sestra, vnuk ... Vrsta in število vključenih zavarovanj sta osnova za določitev popustov, ki jih boste deležni vsi – nosilec in vsi pridruženi člani.
 • Novi člani se lahko pridružite Triglav kompletu tudi kasneje, ko boste obnovili svoje zavarovanje ali sklenili novo. Takrat boste deležni popustov, ki jih prinaša vaš Triglav komplet.
 • Nosilec in člani prejmete ob vključitvi v Triglav komplet unikatno identifikacijsko številko, ki je vsem osnova za priznavanje popustov.

V Triglav komplet lahko vključite izbrana zavarovanja Zavarovalnice Triglav:


V Triglav komplet lahko vključite letna zavarovanja s potekom, dolgoročna zavarovanja ter zavarovanja brez poteka (permanentna zavarovanja).

Zavarovalna polica je lahko vključena le v en Triglav komplet.

Triglav komplet lahko oblikujete:


SLUŽBA ZA STIK S STRANKAMI

 • Pokličite na 080 555 555 in se dogovorite za oblikovanje svojega Triglav kompleta.
 • Triglav komplet lahko sestavite tudi tako, da v krogu svojih domačih določite nosilca kompleta. Nosilec in člani izpolnijo in podpišejo vsak svojo Izjavo o vključitvi v Triglav komplet. Dokumente skenirajte in jih posredujte Službi za stik s strankami:
  • na e-naslov komplet@triglav.si ali
  • po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za stik s strankami, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.


Na podlagi prejetih dokumentov bomo nosilcu Triglav kompleta po e-pošti oziroma navadni pošti poslali številko kompleta, ki nosilcu in vsem ostalim članom prinaša popuste. Nosilec naj zato s številko kompleta čim prej seznani vse ostale člane kompleta, ker lahko vsak član samostojno sklepa zavarovanja in jih vključuje v komplet in tako vpliva na višino skupnega Triglav komplet popusta.


Triglav komplet lahko kot nosilec oblikujete tudi ob sklepanju zavarovanj na izbranih pogodbenih prodajnih mestih. Lahko pa že pred sklepanjem zavarovanja pokličete 080 555 555 in se dogovorite za oblikovanje svojega Triglav kompleta ali pa enostavno izpolnite Izjavo o vključitvi v Triglav komplet ter jo pošljete na prej naveden naslov Centra za podporo strankam in poslali vam bomo številko vašega Triglav kompleta.

Kako do čim višjega popusta?

Zavarovanja, produkti in storitve, ki so vključeni v Triglav komplet, k skupnemu popustu prispevajo naslednje odstotke popusta:

Zavarovanje / produkt / storitev
Najvišji priznan popust
PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA:
10 %
 • zavarovanje doma, paketno zavarovanje doma/vikenda
2 %
 • avtomobilsko zavarovanje
2 %
 • požarno zavarovanje
2 %
 • zavarovanje stanovanjskih premičnin
1 %
 • individualno nezgodno zavarovanje
1 %
 • zavarovanje potovanj v tujino
1 %
 • zavarovanje malih živali
1 %
 • ostala premoženjska zavarovanja (vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje mikro mobilnosti ...)
1 %
ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA:
10 %
 • življenjsko zavarovanje za primer smrti
2 %
 • življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost
2 %
 • življenjsko zavarovanje LAJF
1 %
 • življenjsko zavarovanje kreditojemalcev
1 %
 • življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije
1 %
 • vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti
1 %
 • obročna zavarovanja z varčevanjem: življenjsko, naložbeno in rentno zavarovanje
1 %
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav in družbe Triglav Pokojnine
1 %
 • prostovoljno pokojninsko zavarovanje
1 %
 • varčevalni načrt, odprt pri družbi Triglav Skladi
1 %
ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA:i
10 %
 • specialisti+ družinsko
3 %
 • paket celovite zdravstvene obravnave družinsko
3 %
 • specialisti+ individualno
2 %
 • paket celovite zdravstvene obravnave individualno
2 %
 • paket celovite zdravstvene obravnave kolektivno
2 %
 • specialisti
2 %
 • operacije družinsko
2 %
 • operacije individualno/kolektivno
1 %
 • specialisti kolektivno
1 %
 • zobje/zobje+
1 %
 • zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah
1 %
DIGITALNO POSLOVANJE:i
5 %i
 • podano soglasje za elektronsko obveščanjei in obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženjei
2 %
ZVESTOBAi
do 5 %
NAJVIŠJI SKUPNI TRIGLAV KOMPLET POPUST
40 %

