AvtoMobilno zavarovanje

Zavarujte različne oblike mobilnosti.

Če gre vaša mobilnost v korak s časom, naj gre z njo tudi vaše zavarovanje. Avtomobilsko zavarovanje smo razširili v AvtoMobilno, ter vam omogočili, da z njim zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi in vaši družinski člani (kolo, električno kolo, električni skiro, rolka in druga prevozna sredstva).

Ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanjai, lahko sklenete naslednja akcijska zavarovanja:

 • zavarovanje odgovornosti in asistence kolesarjev ter uporabnikov posebnih prevoznih sredstev,
 • zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu in
 • zavarovanje prtljage.


Ob sklenitvi vsaj enega akcijskega zavarovanja boste prejeli številne ugodnosti.

Akcija traja od 15. 12. 2020 do vključno 14. 12. 2021.

Ugodnosti

Višina prejetih ugodnosti je odvisna od števila sklenjenih akcijskih zavarovanj, ki jih sklenete pri obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja.


Ob sklenitvi 2 ali 3 akcijskih zavarovanj
Ob sklenitvi 1 akcijskega zavarovanja

Če sklenete dva ali tri akcijska zavarovanja, dobite naslednje ugodnosti:

  • 40 EUR za paket B ali C,
  • 20 EUR za paket A;
 • bon v vrednosti 40 EUR za sklenitev novega zavarovanja osebne zaščite;
 • bon v vrednosti 40 EUR za sklenitev novega ali obnovo obstoječega avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja, ki je unovčljiv ob predhodni sklenitvi novega življenjskega zavarovanja za primer smrti;
 • kupon za 50 % popusta za sklenitev novega zdravstvenega zavarovanja Specialisti ali Specialisti+ družbe Triglav Zdravje (za prvo leto trajanja zavarovanja) in
 • kupon za 100 % popusta na vstopne stroške na enkratno vplačilo v Triglav vzajemne sklade pri družbi Triglav Skladi.

Če sklenete eno akcijsko zavarovanje, dobite naslednje ugodnosti:

  • 20 EUR za paket B ali C,
  • 10 EUR za paket A;
 • bon v vrednosti 20 EUR za sklenitev novega zavarovanja osebne zaščite;
 • bon v vrednosti 20 EUR za sklenitev novega ali obnovo obstoječega avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja, ki je unovčljiv ob predhodni sklenitvi novega življenjskega zavarovanja za primer smrti;
 • kupon za 30 % popusta za sklenitev novega zdravstvenega zavarovanja Specialisti ali Specialisti+ družbe Triglav Zdravje (za prvo leto trajanja zavarovanja) in
 • kupon za 100 % popusta na vstopne stroške na enkratno vplačilo v Triglav vzajemne sklade pri družbi Triglav Skladi.

Ugodnosti, ki jih prejmete ob sklenitvi akcijskih zavarovanj na avtomobilski polici, so:

 • unovčljive:
  • eno leto od datuma izdaje pri sklenitvi zavarovanj Zavarovalnice Triglav in pri storitvah družbe Triglav Skladi,
  • 6 mesecev od datuma izdaje pri sklenitvi zavarovanj družbe Triglav Zdravje;
 • prenosljive in jih lahko podarite svojim bližnjim.

Akcijska zavarovanja

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IN ASISTENCE KOLESARJEV TER UPORABNIKOV POSEBNIH PREVOZNIH SREDSTEV

Zavarovanje vključuje:

 • odgovornosti kolesarjev in uporabnikov posebnihi prevoznih sredstev na območju Evrope in
 • asistenco v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem. Asistenca obsega skrb za prevozno sredstvo in za zavarovanca.


Zavarovanje je družinsko. Poleg zavarovanca so zavarovani tudi njegovi ožji družinski članii, ki stanujejo na istem naslovu in skupno porabljajo svoje dohodke. Zavarovani so tudi družinski člani, ki začasno prebivajo v drugem kraju zaradi šolanja ali začasne zaposlitve.

ZAVAROVANJE REHABILITACIJE PO NESREČI V PROMETU

Zavarovanje krije stroške postopkov diagnosticiranja, stroške zdravljenja in rehabilitacije posledic nesreče v cestnem prometu z vozilom, kolesom ali drugim prevoznim sredstvom (skiro, rolka, rolerji, invalidski voziček ipd.)

Zavarovanje krije stroške:

 • zahtevnega diagnostičnega postopka zaradi ugotavljanja ustreznega nadaljnjega zdravljenja ali rehabilitacije poškodb v nesreči;
 • ambulantne rehabilitacije za zdravljenje poškodb v nesreči;
 • zdraviliškega zdravljenja po poškodbah v nesreči;
 • psihološke pomoči zavarovancu oziroma upravičencu po preminulem zavarovancu in
 • zobnoprotetične rehabilitacije zaradi poškodb zob v nesreči.


Zavarovanje po posameznem zavarovalnem primeru krije stroške/storitve:

 • dveh zahtevnih diagnostičnih postopkov;
 • dvajset ambulantnih rehabilitacij;
 • deset dni zdraviliškega zdravljenja, šest medicinsko utemeljenih zdravstvenih storitev na dan zdraviliškega zdravljenja in namestitev na negovalnem oddelku oziroma dvoposteljni sobi kategorije**** in polni penzion;
 • deset terapij psihološke pomoči zavarovancu oziroma upravičencu po preminulem zavarovancu.


Znesek zavarovalne vsote po posameznem zavarovalnem primeru je 7.000 EUR.