Skupni Triglav komplet popust se obračuna pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj: zavarovanje doma, paketno zavarovanje doma/vikenda, požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje potovanj v tujino, zavarovanje malih živali in druga premoženjska zavarovanja.Več zavarovanj vključite,
višji popust dobite.
IZRAČUNAJTE SVOJ POPUST
Več zavarovanj vključite,
višji popust dobite.
IZRAČUNAJTE SVOJ POPUST

Obvestila

Sprememba Pravil lojalnostnega programa Triglav komplet (18. 3. 2024)

Z 18. 3. 2024 se spreminja odstotek popusta, ki ga določena zavarovanja prispevajo v skupni Triglav komplet popust in odstotek popusta, ki ga prispevajo podana soglasja v okviru digitalnega poslovanja. Spreminja se tudi višina minimalne premije na zavarovalni polici tistih zavarovanj, ki se lahko vključijo v Triglav komplet in tistih, na katera se prizna skupni Triglav komplet popust.

Pretekle spremembe Pravil lojalnostnega programa Triglav komplet

25. 1. 2024: V Triglav komplet lahko vključite tudi Življenjsko zavarovanje LAJF, ki v skupni Triglav komplet popust prispeva 1 %.

1. 12. 2023: Znižujejo se zgornji limiti popusta po posameznih skupinah zavarovanj, in sicer za premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja. V Triglav komplet niso več vključena kmetijska zavarovanja, in sicer zavarovanja posevkov in plodov ter zavarovanja živali (izjema je zavarovanje malih živali).

23. 6. 2023: Avtomobilsko zavarovanje prispeva v skupni Triglav komplet popust 2 %.

8. 5. 2023: Nekatera dodatna zdravstvena zavarovanja v Triglav kompletu štejejo več in prispevajo višji odstotek popusta v skupni Triglav komplet popust, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa ni več vključeno v Triglav komplet.

Pogosta vprašanja

O Triglav kompletu
O članih
O zavarovanjih družbe Triglav Pokojnine
Ali lahko izstopim iz svojega Triglav kompleta? Ali so zato kakšne posledice?

Da, lahko izstopite, vendar potem ne boste več deležni popustov, ki jih prinaša Triglav komplet.

Ali življenjsko zavarovanje vpliva na višino skupnega popusta Triglav komplet?

Da, višina popusta, ki ga posamezno zavarovanje prispeva k skupnemu Triglav komplet popustu, je odvisna od vrste življenjskega zavarovanja.

Avtomobil imam na lizing. Tudi zavarovanje imam urejeno preko lizing podjetja. Ali to zavarovanje lahko vključim v svoj Triglav komplet?

Da, zavarovanje lahko vključite, vendar pa to zavarovanje ne bo deležno popustov, ki ga prinaša Triglav komplet.

Kaj pomeni popust za zvestobo v Triglav kompletu?

V Triglav kompletu se prizna enoten popust iz naslova zvestobe vseh članov istega Triglav kompleta, in sicer popust tistega člana Triglav kompleta, ki ima pri Zavarovalnici Triglav najdlje sklenjeno avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje doma, požarno zavarovanje ali drugo premoženjsko zavarovanje – veljajo aktivne police. Najvišji popust za zvestobo v Triglav kompletu znaša 5 %.

Kaj pridobim z vključitvijo v Triglav komplet?

Z vključitvijo v Triglav komplet postanete član lojalnostnega programa Zavarovalnice Triglav. V vaš Triglav komplet lahko vi in vaši najbližji skladno s pravili združite premoženjska, življenjska in pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, prostovoljna pokojninska zavarovanja družbe Triglav Pokojnine, zdravstvena zavarovanja družbe Triglav Zdravje ter varčevalne načrte odprte pri družbi Triglav Skladi. Z vsakim vključenim zavarovanjem oziroma varčevalnim načrtom prispevate k skupni višini Triglav komplet popusta.

Skupni zbrani popust lahko koristite prav vsi člani, ki sooblikujete Triglav komplet, tako pri obnovi kot pri sklenitvi novega zavarovanja.

Kako lahko pridobim dodatne odstotne točke popusta v kategoriji digitalno poslovanje?

V kategoriji digitalno poslovanje lahko posamezen član pridobi dodatna 2 % popusta tako, da poda obe soglasji za digitalno poslovanje, to je za:

 • elektronsko obveščanjei in
 • obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženje.i

Eno podano soglasje ne prinaša popusta. Najvišji popust za digitalno poslovanje znaša 5 %.

Kakšen je najvišji popust, ki ga lahko pridobim z vključitvijo zavarovanj v Triglav komplet?

Najvišji Triglav komplet popust znaša 40 % in se lahko upošteva pri obnovi in sklepanju novih premoženjskih zavarovanj skladno s Pravili lojalnostnega programa Triglav komplet.

Preko spleta smo sklenili letno zavarovanje potovanj v tujino, ki prične veljati šele čez teden dni. Ali zavarovanje lahko vključim v Triglav komplet?

Da, zavarovanje potovanj v tujino, sklenjeno preko spleta, lahko vključite v Triglav komplet.

S koliko zavarovalnimi policami lahko sestavim svoj Triglav komplet? Kaj pa moj sin, ki bi se priključil kasneje?

Za oblikovanje vašega Triglav kompleta je dovolj ena zavarovalna polica, ki izpolnjuje kriterij za vključitev, oziroma vsaj en aktiven varčevalni načrt, odprt pri družbi Triglav Skladi.

Sin lahko postane član vašega Triglav kompleta že ob sklenitvi svoje prve zavarovalne police in pri tem že koristi popust iz vašega Triglav kompleta.

Ali so v moj Triglav komplet lahko vključena zavarovanja mojih staršev, čeprav jima zavarovanja sklepa drug zavarovalni zastopnik? Živimo v isti hiši.

Da. Tudi zavarovanja vaših staršev lahko vključite v vaš Triglav komplet, čeprav imata drugega zastopnika. Pomembno je, da živite na istem naslovu in da so zavarovanja veljavna. Dodatna zavarovanja povečujejo skupni popust vašega Triglav kompleta. Pri tem velja, da bosta tudi vaša starša pri sklenitvi svojih zavarovanj deležna skupnega popusta vašega Triglav kompleta.

Kaj pa če nekdo od članov Triglav kompleta prekine kakšno zavarovanje?

Če kdo od članov prekine zavarovanje, to zavarovanje ni več veljavno, ni več vključeno v Triglav komplet in se tudi pri izračunu skupnega popusta v prihodnje ne upošteva.

Člani našega Triglav kompleta zavarovanj ne obnavljamo v istem mesecu. Kako nam boste upoštevali popust?

Z določitvijo nosilca, oblikovanjem Triglav kompleta in pridobitvijo unikatne identifikacijske številke vašega Triglav kompleta se vam bodo vse vaše zavarovalne police, ki izpolnjujejo kriterije za vključitev, štele v vaš Triglav komplet, ne glede na to, na kateri datum bo kateri od članov obnovil zavarovanje. Vsako veljavno zavarovanje, ki je upravičeno do popusta, bo popusta deležno takrat, ko ga bo član obnovil. Prav tako bo višina skupnega popusta vplivala tudi na znižanje zavarovalne premije novega zavarovanja, ki ga bo sklenil kateri od članov. Višina popusta za to novo zavarovanje se bo ugotavljala na dan izstavitve računa za to novo zavarovanje.

Kako lahko zavarovanci družbe Triglav Pokojnine oblikujejo svoj Triglav komplet?

Če ima zavarovanec polico družbe Triglav Pokojnine, se lahko obrne na svojega zavarovalnega zastopnika ali pa se oglasi na najbližjem prodajnem mestu Zavarovalnice Triglav in oblikuje svoj Triglav komplet – pogoj za oblikovanje Triglav kompleta je najmanj ena veljavna zavarovalna polica ali aktiven varčevalni načrt odprt pri družbi Triglav Skladi. V Triglav komplet se lahko s svojimi zavarovanji vključijo tudi ostali družinski člani in sooblikujejo višji skupni popust.

Zavarovanec lahko vse potrebne informacije o oblikovanju Triglav kompleta dobi v Centru za podporo strankam Zavarovalnice Triglav na telefonski številki 080 555 555 ali na e-naslovu komplet@triglav.si.

Koliko odstotkov popusta prispeva sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Zavarovanec družbe Triglav Pokojnine, ki v Triglav komplet vključi dodatno pokojninsko zavarovanje družbe Triglav Pokojnine, skupni Triglav komplet popust zviša za 1 %. Skupni popust lahko koristijo vsi člani Triglav kompleta, in sicer pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav: zavarovanje doma, paketno zavarovanje doma, požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje potovanj v tujino, zavarovanje malih živali in druga premoženjska zavarovanja.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}