V primeru prometne nesreče z zavarovanim vozilom lahko pravice iz zavarovanja uveljavljajo voznik in sopotniki. Zavarovanje je tudi družinsko, saj so v primeru poškodb ob uporabi drugih prevoznih sredstev (kolo, skiro, rolka …) v cestnem prometu, poleg zavarovalca zavarovani tudi njegovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner neregistrirane ali registrirane istospolne partnerske skupnosti ter otroci), ki stanujejo na istem naslovu kot zavarovalec in/ali skupno porabljajo svoje dohodke.

ZAVAROVANJE PRTLJAGE V ALI NA VOZILU

Zavarovanje krije stvari, ki jih prevažate v ali na vozilu, kot so:

 • strešni kovčki in njihova vsebina;
 • prtljažniki;
 • smuči in kolesa na prtljažniku;
 • prenosni računalnik, mobilni telefon in fotoaparat ter
 • otroški avtosedež.


Z zavarovanjem prtljage bodo krite poškodbe prtljage v ali na vozilu do zavarovalne vsote 2.000 EUR. Vaša prtljaga bo kasko zavarovana, čeprav imate za avto sklenjeno le zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Če imate za vozilo sklenjeno tudi kasko zavarovanje za naravne nesreče in krajo, je za te nevarnosti krita tudi prtljaga.

Pogoji akcije

AvtoMobilno zavarovanje

Pogosta vprašanja

Zavarovanja
Ugodnosti
Ali je možno tudi zvišanje zavarovalne vsote za zavarovanje prtljage?

Možno je tudi povišanje zavarovalne vsote za prtljago, vendar le v okviru veljavnih zavarovalnih podlag in cenikov.

Ali je pomembno kje sklenem avtomobilsko zavarovanje?

Akcija se izvaja na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav in pri sklepanju zavarovanj preko spleta, kjer je mogoče unovčenje ugodnosti v obliki kuponov, v obliki vrednostnih bonov pa ne. Akcija se izvaja tudi na nekaterih pogodbenih prodajnih mestih, vendar ne pri tistih pogodbenih partnerjih, ki sklepajo tudi zavarovanja v okviru ponudbe po posebnih, paketnih cenah.

Ali je pri akcijskem zavarovanju uporabnikov prevoznih sredstev krita odgovornost oziroma asistenca v primeru, ko najamem kolo ali e-skiro?

Da. To zavarovanje krije odgovornost zavarovanca tudi v primeru, ko z najetim kolesom ali e-skirojem povzročite škodo tretji osebi in za katero odgovarjate na podlagi zakona.

Prav tako lahko pri najetem kolesu oziroma e-skiroju zavarovanec uveljavlja asistenčne storitve, ki obsegajo skrb za prevozno sredstvo in zavarovanca. Skrb za prevozno sredstvo obsega organizacijo storitev in krije stroške za pomoč doma in na cesti ter prevoz prevoznega sredstva.

Ali je pri akcijskem zavarovanju uporabnikov prevoznih sredstev krito le eno prevozno sredstvo?

Zavarovalno kritje ni vezano na konkretno prevozno sredstvo. Zavarovanje je družinsko, poleg zavarovanca so zavarovani tudi njegovi družinski člani.

Ali kritje pri zavarovanju Rehabilitacija – Promet obsega tudi kritje kolesarja izven urejenih poti (mountain biker)?

Ne. Jamstvo iz naslova tega zavarovanja obsega nesreče v cestnem prometu (na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in so definirane v Zakonu o cestah).

Kakšen je obseg kritja pri akcijskem zavarovanju prtljage v ali na vozilu?

Z zavarovanjem so krite poškodbe prtljage v ali na vozilu do zavarovalne vsote 2.000 EUR (strešni kovčki in njihova vsebina, prtljažniki, smuči in kolesa na prtljažniku, prenosni računalniki, mobilni telefoni, fotoaparati, otroški avtosedeži). Zavarovalno kritje velja za nevarnosti, ki so dogovorjene na polici.

Ali je kupon za popust ob sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja unovčljiv takoj?

Da. Pri tem je pomembno, da je minimalna premija na polici 200 EUR.

Ali kupon za 50 % popusta ob sklenitvi novega zdravstvenega zavarovanja Specialisti+ velja tudi v drugem letu trajanja?

Kupon za popust je unovčljiv 6 mesecev od datuma izdaje, popust, ki ga pridobite ob sklenitvi novega zdravstvenega zavarovanja Specialisti+, velja samo v 1. letu trajanja zavarovanja.

Ali lahko bon za sklenitev avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja unovčim, če imam življenjsko zavarovanje za primer smrti že od leta 2018?

Ne. Bon, ki ste ga pridobili v sklopu te akcije je unovčljiv ob predhodni sklenitvi novega življenjskega zavarovanja za primer smrti.

Ali lahko iz naslova te akcije izkoristim dva kupona za popust ali dva bona za plačilo premije?

Kuponi za popust se med seboj ne seštevajo, pri sklenitvi zavarovanja se lahko uporabi le en kupon za popust. Ob plačilu se lahko uveljavi le en bon, ki ga je treba izročiti predstavniku Zavarovalnice Triglav.

Ali lahko sočasno unovčim kupon za popust in vrednostni bon za delno plačilo premije?

Da. Unovčitev kupona za popust se ne izključuje z unovčitvijo vrednostnega bona za delno plačilo premije.

Ali lahko uporabim kupon za popust tudi pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino za celo družino?

Da. Kupon za popust lahko unovčite pri sklenitvi individualnega ali družinskega letnega zavarovanja potovanj v tujino za vse pakete.

Ali za zavarovanje potovanj v tujino, ki je sklenjeno na banki, tudi veljajo ugodnosti iz te akcije?

Ne. Ugodnosti iz akcije so vezane na permanentna zavarovanja (zavarovanja brez poteka), ki jih na banki ne sklepajo.